Založenie s.r.o. platca DPH

Cena 499€ + 50€*

(*50€ sa Vám vráti pri prvom daň. priznaní.)

Potrebujete založiť s.r.o. s DPH? Bez problémov za Vás vybavíme aj žiadosť o registráciu DPH (platcu dani z pridanej hodnoty).

Nezáväzná objednávka s.r.o. s DPH

Registrácia s.r.o. k DPH zahŕňa

  • Konzultácie pred podaním žiadosti s konateľom spoločnosti. (Konzultácia zahŕňa dôkladné oboznámenie sa s plánovaným podnikaním žiadateľa a stavom príprav na podnikania. Na základe týchto informácií navrhneme zoznam dokumentov, ktoré bude schopný predložiť a zároveň ktoré budú postačovať k schváleniu žiadosti o registráciu k DPH na DÚ)
  • Spracovanie potrebných podkladov a podanie žiadosti na daňový úrad
  • Osobné zastupovanie klienta v procese registrácie DPH
    • V rámci Bratislavského kraja všetky kontroly prebiehajú formou osobného zastupovania na daňovom úrade
    • Ostatné kraje riešime elektronickou formou. Vo prevažnej väčšine prípadov sa nevyžaduje osobná prítomnosť. Klient si na konci procesu len vyzdvihne IČ DPH kartičku osobne.
  • Úspešne sme spracovali viac ako 150 žiadostí o registráciu k DPH. V prípade ak klient doloží nami navrhnuté dokumenty garantujeme úspešné vybavenie žiadosti. Garancia neplatí ak daňový úrad vyhodnotí žiadateľa ako rizikový subjekt podľa zákona o DPH a prípadne mu udelí zábezpeku.
  • Žiadna nami registrovaná spoločnosť po 1.1.2016 nedostala za povinnosť zložiť zábezpeku podľa zákona o DPH, okrem 2 spoločností, kde boli podlžnosti na DPH v iných spoločnostiach prepojených na žiadateľa.

Konečná suma za registráciu k DPH je 549€

Založenie s.r.o. stojí 249€ a službu registrácie k DPH v hodnote 300€ zabezpečuje účtovná spoločnosť TaxWise s.r.o.

Spoločnosť TaxWise vznikla odčlenením ponuky účtovných služieb od spoločnosti Bright Ideas v roku 2016. Venuje sa komplexnej ponuke účtovných služieb pre mikro a malých klientov vrátane registrácií spoločností ako platcov DPH.

Konatelia spoločnosti majú dokopy viac ako 40 rokov skúseností v oblastí účtovníctva, miezd, odvodov a daní. Od roku 2017 spoločnosť úspešne zaregistrovala na DPH viac ako 150 novozaložených obchodných spoločností.

TaxWise logo

Naše referencie - založené s.r.o.

Apríl a Máj 2020

Aktualizované 1.6.2020

AHC s. r. o.
BIT s. r. o.
ZKP s. r. o.
Aluplay k. s.
Fist s. r. o.
JuMe s. r. o.
M&Co s. r. o.
Sulcus s.r.o.
Accai s. r. o.
aples s. r. o.
Begum s. r. o.
DSK-a s. r. o.
JIMIU s. r. o.
KASET s. r. o.
SAMAT s. r. o.
Tanks s. r. o.
Visor s. r. o.
Abalex s. r. o.
Grunty s. r. o.
JANHOL s. r. o.
KIMOMO s. r. o.
PBTECH s. r. o.
Vavpet s. r. o.

Zaiden s. r. o.
Arostav s. r. o.
barsoom s. r. o.
GaaspoL s. r. o.
GAMI SK s. r. o.
KREALIK s. r. o.
NextUp, s. r. o.
Paprika s. r. o.
renove, s. r. o.
RERECON s. r. o.
Scrypta s. r. o.
SRO SRO s. r. o.
TM Farm s. r. o.
R1K spol. s r. o.
AV lines s. r. o.
Calirep, s. r. o.
companee s. r. o.
Lujzeika s. r. o.
Lutherus s. r. o.
MikroBio s. r. o.
ROOFLife s. r. o.
SCRYPTIC s. r. o.
TAXI 98, s. r. o.

TERISTAV s. r. o.
TERVEYSS s. r. o.
Good Ideas s.r.o.
AGRO MADO s. r. o.
byvaj.top s. r. o.
CEM TRANS s. r. o.
Flashtech s. r. o.
IT Future s. r. o.
LeMar Jet s. r. o.
MKfitness s. r. o.
MMmont BB s. r. o.
PS Garant s. r. o.
SMART.eko s. r. o.
WENDELL´S s. r. o.
BLACK OWLS s. r. o.
COMPLUS RS s. r. o.
DataAdvice s. r. o.
Green Time s. r. o.
LMU Garden s. r. o.
Med-R stav s. r. o.
PP technik s. r. o.
SAGA TRADE s. r. o.
1STEP AHEAD s. r. o.

kiva cabins s. r. o.
KP Slovakia s. r. o.
MAVIK GROUP s. r. o.
Mesh CNCPT, s. r. o.
STA-MoDiPro s. r. o.
WaterCUT EU s. r. o.
DESIGN HOUSE s. r. o.
GEME service s. r. o.
MABL Sorting s. r. o.
Pracanti.com s. r. o.
TLM-catering s. r. o.
Trade servis s. r. o.
PORTIMEX spol. s r. o.
Duris Company s. r. o.
Dušan Svrček, s. r. o.
Fit by Edison s. r. o.
KA consulting s. r. o.
Marián Kofrit s. r. o.
NetworkMarket s. r. o.
Power Control s. r. o.
TH Consulting s. r. o.
TOP DESIGN DK s. r. o.
VKTP Finance, s. r. o.

Losos ala Varga s.r.o.
Biznis AcAdemy s. r. o.
DT – TRANSPORT s. r. o.
Chalúpka Emily s. r. o.
Simple English s. r. o.
Travel Center, s. r. o.
Kopf Solutions, s. r. o.
Majoranova HOME s. r. o.
TIP-TOP Zahrada s. r. o.
Xenia. Knéblová s. r. o.
Brain technology s. r. o.
ECO DOG PARTNER, s. r. o.
L.I.T. Slovensko s. r. o.
Pre moje zdravie s. r. o.
Všetko zo stavby s. r. o.
Apartments holding s. r. o.
Double – M Service s. r. o.
Mgr. Anna Lomenová s. r. o.
Účtovníctvo GRAND, s. r. o.
Mušák elektroservis s. r. o.
PHOENIX Development s. r. o.
Pjontek Performance, s. r. o.
Mgr. Šárka Valovičová s. r. o.