Účtovanie dokladov

Často dostávame otázku prečo nevystavujeme faktúry na spoločnosť, ale vystavujeme ich na konateľa. Keďže spoločnosť v čase úhrady zálohovej faktúry ešte neexistovala je možné vystaviť faktúru len na konateľa spoločnosti, resp. inú spoločnosť ak o to klient požiada.

Daňovo-účtovné hľadisko

Z pohľadu účtovníctva sa jedná o výdavok vynaložený pred zápisom obchodnej spoločnosti do obchodného registra. Povinnou súčasťou každej zakladateľskej listiny, resp. spoločenskej zmluvy spoločnosti je aj uvedenie Predpokladaných nákladov súvisiacich so založením spoločnosti a jej zápisom do obchodného registra. My máme túto sumu stanovenú na 400 €, čo bohato pokrýva náklady na nami založené spoločnosti.

Na to, aby sa stal akýkoľvek výdavok aj daňovým výdavkom, je potrebné aby spoločnosť po zápise do obchodného registra uznala tento záväzok voči konateľovi.

Aké doklady je možné uznať?

Medzi doklady, ktoré je možné týmto spôsobom zaúčtovať do nákladov spoločnosti patrí faktúra za založenie spoločnosti, notárske poplatky za overenie podpisov, právne a daňové poradenstvo, služby za tlač dokumentov, ako aj ďalšie služby, ktorých vynaloženie je potrebné k založeniu spoločnosti (cestovné, parkovné, prípadne iné)

Zaúčtovanie dokladov / predkontácie

Súvisiace články

Využivanie elektronických dokumentov pri podnikaní

Ponúkame Vám príklady efektívneho využitia elektronických služieb. Ušetríte si tak veľa času, ktorý môžete investovať do rozvoja podnikania. Zdravotná poisťovňa Pre registráciu v zdravotnej poisťovni je dôležité okrem vyplnenia prihlášky zamestnávateľa a  zamestnanca zaslať aj výpis z obchodného registra. Dnes už nemusíte

prečítať

Otvorenie firmeného účtu v Tatra Banke

Ak ste nám podpísali súhlas so spracovaním osobných údajov medzi dokumentami, ktoré sme zasielali k podpisu pred založením s.r.o., Vašu žiadosť už Tatra Banka eviduje a spracováva. Môžem pridelené číslo už používať? V prípade ak s voucherom prídete do pobočky Tatra Banky do 15

prečítať