Blog - Bright Ideas, s. r. o.

prihlasenie do socialnej poistovne blog

Nový spôsob prihlasovania do e-Služieb Sociálnej poisťovne

Nový spôsob prihlasovania do e-Služieb Sociálnej poisťovne od 1.1.2022 Doteraz sa klienti Sociálnej poisťovne prihlasovali do e-Služieb pomocou GRID karty alebo pomocou elektronického občianskeho preukazu. Od 1.1.2022 sa ale prístup do e-Služieb mení a prihlasovanie...

Co Si Mozno Dat Do Nakladov Spolocnosti

Čo si môžem dať do nákladov s.r.o

Náklady spoločnosti znižujú zisk a základ dane, z ktorého sa platí daň. Do nákladov spoločnosti je možné zahrnúť všetko čo súvisí s dosiahnutím, alebo udržaním zdaniteľných príjmov. Často sa nám stáva, že si klient chce...

Založenie s.r.o. online - bez návštevy notára

Založenie s.r.o. online – bez návštevy notára

V spoločnosti Bright Ideas sa snažíme držať krok s vývojom informačných technológií. Elektronický podpis s časovou pečiatkou používame pri zakladaní našich ready-made spoločností a zároveň aj pri ich predaji už viac ako rok. Nemusíme tak chodiť k notárovi. Dokumenty si...

Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021

Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021

Každoročne vstupujú od 1.1. do platnosti viaceré daňové zákony, resp. nastáva účinnosť niektorých ustanovení už platných zákonov. Ani tento rok nie je výnimkou. V spolupráci s  prepojenou účtovnou spoločnosťou TaxWise sme pre Vás pripravili to najdôležitejšie...

3 možnosti ako sa s.r.o. môže stať platcom DPH

3 možnosti ako sa stať platcom DPH

3 možnosti ako sa stať platcom DPH Takmer pravidelne nám klienti kladú otázku ako sa môžu stať platcami DPH. Niekto potrebuje rýchle služby, niekomu záleží na cene a niekto hľadá kompromis. V nasledujúcej tabuľke sú graficky znázornené...

Ako hľadať zákazníkov

Ako hľadať zákazníkov

Každý podnikateľ na otázku či by dokázal vyrábať viac tovarov, alebo poskytovať viac služieb odpovie – áno. Ak by aj bola okamžitá odpoveď záporná, z dlhodobého hľadiska je rast biznisu prirodzenou vecou a nakoniec bude odpoveď vždy...

Najcastejsie Chyby V Zaciatkoch Podnikania

Najčastejšie chyby v začiatkoch podnikania

Vždy keď robíme niečo prvý krát, dopúšťame sa väčších aj menších chýb. V prípade podnikania sa ale jedná väčšinou o naše peniaze a budúcnosť našej firmy. Preto by malo byť snahou podnikateľa tieto chyby minimalizovať....

Platiteľ alebo Neplatiteľ DPH

Platiteľ alebo neplatiteľ DPH?

Tak ako výber právnej formy (s.r.o. vs. szčo) aj výber platiteľa vs. neplatiteľa DPH je pre začiatok podnikania kľúčové. Rozdiel medzi oboma variantami podľa typu odberateľa môže byť až 40% na zisku v závislosti od...

Zamestnanec vs. Konateľ

Zamestnanec vs. Konateľ v s.r.o.

Ak konateľ po založení spoločnosti neurobí žiaden úkon t.j. nezamestná sa, nepodpíše dohodu o výkone funkcie konateľa, resp. nevypláca si inú formu odmeny, má status konateľa bez odmeny. V rámci spoločnosti môže konateľ figurovať nasledovnými...

4 spôsoby ako vyberať peniaze z s.r.o.

4 spôsoby ako vyberať peniaze z s.r.o.

Možnosti ako si vyplácať finančné prostriedky z s.r.o. Výber finančných prostriedkov z s.r.o. má na rozdiel o živnosti striktnejšie pravidlá. Možnosti ako si vyberať financie z s.r.o. je viacero. Prinášame Vám 4 najčastejšie spôsoby ako...

Účtovanie dokladov

Účtovanie dokladov

Často dostávame otázku prečo nevystavujeme faktúry za založenie spoločnosti na samotnú  spoločnosť, ale vystavujeme ich na konateľa spoločnosti. Keďže spoločnosť v čase úhrady zálohovej faktúry ešte neexistovala je možné vystaviť faktúru len na konateľa spoločnosti, resp....

Fakturácia v rámci EÚ

Fakturácia v rámci EÚ

Najčastejšia chyba, ktorej sa novozaložené firmy (prevažne neplatitelia DPH) dopúšťajú, je nesplnenie registračnej povinnosti pred prijatím služby od Google/Facebooku, resp. iných webových služieb., resp. neuvedenie IČ DPH na prijatej faktúre. Fakturácia v rámci EÚ však neznamená...