Zmeny v sadzobníku pokút Sociálnej poisťovne

zmena pokút v Sociálnej poisťovni

Sociálna poisťovňa od 1.8.2018 zvýšila hornú hranicu pokút až do výšky päťnásobku pôvodnej sumy. Nový sadzobník pokút cieli najmä na zamestnávateľov, živnostníkov, ale aj bežných ľudí. Napríklad ak zamestnávateľ zabudol prihlásiť nového zamestnanca do sociálneho systému, ešte do augusta mu hrozila pokuta maximálne 3,32 eura za deň omeškania. Po novom to však môže byť až […]