Založenie spoločností

Organizačná zložka(o.z.)249€

Ready-Made(už založená s.r.o.)449€

Moline s.r.o.
IČO: 50 656 040
založená 13.1.2017

S.R.O. - platca DPH(s.r.o.)499€


Podanie žiadosti + podkladov na daňový úrad


Zastupovanie pri obhajobe dôvodu na zápis

Zmeny v spoločnostiach

Mini zmena79€


Zmena osobných údajov

Malá zmena89€


Zmena obchodného mena


Zmena sídla spoločnosti


Odvolanie/Vymenovanie konateľov


Zmena spôsobu konania konateľov


Pridanie predmetov + 20 eur

Veľká zmena139€


Vymenovanie/Odvolanie spoločníkov


Prevody obchodných podielov


Zvýšenie základného imania


Pridanie predmetov +20 eur

Služby registračného sídla

Sídlo spoločnostimesačne7,90€


pre živnostníka, s.r.o.-čku, neziskovku


označenie poštovej schránky názvom spoločnosti


preberanie a úschova listových zásielok


fotka doručenej zásielky


on-line evidencia doručenej pošty


e-mailová notifikácia o prijatej pošte (v deň doručenia)

Preposielanie poštymesačne2,90€


preposielanie pošty 1x mesačne (v rámci SR)


poštovné v cene


on-line fakturačný a skladový systém v cene

Preposielanie poštykažde 2 týždene4,90€


SMS notifikácia o prijatej pošte: +0,09 €/1 SMS


Skenovanie písomností: 0,29€/1 A4


 

Preposielanie poštytýždenné7,90€


Okamžité preposlanie pošty (druhý deň): 4,90€


Preposlanie pošty mimo SR (v rámci EU): +2,40€

Vedenie učtovníctva

do 20 účtovných položiekmesačne25€

do 40 účtovných položiekmesačne39€

do 60 účtovných položiekmesačne52€

do 80 účtovných položiekmesačne64€

do 100 účtovných položiekmesačne75€

príplatokmesačne+10€


platca DPH


zamestnanec – mzdové účtovníctvo