Iné služby

Spoločnosť Bright Ideas je súčasťou skupiny BiznisWise, ktorá patrí Jánovi Svočákovi – daňovému poradcovi a podnikateľovi v oblasti korporátnych služieb. V rámci skupiny previazaných spoločností ponúka klientom okrem iného aj nasledovné služby:

Bright Ideas služby

Poradenstvo, plánovanie, kalkulácie a analýza možností optimalizácie v oblasti daní a odvodov, ktorých primárnym cieľom je zníženie základu dane u daňovníka v súlade s platnou legislatívou SR.

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva, pravidelný reporting a spracovanie miezd použitím inovatívnych procesov (online prístup na server, import bankových výpisov, automatizácia spracovania dokladov atď.).

Zmeny v osobe konateľov, spoločníkov a prokuristov, zmeny sídla, pridanie/odobratie predmetov podnikania, či zmeny v osobných údajoch.