Kontakt

Bright Ideas, s. r. o.

IČO: 36 819 328 
DIČ: 2022438836
IČ DPH: SK2022438836
Vložka číslo:  47427/B
Sídlo: Žltá 3, 851 07, Bratislava

Kancelária: Röntgenova 28, 851 01 Bratislava
Pracovný čas: 8:00 – 17:00

Telefón 1: +421 905 607 602
Telefón 2: +421 948 424 761

E-mail: sro@brightideas.sk

Kontaktný formulár