krok1

Podrobný návod ako ušetriť 430€ na odvodoch konateľa v roku 2018

Máte vlastnú s.r.o. a nie ste v nej zamestnaný? Chyba! Prichádzate o 430€ ročne.

Každý občan SR musí byť zdravotne poistený. To znamená že ak nie ste zároveň zamestnaný u iného zamestnávateľa, alebo SZČO, máte oznamovaciu povinnosť dobrovoľne nezamestnanej osoby v zmysle §23 zákona 580/2004 Z.z.

Od 1.1.2017 je minimálna výška mesačného príspevku dobrovoľne nezamestnaného konateľa do zdravotnej poisťovne 61,81€ (741,72€ ročne). Kedže sa jedná o výdavok súkromnej osoby, nie je možné ho uznať za daňový náklad a teda pre Vás sú tieto peniaze nenávratne preč.

Minimálna mzda na Slovensku je od 1.1.2017 610€ (pre administratívneho pracovníka).

Nikto Vám však nebráni pracovať hoci aj na 1/8 úväzok, resp. vyplácať si odmenu konateľovi vo výške 76€ mesačne. Tým prestanete mať štatút dobrovoľne nezamestnaného. V oboch prípadoch odvody platiť budete, avšak keď sa zamestnáte vo svojej spoločnosti ušetríte na odvodoch ročne sumu 430€.

Podrobne Vám vysvetlíme ako sme túto ušetrenú sumu vypočítali:

610€ je minimálna mzda => 1/8 z tejto mzdy predstavuje 76€. Z tejto sumy sú odvody 26€. Príspevok do zdravotnej poisťovne dobrovoľne nezamestnaného konateľa predstavuje 61,81€. Rozdiel medzi zaplatenými odvodmi a príspevkom do zdravotnej poisťovne predstavuje ušetrenú sumu zhruba 36€ mesačne (430€ ročne).

TaxWise logo - účtovníctvo

Tento článok sme pre Vás pripravili v spolupráci s účtovnou spoločnosťou TaxWise. Ak sa rozhodnete využiť služby našej účtovnej spoločnosti TaxWise, pripravíme Vám dokumenty už počas zakladania spoločnosti tak, aby ste sa mohli zamestnať od prvého dňa jej vzniku a maximalizovať ušetrenú sumu.

610€ je minimálna mzda => 1/8 z tejto mzdy predstavuje 76€. Z tejto sumy sú odvody 26€. Príspevok do zdravotnej poisťovne dobrovoľne nezamestnaného konateľa predstavuje 61,81€. Rozdiel medzi zaplatenými odvodmi a príspevkom do zdravotnej poisťovne predstavuje ušetrenú sumu zhruba 36€ mesačne (430€ ročne).

Tento článok sme pre Vás pripravili v spolupráci s účtovnou spoločnosťou TaxWise. Ak sa rozhodnete využiť služby našej účtovnej spoločnosti TaxWise, pripravíme Vám dokumenty už počas zakladania spoločnosti tak, aby ste sa mohli zamestnať od prvého dňa jej vzniku a maximalizovať ušetrenú sumu.

TaxWise logo - účtovníctvo

Ďalší postup založenia spoločnosti (budeme vás ďalej informovať pri týchto udalostiach):

  1. Vystavenie Živnostenských oprávnení
  2. Podanie žiadosti o návrh na zápis do Obchodného registra
  3. Pridelenie sudcu/VSÚ Vašej žiadosti a začiatok plynutia 5 dňovej zákonnej lehoty
  4. Zapísanie do obchodného registra
  5. Zaslanie kompletných dokumentov novej s.r.o. na Vašu adresu