krok1

Podrobný návod ako ušetriť 430 Eur na odvodoch konateľa v roku 2017

Máte vlastnú s.r.o. a nie ste v nej zamestnaný? Chyba! Prichádzate o 430 Eur ročne.

Každý občan SR musí byť zdravotne poistený. To znamená že ak nie ste zároveň zamestnaný u iného zamestnávateľa, alebo SZČO, máte oznamovaciu povinnosť dobrovoľne nezamestnanej osoby v zmysle §23 zákona 580/2004 Z.z.

Od 1.1.2017 je minimálna výška mesačného príspevku dobrovoľne nezamestnaného konateľa do zdravotnej poisťovne 61,81 Eur (741,72 Eur ročne). Kedže sa jedná o výdavok súkromnej osoby, nie je možné ho uznať za daňový náklad a teda pre Vás sú tieto peniaze nenávratne preč.

Minimálna mzda na Slovensku je od 1.1.2017 610 Eur (pre administratívneho pracovníka).

Nikto Vám však nebráni pracovať hoci aj na 1/8 úväzok, resp. vyplácať si odmenu konateľovi vo výške 76 Eur mesačne. Tým prestanete mať štatút dobrovoľne nezamestnaného. V oboch prípadoch odvody platiť budete, avšak keď sa zamestnáte vo svojej spoločnosti ušetríte na odvodoch ročne sumu 430 Eur.

Podrobne Vám vysvetlíme ako sme túto ušetrenú sumu vypočítali:

610 Eur je minimálna mzda => 1/8 z tejto mzdy predstavuje 76 Eur. Z tejto sumy sú odvody 26 Eur.Príspevok do zdravotnej poisťovne dobrovoľne nezamestnaného konateľa predstavuje 61,81 Eur. Rozdiel medzi zaplatenými odvodmi a príspevkom do zdravotnej poisťovne predstavuje ušetrenú sumu zhruba 36 Eur mesačne (430 Eur ročne).

TaxWise s.r.o.

Tento článok sme pre Vás pripravili v spolopráci s účtovnou spoločnosťou TaxWise. Ak sa rozhodnete využiť služby našej účtovnej spoločnosti Tax Wise, pripravíme Vám dokumenty už počas zakladania spoločnosti tak, aby ste sa mohli zamestnanť od prvého dňa jej vzniku a maximalizovať ušetrenú sumu.

3. Ďalší postup založenia spoločnosti (budeme vás ďalej informovať pri týchto udalostiach):

  1. Vystavenie Živnostenských oprávnení
  2. Podanie žiadosti o návrh na zápis do Obchodného registra
  3. Pridelenie sudcu/VSÚ Vašej žiadosti a začiatok plynutia 5 dňovej zákonnej lehoty
  4. Zapísanie do obchodného registra
  5. Zaslanie kompletných dokumentov novej s.r.o. na Vašu adresu

Navštívte aj náš nový blog, kde nájdete zaujímavé články z biznisu, online marketingu, legislatívy a iných pre podnikanie dôležitých oblastí.