Krok3

Podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra

Ako sme Vás už informovali, podali sme návrh na zápis vašej obchodnej spoločnosti do OR.

V dnešnej časti seriálu sa budeme venovať možnostiam získavania zákazníkov pomocou webstránky a ďalších taktík a nástrojov dostupných na interente. Predstavíme vám aj bezplatné nástroje ako si túto prácu zjednodušiť.

Viac ako 2/3 zákazníkov sa dostanú na vašu webstránku jedným z 3 spôsobov (organickým vyhľadaním vo vyhľadávači, platenou reklamou alebo zo sociálnych sietí).

PPC reklama (adwords)

Platená reklama je druhý najdôležitejší zdroj návštev na webstránky. Je to veľmi účinná forma reklamy, nakoľko sa zobrazuje ľuďom, ktorý danú službu vyhľadávajú. Je to ale taktiež aj umenie a neustála analýza, nakoľko rozdiel medzi úspechom a neúspechom je veľmi tenký. Pri správnom nastavení však prinesie okamžité výsledky. Náklady máte vždy pod kontrolou, keďže je možné nastaviť si denný rozpočet. Výsledky môžte okamžite sledovať a na základe analýz upravovať nastavenia kampane. Zistiť viac o AdWords.

SEO optimalizácia (organické vyhľadávanie)

Najviac zákazníkov na vašu stránku prichádza z takzvaného organického vyhľadávania. Čiže zadajú do vyhľadávača požadovanú službu alebo produkt a vaša stránka sa zobrazí vo výsledkoch. Čím vyššie ste, tým je väčšia šanca, že na vašu stránku kliknú. Aby ste sa umiestnili čo najvyššie, je potrebné mať stránku zoptimalizovanú, napísané kvalitné nadpisy a popisy stránky. SEO optimalizácia sa skladá z troch hlavných pilierov (obsah stránky, budovanie linkov a sociálne interakcie) Vyhľadávače sa snažia vylepšovať svoje algoritmy a prinášať len relevantné výsledky a tak už nestačí len zaregistrovať sa do katalógov. Dokonca v dnešnej dobe to už môže byť kontraproduktívne.

Sociálne siete

Fenomén dnešnej doby, ale v marketingu často precenovaný. Priemerne počet návštevníkov, prichádzajúcich na vašu webstránku zo sociálny sietí dosahuje iba cca 5%. Niekedy stačí jedna vysoko kvalitne spravovaná sociálna sieť, ktorá zabezpečí veľké množstvo návštev na vašu webstránku. Dokonca aj na slovensku sú projekty, ktoré fungujú výlučne na báze sociálnej siete a bez existencie webstránky. Samozrejme v takomto prípade je potrebné sa o tento sociálny profil starať denne a neustále komunikovať so zákazníkmi. Najčastejšie používané sociálne siete sú Facebook, Google+, LinkedIn, prípadne ak máte vizuálne zamerané produkty, možnosťou je Pinterest alebo Instagram. Je dôležité správne si zvoliť sieť na ktorej budete pôsobiť. Zvyčajne sa to robí podľa cieľa, ktorý chcete dosiahnuť, resp. podľa cieľovej skupiny vašich zákazníkov.

V našom blogu 3 spôsoby ako prilákať viac zákazníkov na webstránky sú vyššie uvedené spôsoby rozpracované detailnejšie.

Ešte viac o online marketingu sa dozviete na našom blogu, kde pribúdajú zaujímavé články zo súčasných trendov a zaujímavé možnosti ako zvýšiť počty zákazníkov a tým aj tržby za služby a produkty.

Ďalší postup:

  1. Pridelenie spisu sudcovi / VSÚ
  2. Zapísanie do obchodného registra
  3. Zaslanie kompletných dokumentov novej s.r.o. na Vašu adresu