Ready-made s.r.o. za 449€

Potrebujete začať podnikať ihneď? Ponúkame Vám novozaložené spoločnosti na predaj. Spoločnosti sú čisté, bez záväzkov. Jediným ich konateľom od založenia je konateľ Bright Ideas, s.r.o. Ján Svočák a jedným spoločníkom je Ján Svočák, resp. jemu patriace spoločnosti.

Zoznam nových s.r.o. na predaj

Názov firmyIČOZaloženáplatca DPHStavPoznámka
Condore s.r.o.51053250 10.10.2017nievoľná
Arden s.r.o.51159821 12.10.2017nievoľná
Murray s.r.o.51159970 12.10.2017nievoľná
Adison s.r.o.51097613 22.9.2017nierezervovaná
Gurnee s.r.o.51096871 27.9.2017niepredaná 
Dixon s.r.o.51 094 941 13.9.2017niepredaná 

Nezáväzná objednávka


Chcete ušetriť?
A máte 2 týždne čas!
Ponúkame založenie novej s.r.o. za 249€
Platca DPH?
Žiaden problém!
Založenie s.r.o. platca DPH za 499€

Postup predaja ready-made s.r.o.

 1. Vyberte si spoločnosť o ktorú máte záujem a vyplňte nezáväznú objednávku
 2. Skontaktujeme sa s Vami a zodpovieme prípadné otázky ohľadne prevodu.
 3. Vyberiete si nové sídlo, prípadne nové obchodné meno, predmety podnikania
 4. Zašleme Vám faktúru, ktorá je splatná pred podpisom dokumentov.
 5. Taktiež zašleme žiadosti o udelenie súhlasu správcu dane (DÚ), ktoré bude potrebné si vybaviť pred podaním návrhu na zápis do OR.
 6. Podpíšeme všetky prevodné dokumenty
 7. Konať za spoločnosť môžete hneď po podpise dokumentov
 8. V prípade ak sa budú pridávať/odoberať predmety podnikania podáme žiadosť na živnostenský register.
 9. Po obdržaní súhlasov z DÚ a prípadne zapísania nových predmetov podnikania podáme návrh na zápis do OR.
 10. Spoločníkom v novej s.r.o. sa stávate po zápise do OR.

Cena za predaj ready-made s.r.o. zahŕňa:

 • zmena sídla (povinná)
 • zmena obchodného mena
 • neobmedzený počet konateľov
 • neobmedzený počet spoločníkov

Cena nezahŕňa:

 • poplatky u notára (hradí kupujúci)
 • pridanie/odobratie predmetov podnikania (+20€)
 • navýšenie základného imania (+50€)