Ready made s.r.o.

Ready-made s.r.o. za 449€

Potrebujete začať podnikať ihneď? Ponúkame Vám novozaložené spoločnosti na predaj. Spoločnosti sú čisté, bez záväzkov. Jediným ich konateľom od založenia je konateľ Bright Ideas, s.r.o. Ján Svočák a jedným spoločníkom je Ján Svočák, resp. jemu patriace spoločnosti.

Zoznam nových s.r.o. na predaj

Názov firmyIČOZaloženáplatca DPHStavCena
Rimina s.r.o.51 632 20929.3.2018nievoľná449€
Topeka s.r.o.51 415 02011.4.2018nievoľná449€
Leroto s.r.o.51 632 38113.4.2018nievoľná449€
Jamete s.r.o.51 676 74526.4.2018nievoľná449€
Maury s.r.o.51 679 74426.4.2018nievoľná449€
Vilada s.r.o.51 679 8414.5.2018nievoľná449€
Tule s.r.o.51 681 2775.5.2018nievoľná449€
Aribe s.r.o.51 681 27710.5.2018nievoľná449€

Každá zo spoločností ma riadne splatené základné imanie vo výške 5000€ v hotovosti.
Spoločnosti sú čisté, bez akýchkoľvek pohybov. Zakladené výhradne za účelom ďalšieho predaja.

Nezáväzná objednávka

Zoznam nových s.r.o. na predaj

Názov firmyStavCena
Rimina s.r.o.voľná449€
Topeka s.r.o.voľná449€
Leroto s.r.o.voľná449€
Jamete s.r.o.voľná449€
Maury s.r.o.voľná449€
Vilada s.r.o.voľná449€
Tule s.r.o.voľná449€
Aribe s.r.o.voľná449€

Každá zo spoločností ma riadne splatené základné imanie vo výške 5000€.
Spoločnosti sú čisté, bez akýchkoľvek záväzkov

Nezáväzná objednávka

Kúpa hotovej s.r.o. platcu DPH?

Chcete ušetriť?

Cena zahŕňa súdny poplatok 150€

Platca DPH?

* 50€ sa Vám vráti pri prvom daňovom priznaní.

Postup predaja ready-made s.r.o.

 1. Vyberte si spoločnosť o ktorú máte záujem a vyplňte nezáväznú objednávku
 2. Skontaktujeme sa s Vami a zodpovieme prípadné otázky ohľadne prevodu.
 3. Vyberiete si nové sídlo, prípadne nové obchodné meno, predmety podnikania
 4. Zašleme Vám faktúru, ktorá je splatná pred podpisom dokumentov.
 5. Taktiež zašleme žiadosti o udelenie súhlasu správcu dane (DÚ), ktoré bude potrebné si vybaviť pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra.
 6. Podpíšeme všetky prevodné dokumenty
 7. Konať za spoločnosť môžete hneď po podpise dokumentov
 8. V prípade ak sa budú pridávať/odoberať predmety podnikania podáme žiadosť na živnostenský register.
 9. Po obdržaní súhlasov z DÚ a prípadne zapísania nových predmetov podnikania podáme návrh na zápis do OR.
 10. Spoločníkom v novej s.r.o. sa stávate po zápise do OR.

V cene predaja ready-made spoločnosti

 • zmena sídla (povinná)
 • zmena obchodného mena
 • neobmedzený počet konateľov
 • neobmedzený počet spoločníkov
 • poplatky u notára (hradí kupujúci)
 • pridanie/odobratie predmetov podnikania (+20€)
 • navýšenie základného imania (+50€)