Oplatí sa viac živnosť alebo s. r. o.?

Toto je najčastejšia otázka, ktorú dostávame od klientov. Napriek tomu, že sa pokladáme za špecialistov v tejto oblasti, nevieme na ňu dať univerzálnu odpoveď. Pretože univerzálna odpoveď ani neexistuje.

Môžeme vám rozhodovací proces uľachčiť aspoň tak, že sme prehľadne rozpísali najdôležitejšie premenné, ktoré výber správneho typu podnikania ovplyvňujú. 

Počiatočné náklady

Založiť si živnosť je finančne aj časovo menej náročné, ako založiť si s.r.o. 

U nás Vám živnosť založíme za 18€. V prípade, ak potrebujete zapísať aj viazané/remeselné živnosti cena sa navýši o 7,5€ za každú takúto živnosť. Celý proces založenia živnosti trvá iba 3 pracovné dni v prípade viazaných alebo remeselných živností o 2 dni naviac. 

Založiť spoločnosť s ručením obmedzeným je zložitejší proces a aj cena za založnie je vyššia. My vám s.r.o. založíme za 319€ (za každú viazanú/remeselnú živnosť sa cena navyšuje o 12€). Okrem toho zaplatíte už len drobnú sumu za overenie podpisov u notára alebo na matrike.

Leader V Zakladani Sro.jpg
Uctovnictvo2.png

Ručenie

Tento bod je z pohľadu rozhodovania asi najpodstatnejší. Živnostník ručí celým svojím majetkom, kým s.r.o. iba do výšky splateného základného imania.

Preto je veľmi dôležité zvážiť, aký biznis idete robiť a či pri ňom nemôže dôjsť k likvidačným pokutám (ublíženie na zdraví, škody na majetku atď.).

Ako aj to, či sa pri samotnom podnikaní nemôžete dostať do situácie finančnej neschopnosti, kedy exekútor bude môcť siahnuť aj na váš súkromný majetok.

Paušálne výdavky

Od 1.1.2017 majú živnostníci paušálne výdavky vo výške 60% najviac do výšky 20.000€ ročne. Čiže ak zarobíte 33.000€, 20.000€ si môžete uplatniť ako paušálne výdavky a daň + odvody budete platiť len z rozdielu čiže zo sumy 13.000€. 

Oplatí sa to hlavne pre podnikateľov, ktorí poskytujú výlučne služby a majú nízke náklady.

Odvody a dane

Odvody a celkovo platby štátu sú po ručení 2. najdôležitejším faktorom, ktorý je potrebné brať do úvahy.

Pri s.r.o. (ak sa v nej nezamestnáte) neplatíte žiadne odvody, resp. 79,31€ na zdravotné poistenie – v prípade ak za Vás nikto iný zdravotné poistenie neplatí*.

Pri živnosti je potrebné platiť minimálne zdravotné aj sociálne odvody aj keď nič nezarobíte.

Táto suma činí 267,09€/mes., takže za rok to je 3 205,08€. Povinnosť platiť sociálne poistenie vzniká 1.7., resp. v prípade podania odkladu daňového priznania 1.10. roka nasledujúceho po roku, v ktorom Váš príjem presiahne 7 266€ (za rok 2022), resp. 6 798€ (za rok 2021)**.

* napr. iný zamestnávateľ, alebo ste študent do 26 rokov, dôchodca, na materskej dovolenke. V týchto prípadoch nemusíte platiť odvody do zdravotnej poisťovne, ak nie ste v s.r.o. zamestnaný.

** ako živnostník nemusíte platiť sociálne poistenie 6-21 mesiacov, resp. nikdy (v závislosti kedy si otvoríte živnosť a aký príjem dosiahnete). 

Účtovníctvo

Kým živnostník si môže viesť jednoduché účtovníctvo, s.r.o. má povinnosť viesť podvojné účtovníctvo.

Všetky dokumenty (za predpokladu že si neuplatňujete paušálne výdavky, kde je možné viesť daňovú evidenciu, t.j. evidovať len príjmy z platieb za vystavené faktúry, resp. príjmy z registračnej pokladne) je potrebné v oboch variantách zaúčtovať do účtovníctva a spárovať s bankou, prípadne hotovostnou pokladňou.

Rozdiel v účtovaní z pohľadu objemu práce nie je veľký. Viesť jednoduché účtovníctvo je teoretický možné aj podnikateľom bez využitia účtovnej spoločnosti. Podvojné účtovníctvo si už vyžaduje využitie externej účtovnej spoločnosti, nakoľko legislatíva sa neustále mení a pokuty za nesprávne vedené účtovníctvo môžu byť aj likvidačné.

Kredibilita

S.r.o. je v očiach odberateľov určite braná ako serióznejšia forma podnikania. Výnimkou sú možno profesionáli/remeselníci, ktorí podnikajú sami. Ak plánujete rásť, prijímať zamestnancov, alebo predávať do zahraničia, založenie s.r.o. je pre vás určite lepšou voľbou.

Zrušenie

Môžnosť zrušenia s.r.o./živnosti málokto berie do úvahy pri zakladaní, ale je to veľmi rozdielne pri týchto 2 variantách. Kým na zrušenie/pozastavenie živnosti stačí žiadosť a vybavené to je za 1 pracovný deň (poplatok 0 – 2€).

Zbaviť sa s.r.o. je omnoho komplikovanejšie.

  •  Najjednoduchšia cesta ako sa s.r.o. zbaviť je predať ju niekomu inému. Ak ste platiteľ DPH a nemáte dlhy, môžete si za takúto firmu pýtať aj +500€, ak ste neplatiteľ DPH s históriou, viete svoju spoločnosť predať za cenu prevodu. Dokumenty vieme pripraviť do jedného dňa a celý prevod zrealizovať za 149€ do dvoch týždňov.
  • Druhou možnosťou je zlúčiť s.r.o. s inou už existujúcou spoločnosťou. Zlúčená s.r.o. zanikne a druhá spoločnosť bude jej právnym nasledovníkom. Zlúčenie je možné zrealizovať za 2 týždne a cena je okolo 1000€ (najväčšiu položku tvorí správa audítora).
  • Poslednou možnosťou je likvidácia. Postup, cena aj dĺžka likvidácie závisí od stavu firmy a jej prípadných záväzkoch voči štátu. Depozit za likvidáciu vo výške 1500€ je od 1.10.2020 nutné zložiť u notára. Z tejto sumy sa následne vyplácajú úkony súvisiace s likvidáciou.

Záver

Z nášho pohľadu odporúčame zobrať do úvahy hlavne ručenie, výšku odvodov a paušálne výdavky. Ostatné premenné sú viac-menej vyrovnané. Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať!