Oplatí sa viac živnosť alebo s. r. o.?

Na túto otázku neexistuje univerzálna odpoveď. Veríme však, že po prečítaní rozdielov medzi živnosťou a s.r.o. sa budete sa budete veieť lepšie rozhodnúť, či je pre Vás výhodnejšie s.r.o alebo živnosť. V prípade ak budete stále pochybovať, radi Vás nasmerujeme.

Počiatočné náklady

Náklady na založenie živnosti sa pohybujú na úrovni 18€ + ak potrebujete zapísať aj viazané/remeselné živnosti cena sa navýši o 7,5€/ks. Spoločnosť je možné založiť za 249€ + za každú viazanú/remeselnú živnosť sa cena navyšuje o 12€. Okrem toho zaplatíte už len za overenie podpisov u notára alebo na matrike (do 10€).

Leader V Zakladani Sro.jpg
Uctovnictvo2.png

Ručenie

Z pohľadu spoločnosti ktorá sa pohybuje v prostredí zakladania s.r.o. a živností je tento bod asi najpodstatnejší. Živnostník ručí celým svojím majetkom, kým s.r.o. iba do výšky splateného základného imania. Preto je veľmi dôležité zvážiť aký biznis idete robiť a či pri ňom nemôže dôjsť k likvidačným pokutám (ublíženie na zdraví, škody na majetku atď a pod.), ako aj to či sa pri samotnom podnikaní nemôžete dostať do finančnej neschopnosti a tým pádom exekútor bude môcť siahnuť aj na váš súkromný majetok.

Paušálne výdavky

Od 1.1.2017 majú živnostníci paušálne výdavky vo výške 60 percent až do 20.000€ ročne, čiže ak zarobíte 33.000€, 20.000€ si môžete uplatniť ako paušálne výdavky a daň + odvody budete platiť len z 13.000€. Oplatí sa to hlavne pre podnikateľov, ktorí poskytujú výlučne služby a majú nízke náklady.

Odvody a dane

Odvody a celkovo platby štátu sú po ručení 2. najdôležitejším parametrom, ktoré je potrebné brať do úvahy. Pri s.r.o. (ak sa v nej nezamestnáte) neplatíte žiadne odvody, resp. 70,91€ (od 1.1.2021 bude táto suma 76,44€) na zdravotné poistenie – v prípade ak za Vás nikto iný zdravotné poistenie neplatí*. Pri živnosti je potrebné platiť minimálne zdravotné aj sociálne odvody aj keď nič nezarobíte. Táto suma činí 238,8€/mes., takže za rok to je 2865,6€. Povinnosť platiť sociálne poistenie vzniká 1.7., resp. v prípade podania odkladu daňového priznania 1.10. roka nasledujúceho po roku, v ktorm Váš príjem presiahne 6078€ (za rok 2019|, resp. 6552€ (za rok 2020)**.

* živnostník nemusí platiť sociálne poistenie 6-21 mesiacov, resp. nikdy (v závislosti kedy si otvorí živnosť a aký príjem dosiahne)

** napr. iný zamestnávateľ, je študentom do 26 rokov, dôchodcom, na materskej dovolenke – nemusí platiť do ZP ak nieje v s.r.o. zamestnaný

Účtovníctvo

Kým živnostník si môže viesť jednoduché účtovníctvo, s.r.o. má povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Všetky dokumenty (za predpokladu že si neuplatňujete paušálne výdavky, kde je možné viesť daňovú evidenciu, t.j. evidovať len príjmy z platieb za vystavené faktúry, resp. príjmy z registrašnej pokladne) je potrebné v oboch variantách zaúčtovať do účtovníctva a sprárovať s bankou, prípadne hotovostnou pokladňou. Rozdiel v účtovaní z pohľadu objemu práce nie je veľký. Viesť jednoduché účtovníctvo je teoretický možné aj podnikateľom bez využitia účtovnej spoločnosti (z objektívnych dôvodov ale ani to neodporúčame). Podvojné účtovníctvo si už vyžaduje využitie externej účtovnej spoločnosti, nakoľko legislatíva sa neustále mení a pokuty za zle vedené účtovníctvo môžu byť aj likvidačné.

Kredibilita

S.r.o. je v očiach odberateľov určite braná ako serióznejšia forma podnikania. Výnimkou sú možno profesionáli/remeselníci, ktorí podnikajú sami. Ak plánujete rásť, prijímať zamestnancov, alebo nebodaj predávať do cudziny, založenie s.r.o. je pre vás určite lepšou voľbou.

Zrušenie

Môžnosť zrušenia s.r.o./živnosti málokto berie do úvahy pri zakladaní, ale je to veľmi rozdielne pri týchto 2 variantách. Kým na zrušenie/pozastavenie živnosti stačí žiadosť a vybavené to je za 1 deň (poplatok 0 – 2€). Zbaviť sa s.r.o. môže byť ale komplikovanejšie.

  • Najjednoduchšia cesta ako sa s.r.o. zbaviť je predať ju niekomu inému. Ak ste plateiteľ DPH a nemáte na s.r.o. dlhy môžete si za takúto firmu pátať aj +500€, neplatitelia DPH s históriou sa viete predať za cenu prevodu. Dokumenty vieme pripraviť do jedného dňa a celý prevod zrealizovať za 149€ do dvoch týždňov.
  • Druhou možnosťou je zlúčiť s.r.o. s inou už existujúcou s.r.o.. Zlúčená s.r.o. zanikne a druhá spoločnosť bude jej právnym nasledovníkom. Zlúčenie je možné zrealizovať za cca 2 týždne a cena je okolo 1000€ (najväčšiu položku tvorí správa audítora).
  • Poslednou možnosťou je likvidácia. Postup, cena aj dĺžka likvidácie závisí od stavu firmy a jej prípadných záväzkoch voči štátu. Depozit za likvidáciu vo výške 1500€ je od 1.10.2020 nutné zložiť u notára. Z tohto sa následne vyplácajú úkony súvisiace s likvidáciou.

Záver

Z nášho pohľadu je odporúčanie zobrať do úvahy hlavne ručnie, výšku odvodov a paušálne výdavky. Ostatné premenné sú viacmenej vyrovnané. Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať!