Ready-made s. r. o. platiteľ DPH na predaj

Potrebujete začať podnikať ihneď? Ponúkame novozaložené spoločnosti na predaj zaregistrované na dani z pridanej hodnoty. Konečná cena za s.r.o. s DPH je 2499€.

Každá nami predávaná spoločnosť má riadne splatené základné imanie vo výške 5000€ v hotovosti. Spoločnosti sú čisté, bez akýchkoľvek pohybov. Zakladané výhradne za účelom ďalšieho predaja.

Nezáväzná kúpa s. r. o. platca DPH

    Zoznam s.r.o. - platiteľov DPH na predaj

    Názov firmy IČO Založená Cena
    Lyne s. r. o. 52 326 365 21.06.2019 2499€