Blog - Bright Ideas, s. r. o.

Zníženie byrokracie na Slovensku

Zníženie byrokracie medzi občanom a štátom – september 2018

Zníženie byrokracie medzi občanom a štátom od 1. septembra 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) spúšťa k 1. septembru webový portál oversi.gov.sk, ktorý výrazne pomôže orgánom verejnej moci pri implementácii zákona proti byrokracii. Je to dobrá správa pre všetkých občanov, ktorí doteraz museli s výpismi zo živnostenského a obchodného registra alebo