Elektronické Podpisovanie Dokumentov Blog

Elektronické podpisovanie dokumentov

V prípade ak potrebujete elektronicky podpísať dokumenty, v ktorých je potrebné identifikovať osobu, ktorá dokument podpisuje a zároveň aj čas, kedy sa daný dokument podpisuje (napríklad k založeniu s.r.o. online, alebo vykonaniu zmien v obchodnom registri), máte na výber buď komerčné aplikácie, alebo môžete využiť stránku zep.disig.sk. Elektronicky podpísané dokumenty je možné používať identicky ako dokumenty, na ktorých je podpis overený u notára, prípadne na matrike.

Aby ste vedeli dokumenty podpísať, je potrebné aby ste mali občiansky preukaz s aktivovaným čipom a čítačku. Taktiež je potrebné, aby ste mali nainštalované ovládače k čítačke.

V spoločnosti Bright Ideas používame na prácu s portálom slovensko.sk prehliadač Internet Explorer. Iné prehliadače nefungujú vždy správne napriek rôznym doplnkom a rozšíreniam, ktoré by mali chybové hlášky eliminovať, ale nie je tomu vždy tak.

Čítanie elektronicky overených dokumentov

V prípade ak disponujete podpísaným elektronickým dokumentom vo formáte .asice a chcete ich prečítať, prípadne vytlačiť pozrite si len kroky 1-4.

Postup pri elektronickom podpisovaní dokumentov

1. krok

Prvým krokom pred podpisovaním dokumentov je vytlačenie, podpísanie a následné naskenovanie požadovaných dokumentov vo formáte .pdf a ich uloženie do vytvoreného priečinka, prípadne na pracovnú plochu PC.

POZOR, v prípade ak dokumenty idú na okresný súd Trenčín (zakladáte s.r.o. v Trenčianskom kraji, prípadne robíte zmenu v obchodnom registri v spoločnosti ktorá je zapísaná v obchodnom registri Trenčín), dokumenty nesmú obsahovať podpis rukou, ale len elektronický podpis.

2. krok

Pred samotným podpisovaním je potrebné pripojiť čítačku k počítaču cez USB konektor a vložiť do nej eID (občiansky preukaz s čipom). Po pár sekundách budete vyzvaní zadať BOK. BOK je číslo, ktoré ste si pri nahrávaní certifikátov na občiansky preukaz na polícii zvolili sami.

3. krok

V prehliadači si otvoríme stránku zep.disig.sk, kde si vyberieme dokument, ktorý ideme podpisovať.

Krok3 Elektronicke Podpisovanie Dokumentov Vybrat Subor

4. krok

Ak dokument podpisujeme, zvolíme možnosť podpísať. Tlačidlo overiť slúži na prečítanie už overeného dokumentu.

Krok4 Elektronicke Podpisovanie Dokumentov Podpisanie Suboru

5. krok

Prednastavený formát podpisovania na stránke zep.disig.sk je PAdES. Ten môžete využívať napríklad v obchodnom styku s vašimi obchodnými partnermi namiesto klasického podpisovania papierových dokumentov. Dokumenty budete vidieť aj v bežnom programe, ktorý dokáže čítať .pdf dokumenty, ale zároveň bude obsahovať elektronický podpis s časovou pečiatkou.

 

Ak potrebujete overiť dokumenty pre založenie s.r.o. alebo vykonanie zmeny v s.r.o. je potrebné zmeniť formát podpísaného dokumentu.

Krok5 Elektronicke Podpisovanie Dokumentov Zmena Formatu

6. krok

Zvoľte si formát CAdES (pre dokumenty k založeniu s.r.o., prípadne k zmenám v s.r.o.)

Krok6 Elektronicke Podpisovanie Dokumentov Podpisanie Druh Podpisu

7. krok

Uistite sa, že máte zvolený formát dokumentu CAdES a stlačte podpísať.

Krok7 Elektronicke Podpisovanie Dokumentov Podpis

7a. krok

V prípade ak dokument podpisujete v inom prehliadači ako Internet Explorer a nemáte nainštalované rozšírenia, vyskočí vám chybová hláška (táto je z prehliadača Google Chrome).

Aby ste vedeli pokračovať, je potrebné si pridať rozšírenie. My na podpisovanie používame Internet Explorer, v ktorom fungujú všetky služby slovensko.sk bezchybne.  

Krok 7a 1
Krok7a 2
Krok7a 3
Krok7a 4

8. krok

Po otvorení dokumentu a v prípade ak ste na danom zariadení už nejaký dokument podpisovali s totožným občianskym preukazom, môžete zvoliť podpísať. V našom prípade sme použili nový občiansky preukaz na novom zariadení. Musíme si tak najskôr vybrať podpisový certifikát (pri ďalších dokumentoch už certifikát vyberať nemusíte a ihneď podpisujete).

Krok 8 Elektronicke Podpisovanie Dokumentov Vyskocena Lista

8a. krok

Pridaniu podpisového komponentu predchádza zadanie BOK kódu dvakrát po sebe.

Krok8a Elektronicke Podpisovanie Dokumentov Podpisanie Bok

8b. krok

Následne si zvolíme konkrétny občiansky preukaz. V prípade ak na danom PC už overoval dokumenty niekto iný, budete ich tam mať viacero na výber.

Krok8b Elektronicke Podpisovanie Dokumentov

8c. krok

Výber potvrdíte tlačidlom OK.

krok 8c Elektronicke Podpisovanie Dokumentov

9. krok

Teraz už dokument môžete podpísať.

Krok 9 Elektronicke Podpisovanie Dokumentov Podpisat

10. krok

Je potrebné zadať váš BOK dvakrát po sebe.

Krok 10 Elektronicke Podpisovanie Dokumentov Bok 2x

11. krok

Blahoželáme, zvládli ste to.

Krok 11 Elektronicke Podpisovanie Dokumentov Uspesne Podpisanie Dokumentov

12. krok

Dokument ste podpísali, teraz si ho už len stiahnite a uložte kde potrebujete. Dokument má formát .asice. Aby ste takýto dokument vedeli prečítať, v kroku 3. Je potrebné zvoliť namiesto podpísať overiť.

Elektronicke Podpisovanie Dokumentov Uspesne Podpisanie Dokumentov Stiahnutie Dokumentu

13. krok

V prípade ak potrebujete podpísať viacero dokumentov, vráťte sa na krok 2 a pokračujte odznova.

Krok 11 Elektronicke Podpisovanie Dokumentov Uspesne Podpisanie Dokumentov

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Viktória Šibová
Autor článku
Vždy ma fascinovali reklamné slogany a pútavé texty na billboardoch, v TV spotoch, časopisoch. Vtedy som ešte nevedela, že sa to nazýva content marketing. Dvere do sveta digitálneho marketingu mi otvorila Digitálna univerzita. Mojou srdcovkou sa stal copywriting – ukladanie slov do viet. Vytváram digitálny obsah pre weby, newslettre a sociálne siete.