38 článkov k založeniu s.r.o.

Našim cieľom je pomôcť klientom rozbehnúť úspešný biznis, nie len založiť spoločnosť. Základným predpokladom na úspešný štart podnikania je mať dostatok kvalitných, aktuálnych a hlavne spoľahlivých informácií. Len v tom prípade sa vyhnete častým chybám a zároveň budete vedieť prijímať lepšie rozhodnutia, ktoré majú na budúcnosť Vašej spoločnosti veľký dopad.

Keďže sa v rámci skupiny BizWise venujeme viacerým oblastiam, ktoré úzko súvisia so založením a spravovaním spoločnosti, pripravili sme pre Vás viac ako 30 článkov z oblasti účtovníctva, odvodov, daní, marketingu, webdizajnu a podnikania všeobecne. Jednotlivé články sú písané odborníkmi v danej oblasti s dôrazom na kvalitu a aktuálnosť, ale zároveň ľudskou rečou.

Témy článkov
1

Podnikateľské poradenstvo

Toto slovné spojenie je považované vo verejnosti za veľmi neurčitý a všeobecný pojem. Z pohľadu plánovania biznisu však jeden z najdôležitejších, ak nie vôbec najdôležitejší. Okrem iného zahŕňa výber správnej formy podnikania, prípadne kombinácie viacerých foriem podnikania, pokračuje všeobecnými informáciami k začiatku podnikania, špecifickými informáciami ku konkrétnemu segmentu podnikania, zvolením správnej formy prezentácie spoločnosti, hľadania zákazníkov všeobecne, prípadne nastavenie konkrétnej formy reklamnej stratégie pre daný segment podnikania, nastavovania procesov v rámci firmy aj smerom k zákazníkom a iných informácií. V rámci tejto témy počas založenia spoločnosti len u nás nájdete nasledovné články:

 • Najčastejšie chyby v začiatkoch podnikania
 • Najčastejšie chyby v účtovníctve
 • Čo vyžadovať od svojho účtovníka
 • Ako pomáhame našim klientom
 • Ako sme optimalizovali procesy v Bright Ideas
 • Ako sme uchopili krízu a zmenili ju na príležitosť v TaxWise
 • Kde hľadať rady v podnikaní
 • Aké nástroje využívať v podnikaní
2

Účtovníctvo, odvody a mzdy

Z pohľadu podnikateľov často podceňovaná a prehliadaná oblasť. Pre plánovanie a prehľad v podnikaní ale veľmi dôležitá súčasť podnikania. Pripravili sme pre Vás praktické rady súvisiace s najčastejšími otázkami a záležitosťami, s ktorými sa v rámci účtovnej spoločnosti TaxWise často stretávame.

 • Ako vyberať peniaze z s.r.o.
 • Byť konateľom alebo zamestnancom v s.r.o.
 • Odvody v roku 2020
 • Cesťáky alebo stravné lístky v spoločnosti
3

Dane a optimalizácia

S úspešným rozbehnutím podnikania prichádza aj jeden problém, t.j. ako zaplatiť legálne čo najmenej daní. Daňová optimalizácia je veľmi obšírny pojem a zahŕňa posudzovanie daňových dopadov rôznych transakcií, navrhovanie modelov podnikania, zmeny, resp. doplnenie dodatočnej formy podnikania a iné poradenstvo, ktoré vychádza z účtovníctva spoločnosti, oblasti podnikania, pochopenia biznisu klienta a lokálnej legislatívy kde transakcie prebiehajú, prípadne iných súvislostí. Daňové poradenstvo a daňovú optimalizáciu môžu v Slovenskej republike poskytovať len daňový poradcovia zapísaný v SKDP. TaxWise je daňovým poradcom zapísaná pod číslom 206/2019.

 • Byť po založení s.r.o. platiteľom alebo neplatiteľom DPH
 • Aké sú povinnosti platiteľa DPH
 • Čo si možno dať do nákladov spoločnosti
 • Čo si možno uplatniť v daňovom priznaní fyzickej osoby
 • Optimalizácia príjmov využitím s.r.o.
 • Optimalizácia daní cez benefity zamestnancov
4

Reklama

Bez zákazníkov môžeme mať najlepší produkt alebo službu na svete ale neuspejeme. Ako si hľadať zákazníkov, ktoré kanály sú pre jednotlivý segment vhodné a ktoré nie. Ako vylepšovať reklamné kampane a iné tipy nájdete v našich článkoch k téme reklamy. Dozviete sa aj to ako v rámci našich spoločností pristupujeme k reklame a ako sme vylepšovali jej výsledky.

 • Ako hľadať zákazníkov
 • Ako by mala fungovať a vyzerať webstránka spoločnosti
 • Webstránka na mieru, alebo online skladačka
 • SEO alebo platená reklama
 • Online reklama áno alebo nie
 • Oplatí sa využívať sociálne siete v podnikaní
 • Ako sme optimalizovali stránku Bright Ideas
 • Tok zákazníkov a jeho optimalizácia
 • Využívanie webu a e-mailu v podnikaní
5

Po založení spoločnosti

Praktické rady po založení spoločnosti k zaúčtovaniu dokladov súvisiacich so založením spoločnosti, fakturácii a jej špecifikám v EÚ, otváraniu účtov v banke, evidencii tržieb.

 • Fakturácia a fakturačné nástroje
 • Fakturácia v rámci EÚ
 • Otvorenie podnikateľského účtu online
 • Ako zaúčtovať doklady súvisiace so založením s.r.o.
 • Evidencia tržieb (faktúra vs. virtuálna vs. online pokladňa
6

Elektronické služby (nie len štátu)

Digitalizácia štátnej správy postupuje pomaly, ale evidujeme niektoré celkom slušne fungujúce služby. Niektoré z nich, ktoré môžete využiť pri podnikaní nájdete v našich článkoch.

 • Registrácia na portáli finančnej správy
 • Autorizácia na portáli finančnej správy
 • Ako využívať elektronické služby a dokumenty v podnikaní
 • Ako rozbehať slovensko.sk a nainštalovať eID