Platiteľ alebo Neplatiteľ DPH

Platiteľ alebo neplatiteľ DPH?

Tak ako výber právnej formy (s.r.o. vs. szčo) aj výber platiteľa vs. neplatiteľa DPH je pre začiatok podnikania kľúčové. Rozdiel medzi oboma variantami podľa typu odberateľa môže byť až 40% na zisku v závislosti od toho či ste, alebo nie ste platiteľom DPH a komu predávate tovary alebo služby.

Kalkulácia medzi platcom a neplatcom DPH

Prvým a asi najdôležitejším kritériom je zvoliť si také riešenie, aby ste na ňom nestrácali v závislosti komu predávate a od koho nakupujete, berúc do úvahy či ste alebo nie ste platiteľom DPH. Tak ako aj pri iných analýzach platí, že čím viac informácií máte, tým presnejší výsledok, či byť, alebo nevyť platiteľom DPH dostanete. Vo väčšine prípadov ale platí nasledovné:

Určite byť platiteľom DPH

  • Nakupujem tovar alebo služby od platiteľa a predávam platiteľom DPH
  • Predávam služby len, alebo takmer výhradne platiteľom DPH
  • Veľká časť vstupov obsahuje DPH a predávam aj platiteľom DPH

Na zváženie

  • Ak je pomer mojich odberateľov približne vyrovnaný (platitelia vs. neplatitelia)

Určite nebyť platiteľom DPH

  • Predávam služby neplatiteľom DPH
  • Predávam tovar a služby neplatiteľom DPH s veľkou maržou


V prípade ak plánujete na začiatku podnikania vyššie investície ako napr. rekonštrukcia priestorov, nákup strojov a zariadení, nákup motorového vozidla posúvajú sa kritériá uvedené vyššie ešte viac smerom k platiteľovi DPH.

Vedenie účtovníctva a podávanie DPH

Podľa zákona o účtovníctve by sa malo účtovať priebežne. Realita je však taká, že hlavne pri externom vedení účtovníctva sa účtuje po mesiacoch, resp. v ešte dlhších intervaloch. V prípade platiteľa DPH je potrebné viesť účtovníctvo mesačne, nakoľko je zákonná povinnosť podávať daňové priznanie k DPH mesačne, resp. kvartálne a bez účtovníctva sa DPH vypočítať správne nedá. Pre nových platiteľov je povinnosť podávať daňové priznanie k DPH za prvých 12 mesiacov mesačne. Následne môžete požiadať o podávanie DPH kvartálne ak nedosiahnete obrat 12 po sebe idúcich mesiacov 100.000 €. V prípade dosiahnutia tohto kritéria je potrebné sa opäť prehodiť na mesačného platiteľa DPH.

Cena za učtovníctvo pre platiteľa DPH

Cena za poskytovanie účtovných služieb je bežne odvedená od počtu účtovných položiek. Keďže platiteľ DPH má v rámci účtovania vždy základ dane a DPH zaúčtovanú zvlášť, jedná sa o 2 účtovné položky. Niektoré spoločnosti majú rovnakú cenu za položku, ale rátajú takéto doklady ako 2 kusy, niektorí to počítajú ako jeden kus ale za vyššiu cenu (dvojnásobnú). Taktiež pri niektorých účtovných spoločnostiach treba počítať s cenou navyše za podanie daňového priznania k DPH, kontrolného, resp. súhrnného výkazu.

V rámci účtovnej spoločnosti TaxWise počítame účtovné položky ako riadky v účtovnom denníku. Čiže ak máte doklad, kde je základ dane a DPH, sú to 2 účtovné položky. Ak na doklade nie je DPH, je to jedna účtovná položka. Za podanie DPH, KV ani SV sa v TaxWise neplatí.

Príklad neplatiteľ DPH

Porovnáme si aký bude Váš zisk, ak budete alebo nebudete platiteľmi DPH ak nakupujete a predávate tovar/služby platiteľom DPH aj neplatiteľom DPH.

Dodávateľ Vám predá tovar za 1200 € (ak nie ste platiteľ DPH zaplatíte 1200 €, ak ste platiteľ DPH zaplatíte 1000 € + 200 € DPH).

Tovar následne ďalej predáte za 2400 € fyzickej osobe. V prípade ak budete platiteľom DPH cena bude 2000 € + 400 € DPH, ak nebudete platiteľom DPH cena bude 2400 € (pre konečného spotrebiteľa je vždy dôležitá cena, nerozlišuje, či obsahuje DPH alebo nie).

Váš zisk bude nasledovný:

  • Platiteľ DPH: zisk 1000 € (2000 € predaj tovaru – 1000 € nákup tovaru)
  • Neplatiteľ DPH: zisk 1200 € (2400 € predaj tovaru – 1200 € nákup tovaru)


V tomto prípade je pre Vás lepšie byť neplatiteľom DPH zarobíte o 200 € viac.

Príklad platiteľ DPH

Ako sa zmení situácia ak budeme predávať platiteľom DPH? V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že odberateľ platiteľ DPH neposudzuje ceny ako bežný spotrebiteľ, ale zohľadňuje cenu bez DPH.

Preto ak budete predávať platiteľovi DPH ako platiteľ, predávate mu tovar za 2000 € + 400 € DPH a ak mu budete predávať ako neplatiteľ DPH musíte mu predávať za 2000 €, inak tovar radšej kúpi od platiteľa DPH.

Váš zisk bude nasledovný:

  • Platiteľ DPH: zisk 1000 € (2000 € predaj tovaru – 1000 € nákup tovaru)
  • Neplatiteľ DPH: zisk 800 € (2000 € predaj tovaru – 1200 € nákup tovaru)


V tomto prípade je lepšie byť platiteľom DPH.

Ak by ste ako neplatiteľ DPH predávali napr. topánky fyzickým osobám v obchode, dosiahnete zisk 1.200 €, ak zavriete obchod a rozhodnete sa dodávať exkluzívne topánky do predaní a stále budete neplatiteľ DPH Váš zisk bude len 800€. Je to samozrejme extrémny prípad bez zohľadnenia ďalších premenných. V skutočnosti do výpočtu vstupujú náklady od neplatiteľov, resp. mzdové náklady, počiatočné investície, ktoré môžu byť s DPH, alebo bez, odberatelia môžu byť aj platitelia aj neplatitelia súčasne a mnoho ďalších.

Konzultácia

V rámci spoločnosti TaxWise účtujeme viac ako 700 spoločností, ktorí majú rôzne kombinácie vstupov a výstupov z pohľadu DPH. Taktiež robíme približne 15 registrácií k DPH mesačne. Vieme preto väčšinou veľmi rýchlo posúdiť čo je pre klienta výhodnejšie, resp. kedy je potrebné urobiť presný prepočet.

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Viktória Šibová
Autor článku
Vždy ma fascinovali reklamné slogany a pútavé texty na billboardoch, v TV spotoch, časopisoch. Vtedy som ešte nevedela, že sa to nazýva content marketing. Dvere do sveta digitálneho marketingu mi otvorila Digitálna univerzita. Mojou srdcovkou sa stal copywriting – ukladanie slov do viet. Vytváram digitálny obsah pre weby, newslettre a sociálne siete.