Povinnosti platiteľa DPH

Povinnosti platiteľa DPH

Či už platiteľom DPH ste, alebo sa ním iba plánujete stať, je dôležité poznať povinnosti, ktoré Vám z tohto „statusu“ vyplývajú.

Registračná povinnosť

V prípade ak dosiahnete obrat 12 po sebe idúcich mesiacov vo výške viac ako 49.790 € máte povinnosť sa zaregistrovať podľa §4 ods. 1 zákona o DPH do 20 dní po skončení mesiaca, v ktorom ste obrat dosiahli ako platiteľ DPH. Ak po 12 mesiacoch od registrácie nepresiahnete obrat 100.000 €, môžete požiadať DÚ o zmenu na štvrťročného platiteľa DPH podľa §77 zákona o DPH. Pozor, obrat sa nenuluje na začiatku roka, ale počíta sa každý mesiac 12 posledných mesiacov. O registráciu je možné požiadať podľa §4 ods. 2 zákona. Jedná sa o takzvanú dobrovoľnú registráciu.

Predaj, výstavba rodinných domov a bytov

V prípade, ak staviate dom, alebo byt a plánujete ho predať a výnos presiahne obrat 49.790 €, máte ohlasovaciu povinnosť podľa §4 ods. 4 do 10 dní od prijatia čo i len čiastočnej platby, resp. dodania stavby (čo nastane skôr). Platiteľom DPH sa stávate prijatím platby alebo dodaním a predajnú cenu je potrebné zvýšiť o DPH. V prípade výstavby domu je preto výhodnejšie stať sa platiteľom DPH čo najskôr. Budete si môcť odpočítavať DPH z nákupov hneď od začiatku výstavby. Ak by ste si registráciu podali až pred predajom, DPH si síce viete uplatniť ale v prípade výstavby domu za 100.000 € budete mať zaviazaných 20.000€ v DPH počas celej výstavby.

Podávanie výkazov (DP, KV a SV)

Po získaní osvedčenia o registrácii pre DPH ste povinný podávať mesačne, resp. štvrťročne daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz. Daňové priznanie sumárne spočítava DPH na vstupe a DPH na výstupe a určuje, či budete daný mesiac DPH platiť, alebo Vám bude DPH vrátená (nadmerný odpočet DPH). V kontrolnom výkaze posielate správcovi dane údaje zo všetkých prijatých a vydaných faktúr a sumárne údaje za všetky príjmové pokladničné doklady, resp. príjem z elektronickej registračnej pokladne. V prípade ak predávate tovar, alebo služby do EÚ, je povinnosť podávať aj súhrnný výkaz. V ňom pre zmenu zasielate do celoeurópskeho systému VIES údaje z faktúr partnerov z EÚ.

Úhrada DPH

Na základe podaného daňového priznania k DPH je v prípade ak Vám vyjde daňová povinnosť uhradiť daň najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPH. V prípade ak Vám vyjde nadmerný odpočet (DPH na vstupe je vyššia ako DPH na výstupe) daň neplatíte. Daňový úrad potom čaká, čo podáte ďalší mesiac. V prípade ak ďalší mesiac je daň k úhrade vyššia ako nadmerný odpočet z predchádzajúceho mesiaca, doplatíte len rozdiel a zvyšok sa automaticky započíta s nadmerným odpočtom z predchádzajúceho mesiaca. Ak je daň k úhrade nižšia ako nadmerný odpočet z predchádzajúceho mesiaca, alebo je opäť nadmerný odpočet, daňový úrad pošle sumu nadmerného odpočtu DPH z predchádzajúceho mesiaca na účet daňového subjektu do 30 pracovných dní odo dňa podania daňového priznania k DPH.

Špeciálny platiteľ DPH (§7, §7a)

V prípade, ak nakupujete služby v rámci EU (najčastejšie Google a facebook reklamy) je potrebné sa zaregistrovať ako platiteľ DPH podľa §7, resp. §7a. Po vydaní osvedčenia budete nakupovať služby bez DPH, ale každý mesiac je potrebné podať daňové priznanie k DPH a doplatiť DPH. Pozor, v prípade služby je registrácia povinná pred dodaním služby (napr. reklama facebook, google ads, atď…). Tento typ registrácie negatívne ovplyvňuje dodanie služieb z krajín mimo EU, ktoré v prípade, že ste registrovaní podľa §7 / §7a musíte taktiež dodaniť, čím sa Vám predražia. Povinná registrácia platí aj pri nákupe tovaru nad 14.000 €.

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Viktória Šibová
Autor článku
Vždy ma fascinovali reklamné slogany a pútavé texty na billboardoch, v TV spotoch, časopisoch. Vtedy som ešte nevedela, že sa to nazýva content marketing. Dvere do sveta digitálneho marketingu mi otvorila Digitálna univerzita. Mojou srdcovkou sa stal copywriting – ukladanie slov do viet. Vytváram digitálny obsah pre weby, newslettre a sociálne siete.