Zamestnanec vs. Konateľ

Zamestnanec vs. Konateľ v s.r.o.

Ak konateľ po založení spoločnosti neurobí žiaden úkon t.j. nezamestná sa, nepodpíše dohodu o výkone funkcie konateľa, resp. nevypláca si inú formu odmeny, má status konateľa bez odmeny.

V rámci spoločnosti môže konateľ figurovať nasledovnými spôsobmi:

Konateľ – pracovný pomer

Konateľ môže ako fyzická osoba uzavrieť so spoločnosťou pracovnoprávnu zmluvu ak jej obsahom sú iné činnosti ako mu vyplývajú z funkcie konateľa. Pri takejto zmluve má odvody totožné s bežným zamestnancom, okrem platby do garančného fondu (0,25 % z vymeriavacieho základu), ktoré konateľ neplatí.

V prípade ak si zvolíte pracovný pomer, je potrebné postupovať podľa zákonníka práce. Minimálna mzda je v súčasnosti vo výške 700 €. Minimálna mzda sa navyšuje podľa stupňa náročnosti práce v rozmedzí 0 % – 100 % (existuje 6 stupňov náročnosti práce). Ak je pracovná pozícia stanovená ako riaditeľ minimálna mzda by mala byť 1400 €.

Pri odmene 700 € mesačne budete platiť 98 € na zdravotné poistenie, 242,2 € na sociálne poistenie a 42,67 € daň zo závislej činnosti. Daňovo-odvodové zaťaženie sa hýbe od 34 % pri hrubej mzde 700 €, až po 49 % pri odmene 5000 €.

Konateľ – zmluva o výkone funkcie

Druhou možnosťou je podpísať zmluvu o výkone funkcie konateľa. V prípade ak je stanovená pravidelná odmena, postupuje sa ako pri pracovnom pomere. Je potrebné sa registrovať do poisťovní a podávať mesačné výkazy a prehľady. V prípade nepravidelnej odmeny je postup na mesačnej báze mierne odlišný. 

Výhodou zmluvy o výkone funkcie konateľa je, že neexistuje minimálna výška odmeny za výkon funkcie konateľa. Takže Vám nič nebráni stanoviť si odmenu povedzme na 50 € mesačne. 

Od 1.1.2023 sa zavádza minimálny vymeriavací základ pre účely zdravotného poistenia, ktorý je vo výške 234,42€. To znamená, že by ste platili zdravotné odvody minimálne 32.81€ aj keby ste mali odmenu vo výške 50€ mesačne.

Sociálne poistenie sa mení ešte radikálnejšie. Na to aby sa Vám príjem započítal do klasifikovaného obdobia pre účely minimálneho dôchodku, je potrebné dosiahnuť príjem do výšky 24,1% priemernej mzdy pre daný rok. Táto hodnota pre rok 2023 je približne na úrovni 350€.

Pri odmene vo výške 350€ zaplatíte zdravotné poistenie 49€ a sociálne poistenie 121.09€. Daň zo závislej činnosti neplatíte, ak si uplatňujete nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Konateľ bez zmluvy

V prípade ak nie je podpísaná žiadna zmluva o výkone funkcie konateľa, konateľovi nie je vyplácaná ani žiadna odmena.

Ktorá možnosť je teda najlepšia?

Vzhľadom na aktuálne platnú legislatívu odporúčame zvoliť si zmluvu o výkone funkcie konateľa so sumou odmeny 350€. Zminimalizujete si tak svoje odvody do sociálnej aj zdravotných poisťovní a zároveň sa Vám bude rátať „odpracovaný čas“ aj na roky potrebné k vyplateniu minimálneho dôchodku.

Ak ste dôchodca, študent, zamestnanec v inej firme, alebo živnostník, zdravotné poistenie za Vás platí niekto iný, teda už nemusíte byť „samoplatca“ na zdravotné poistenie. V tomto prípade je pre Vás najlepšia forma konateľa bez odmeny a celý dosiahnutý zisk si vyplácať formou dividend.

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Viktória Šibová
Autor článku
Vždy ma fascinovali reklamné slogany a pútavé texty na billboardoch, v TV spotoch, časopisoch. Vtedy som ešte nevedela, že sa to nazýva content marketing. Dvere do sveta digitálneho marketingu mi otvorila Digitálna univerzita. Mojou srdcovkou sa stal copywriting – ukladanie slov do viet. Vytváram digitálny obsah pre weby, newslettre a sociálne siete.