ikonka - zmena v sro

Zmeny v spoločnosti

Priemerne každé dva roky sa v obchodných spoločnostiach uskutočňujú zmeny v obchodnom registri. Či už je to predaj spoločnosti ako celku, alebo len zmeny niektorých parametrov v spoločnosti.

  • Zmena konateľov – ak potrebujete pridať konateľa, prípadne odobrať, resp. nahradiť ho iným
  • Zmena spoločníkov – ak rozširujete podnikanie o nového spoločníka, prípadne sa s už existujúcim rozdeľujete, alebo lúčite
  • Pridanie (odobratie) predmetov podnikania – ak rozširujete podnikanie o nové predmety podnikania, prípadne potrebujete niečo vymazať, čo už nevykonávate, alebo vám to prikazuje nejaké iné nariadenie
  • Pridanie prokuristu – ak potrebujete do spoločnosti zapísať prokuristu
  • Zmena sídla spoločnosti – ak ste zmenili sídlo spoločnosti
  • Zmena obchodného mena spoločnosti – ak ste sa rozhodli spoločnosť premenovať
  • Navýšenie základného imania spoločnosti – ak idete investovať a nechcete to robiť formou pôžičky, prípadne cez tvorbu ostatných kapitálových fondov, prípadne potrebujete navýšiť základné imanie kvôli rôznym licenciám
  • Zmena osobných údajov – zmenili ste priezvisko z dôvodu sobáša, prípadne ste sa presťahovali, alebo došlo k zmenám v názve alebo číslovaní ulíc v obci

Nevenujeme sa konkurzom, likvidáciám a iným formám výmazov spoločností z obchodného registra.

BI Corporate management vykonala viac ako 1200 zmien v obchodných spoločnostiach po celom Slovensku.

zmeny v s. r. o.
Bright Ideas služby

Poradenstvo, plánovanie, kalkulácie a analýza možností optimalizácie v oblasti daní a odvodov, ktorých primárnym cieľom je zníženie základu dane u daňovníka v súlade s platnou legislatívou SR.

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva, pravidelný reporting a spracovanie miezd použitím inovatívnych procesov (online prístup na server, import bankových výpisov, automatizácia spracovania dokladov atď.).

Podanie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra pre všetky obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s., družstvá a iné)