ikonka - zmena v sro

Zmeny v spoločnosti

Priemerne každé dva roky sa v obchodných spoločnostiach uskutočňujú zmeny v obchodnom registri. Či už je to predaj spoločnosti ako celku, alebo len zmeny niektorých parametrov v spoločnosti.

  • Zmena konateľov – ak potrebujete pridať konateľa, prípadne odobrať, resp. nahradiť ho iným
  • Zmena spoločníkov – ak rozširujete podnikanie o nového spoločníka, prípadne sa s už existujúcim rozdeľujete, alebo lúčite
  • Pridanie (odobratie) predmetov podnikania – ak rozširujete podnikanie o nové predmety podnikania, prípadne potrebujete niečo vymazať, čo už nevykonávate, alebo vám to prikazuje nejaké iné nariadenie
  • Pridanie prokuristu – ak potrebujete do spoločnosti zapísať prokuristu
  • Zmena sídla spoločnosti – ak ste zmenili sídlo spoločnosti
  • Zmena obchodného mena spoločnosti – ak ste sa rozhodli spoločnosť premenovať
  • Navýšenie základného imania spoločnosti – ak idete investovať a nechcete to robiť formou pôžičky, prípadne cez tvorbu ostatných kapitálových fondov, prípadne potrebujete navýšiť základné imanie kvôli rôznym licenciám
  • Zmena osobných údajov – zmenili ste priezvisko z dôvodu sobáša, prípadne ste sa presťahovali, alebo došlo k zmenám v názve alebo číslovaní ulíc v obci

Nevenujeme sa konkurzom, likvidáciám a iným formám výmazov spoločností z obchodného registra.

BI Corporate management vykonala viac ako 1200 zmien v obchodných spoločnostiach po celom Slovensku.

zmeny v s. r. o.
Bright Ideas služby

Poradenstvo, plánovanie, kalkulácie a analýza možností optimalizácie v oblasti daní a odvodov, ktorých primárnym cieľom je zníženie základu dane u daňovníka v súlade s platnou legislatívou SR.

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva, pravidelný reporting a spracovanie miezd použitím inovatívnych procesov (online prístup na server, import bankových výpisov, automatizácia spracovania dokladov atď.).

Dokumenty Vám pripravíme s garanciou do 3 hodín a založenie s.r.o. do 10 pracovných dní!