Ako hľadať zákazníkov

Ako hľadať zákazníkov

Každý podnikateľ na otázku či by dokázal vyrábať viac tovarov, alebo poskytovať viac služieb odpovie – áno. Ak by aj bola okamžitá odpoveď záporná, z dlhodobého hľadiska je rast biznisu prirodzenou vecou a nakoniec bude odpoveď vždy kladná. Problémom však je, komu tieto dodatočné vytvorené produkty predať. Treba si uvedomiť, že akýkoľvek skvelý produkt, ktorý nevieme predať nemá žiadnu hodnotu.

Kvalitné služby

Najlepšou reklamou bez ohľadu na to, čomu sa v rámci podnikania venujete, je spokojný zákazník. Kvalitné služby pri podnikaní si vyžadujú nemalú námahu, ktorá sa Vám častokrát vráti až po niekoľkých mesiacoch, prípadne rokoch. Ak to však myslíte s podnikaním vážne, je toto rozhodne správny prístup ako robiť biznis. Extra námaha a čas s tým spojený, ktorý budete oproti konkurencii do podnikania od začiatku vkladať bude oveľa vyšší. Odmenou pre Vás po niekoľkých rokoch bude firma silnejšia ako konkurencia. Navyše Vaša konkurencia bude dávať v porovnaní s Vami veľa peňazí na reklamu, kým Vám budú zákazníci prichádzať sami.

Platená reklama (on-line)

Najrýchlejším spôsobom ako získať zákazníkov je dostať sa do on-line priestoru a využívať platenú reklamu vo vyhľadávačoch. Výsledky platenej reklamy vo vyhľadávačoch sa zvyčajne zobrazujú ako sponzorované odkazy na stránky na prvých 4 miestach. Nasleduje 10 organických výsledkov a za nimi opäť reklamné odkazy na stránky.

Výhodou reklamy vo vyhľadávačoch je to, že oslovujete priamo zákazníkov, ktorí majú o Váš produkt záujem, nakoľko ho vyhľadávajú. Napríklad, ak reklamujete slovné spojenie „založenie s.r.o.“ ako platená reklama sa zobrazí len návštevníkom ktorí toto slovné spojenie vyhľadávajú. Cena za klik sa odvíja od konkurencie vo Vašom segmente. Iná bude pri slovnom spojení poistenie a iná pri slovnom spojení hrnček na kávu.

Alternatívou je využívať reklamu na sociálnych sieťach alebo bannerovú reklamu vyhľadávačov, prípadne sociálnych sietí. V tomto prípade platíte za počty zobrazení/klikov, pričom sa ale bannery zobrazujú oveľa širšiemu počtu internetových používateľov a teda aj relevancia zákazníkov, ktorí prídu na Váš web cez takéto kliky bude nižšia. Samozrejme tomu odpovedá aj cena za klik, ktorá je oveľa nižšia ako pri reklame z vyhľadávačov.

SEO

V rámci online vyhľadávania sa okrem platených výsledkov zobrazujú aj neplatené, takzvané organické výsledky vyhľadávania. Úlohou SEO je sledovať zmeny v trendoch a parametroch, ktoré vyhľadávače berú do úvahy pri vyhodnocovaní kvality a relevancie stránok a ich následnom zoraďovaní výsledkov tak, aby sa Vaša stránka zobrazila čo najvyššie. Parametrov, ktoré vstupujú do rozhodovania o poradí zobrazovaných stránok sú desiatky. Trendy sa extrémne rýchlo menia. Kým pred 10 rokmi stačilo byť zaregistrovaný v 100 internetových katalógoch typu „zlaté stránky“, „zoznam“ a iných, boli ste na prvých miestach. Dnes je toto skôr trestané ako agresívna optimalizácia. V dnešnej dobe má čoraz vyššiu hodnotu obsah písaný pre ľudí. Vyhľadávač mu síce nerozumie, ale kvalitu vyhodnocuje podľa správania sa zákazníkov na konkrétnej stránke. Je rozdiel, či návštevník príde na web, prezrie si 5 podstránok, klikne na chat, urobí objednávku, alebo či otvorí stránku a po 10 sekundách bez zoskrolovania odíde.

Relevantný obsah

Tento spôsob hľadania zákazníkov čiastočne podporuje aj SEO, ale zároveň aj dôveryhodnosť. Napríklad ak propagujete účtovné služby je vhodné ukázať potenciálnym zákazníkom, že ste odborník vo svojom obore. Najlepšie to viete urobiť tak, že odborný obsah zverejňujete bezplatne vo forme blogov, príspevkov na sociálnych sieťach, verejným zodpovedaním otázok zákazníkov a podobne. Zároveň tvoríte obsah, ktorý môžete využívať na webe, blogoch, sociálnych sieťach, prípadne v odpovediach. Akýkoľvek obsah je ideálne pripraviť tak, aby sa dal ľahko zdieľať na sociálne siete, poslať mailom známemu, resp. všeobecne umožniť návštevníkom rozširovať Váš kvalitný obsah za Vás akoukoľvek inou formou.

Odborné skupiny

Hľadanie zákazníkov cez odborné skupiny je vhodné len pre niektoré segmenty podnikania. Je to určite beh na dlhé trate. Odporúčame robiť skôr skúseným podnikateľom a odborníkom vo svojom obore, ktorí vedia zodpovedať aj zložitejšie otázky. Je potrebné si nájsť a aktívne sa zapájať do odborných skupín, prípadne podnikateľských skupín (aj pre začínajúcich podnikateľov). Cieľom je cez prezentáciu odbornosti a pomoci iným získať potenciálnych zákazníkov. Určite sa treba pripraviť, že takéto hľadanie zákazníkov zaberie veľa času, veľakrát budete radiť dlhú dobu zadarmo. Postupným budovaním mena by ste ale neskôr mali získavať kvalitné kontakty a potenciálnych zákazníkov.

Offline reklama

Offline formu hľadania zákazníkov sme si nechali nakoniec kvôli viacerým faktorom. Vo väčšine prípadov zahlcuje verejný priestor vizuálnym smogom, rozptyľuje pozornosť pri šoférovaní, alebo škodí životnému prostrediu.

  • billboardy
  • noviny
  • citylighty
  • nákupné košíky
  • letáky
  • cedule

Najhorším a objektívnym faktom je, že výsledky takejto reklamy sa nedajú merať. Ak máte pustených viacero kampaní, nikdy neviete vyhodnotiť efektivitu kampane. Výnimkou je situácia ak sa klientov priamo opýtate ako si Vás našli. Pre veľké firmy sú tieto formy reklamy skôr formou PR, respektíve zvyšovania povedomia o značke, ako formou aktívneho predaja.

Záver

Pre rôzne podnikateľské činnosti, lokality pôsobenia, cieľovú skupinu a fázu podnikania v ktorej sa Vaša spoločnosť nachádza sú vhodné rôzne spôsoby hľadania zákazníkov. Ideálne je vyskúšať si všetky, prípadne osloviť odborníka, ktorý na základe skúseností vylúči tie ktoré fungovať nebudú a zároveň sa viac zamerá na tie, kde je vyššia možnosť úspechu.

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Viktória Šibová
Autor článku
Vždy ma fascinovali reklamné slogany a pútavé texty na billboardoch, v TV spotoch, časopisoch. Vtedy som ešte nevedela, že sa to nazýva content marketing. Dvere do sveta digitálneho marketingu mi otvorila Digitálna univerzita. Mojou srdcovkou sa stal copywriting – ukladanie slov do viet. Vytváram digitálny obsah pre weby, newslettre a sociálne siete.