Vedenie účtovníctva

V každej spoločnosti, či už sa jedná o jednoosobovú spoločnosť, alebo o malú, prípadne strednú firmu sú denne na programe finančné rozhodnutia, ktoré majú dopad na budúcnosť spoločnosti.

K vykonávaniu dobrých rozhodnutí je nevyhnutné mať správne a včasné informácie. Jedným z najdôležitejších zdrojov informácií pre spoločnosť  je mať bezchybné účtovníctvo.

V spoločnosti TaxWise klientom ponúkame nad rámec štandardných účtovných služieb aj niekoľko extra tipov, ktoré z našich skúseností výrazne pomáhajú pri riadení a realizovaní správnych finančných rozhodnutí.

Vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva zahŕňa

 • Dvaja daňoví poradcovia zaručujú odbornosť a zároveň aj pre spoločnosti platiace minimálne sumy za vedenie účtovníctva v prípade potreby aj okamžitú dostupnosť odborných služieb za zaujímavé ceny.
 • Vlastný bezplatný sofistikovaný fakturačný nástroj s prepojením na banku v reálnom čase (pripravujeme od 1/2021).
 • Inventúry účtov na mesačnej báze – účtovníctvo sa pre každého klienta vykonáva priebežne každý mesiac. Predchádza sa tak problémom s dokladovaním bločkov, bankových výpisov a iných dokladov spätne za niekoľko mesiacov, čo šetrí čas nám ale hlavne klientovi a zároveň mu vieme poskytnúť každý mesiac presné finančné informácie.
 • Pridelený účtovník ktorý má na starosti len zopár klientov, má tak možnosť presne poznať vašu spoločnosť a dokáže flexibilne reagovať na vaše požiadavky. Účtovníci pracujú v malých tímoch vedených skúsenými seniormi. Aj v prípade neprítomnosti vášho účtovníka je zabezpečená rovnocenná zastupiteľnosť.
 • Mesačne zasielané reporty podľa individuálnych požiadaviek klienta. Potrebujete vedieť koľko máte v pokladni, aký máte priebežný výsledok hospodárenia, ako ste na tom v porovnaní s minulým rokom? Žiadny problém, toto všetko si u nás viete nastaviť.
 • Automatické zasielanie záväzkov a pohľadávok – presne poznáte neuhradené faktúry, viete tak reagovať na neplatičov včas. Taktiež kontrolujeme neuhradené záväzky, aby ste mali možnosť vyhnúť sa prípadným pokutám.
 • Mesačné pripomienky zasielané mailom na začiatku mesiaca, aby ste nezabudli na doručenie dokladov k zaúčtovaniu.
 • Mzdové účtovníctvo klientom spravuje mzdová účtovníčka, ktorá sa venuje len mzdovej agende a má priestor reagovať na akékoľvek špecifické požiadavky klienta ohľadom personalistiky a výpočtu miezd.
 • Zľavy na účtovanie bankových výpisov a vystavených faktúr dodávaných formou xml súborov. Snažíme sa minimalizovať čas našich pracovníkov neproduktívnymi úkonmi ako je napríklad prepisovanie faktúr, alebo pohybov na účte. Zamestnanci sa môžu sústrediť na sofistikovanejšie účtovné úlohy a klient získa výraznú zľavu.
 • Možnosť online prístupu na náš účtovný server – umožňujeme v reálnom čase zistiť stavy na účtoch, fakturovať, či vytvárať rôzne reporty.
 • Každého klienta spravuje jeden z dvoch partnerov spoločnosti, ktorý disponuje vedomosťami, skúsenosťami a časom alokovaným na poradenstvo kedykoľvek budete potrebovať.
 • Vlastný bezplatný sofistikovaný fakturačný nástroj (pripravujeme od 1/2020)

TaxWise spravuje účtovníctvo viac ako 300 aktívnym klientom a patrí medzi najrýchlejšie rastúce účtovné spoločnosti v Bratislave.