Vedenie účtovníctva

Neoddeliteľou súčasťou a zároveň aj zákonnou povinnosťou po založení s.r.o. je vedenie podvojného účtovníctva. Od 1.6.2016 sa účtovná divízia Bright Ideas spojila s účtovnou firmou A&M Finance a vznikla nová účtovná spoločnosť TaxWise. Spoločnosti úzko spolupracujú a sedia v jednej kancelárii.

Cenník je prispôsobený novozaloženým s.r.o. – zaplatíte iba to čo v skutočnosti zaúčtujeme.

Mzdové účtovníctvo 10€ / zamestnanec

Mzda zamestnanca nie je len výplatná páska a úhrada odvodov. Okrem neustáleho sledovania meniacej sa legislatívy je to hlavne podávanie mesačných výkazov, ročných hlásení a prehľadov, prípadne prihlášok, zmien a odhlášok zamestnancov, alebo vystavovanie rôznych potvrdení. Nič z toho nemusíte riešiť. Vybavíme to za Vás.

V cene mesačnej agendy od nás získate:

 • prihlášky a odhlášky zamestnancov
 • oznamovanie zmien zamestnancov a zamestnávateľa
 • pracovné zmluvy
 • výplatné pásky a platobné detaily
 • podávanie mesačných prehľadov na SP, ZP, DÚ
 • ročné hlásenia, zúčtovania DÚ

Daňové priznania

Vedenie účtovníctva je len časť našej práce. Po zaúčtovaní dokladov je potrebné pripraviť a podať daňové priznania. Lehoty na spracovanie daňového priznania sú rôzne (mesačné, štvrťročné, ročné).

Pre klientov štandardne pripravujeme nasledovné daňové priznania:

 • daň z motorových vozidiel
 • daň z pridanej hodnoty
 • daň z príjmu právnických osôb
 • daň z príjmu fyzickej osoby

Registrácie k DPH

Stať sa dobrovoľným platcom DPH alebo ostať neplatcom? Aj s odpoveďou na túto otázku Vám vieme pomôcť.

Aj keď stať sa dobrovoľným platcom DPH na Slovensku nie je jednoduché, našou obrovskou výhodou je, že spracovávame desiatky registrácií mesačne a poznáme daňové úrady vo všetkých krajoch a hlavne ich špecifické požiadavky. Ušetríme Vám čas strávený nad prípravou dokumentov, ktoré nakoniec vo vašom kraji ani nie sú potrebné.

Proces registrácie k DPH zahŕňa:

 • Konzultácie s klientom, kde sa snažíme analyzovať potrebu klienta a zvoliť najlepšie riešenie ako sa stať platcom DPH, taktiež navrhnúť požadované dokumenty, ktoré bude daňový úrad vyžadovať
 • Vypracovanie žiadosti, podnikateľského zámeru (podľa potreby – nie každý DÚ to vyžaduje) a ďalších dokumentov potrebných pre úspešné vybavenie žiadosti.
 • Osobné zastupovanie klienta v bratislavskom kraji pri daňovej kontrole. Všetky žiadosti v Bratislavskom kraji majú povinné osobné kontroly na DÚ.
 • Online zastupovanie klienta (vrátane komunikácie a prípadného dopĺňania žiadosti) pre ostatné kraje.
 • Garantujeme úspešné vybavenie žiadosti. V prípade ak by sa tak náhodou nestalo vraciame klientom 3/5 uhradeného poplatku naspäť. Garancia neplatí ak daňový úrad vyhodnotí žiadateľa ako rizikový subjekt podľa zákona o DPH a udelí mu zábezpeku.
 • Žiadna nami registrovaná spoločnosť od 1.1.2016 nedostala za povinnosť zložiť zábezpeku podľa zákona o DPH.

Elektronické služby a inovácie

Samozrejmosťou v našej spoločnosti je elektronická komunikácia s úradmi. Je to efektívne, rýchle a spoľahlivé, navyše klient si vždy môže naše podania kedykoľvek skontrolovať.

Každý deň sa snažíme naše služby inovovať a tak ako tomu bolo pri zakladaní s.r.o. aj do účtovníctva prinášame prvky, ktoré robia vzájomnú komunikáciu efektívnejšou a rýchlejšou s jediným cieľom – aby bol klient maximálne spokojný so službami.

Oslovila Vás naša ponuka a chceli by ste sa stať súčasťou jednej z najrýchlejšie rastúcich účtovných spoločností v Bratislave? Neváhajte a kontaktujte nás. Presvedčíte sa, že aj účtovníctvo sa dá robiť inovatívne.

Nezáväzný záujem o účtovníctvo

Cenník

do 40 účt.

položiek
34 mesačne
 •  

do 70 účt.

položiek
58 mesačne
 •  

do 100 účt.

položiek
80 mesačne
 •  

pri vyše 100 účt.

položkách pripočítavame
0,70 za každú ďalšiu položku
 •  

Za účtovnú považujeme prijatú/vydanú faktúru, pokladničný doklad, pohyb na účte atď. Riadna účtovná závierka (vrátane DPPO) 120€/rok