Čo sa viac oplatí živnosť alebo s.r.o.?

Neexistuje univerzálna odpoveď, avšak po prečítaní rozdielov medzi živnosťou a s.r.o. sa budete vedieť rozhodnúť, či je pre Vás výhodnejšie s.r.o alebo živnosť.

Ručenie

Z pohľadu spoločnosti ktorá sa pohybuje v prostredí zakladania s.r.o. a živností je tento bod asi najpodstatnejší. Živnostník ručí celým svojím majetkom, kým s.r.o. iba svojím základným imaním. Preto je veľmi dôležité zvážiť aký biznis idete robiť a či pri ňom nemôže dôjsť k likvidačným pokutám (ublíženie na zdraví, škody na majetku atď a pod.), ako aj to či sa pri samotnom podnikaní nemôžete dostať do finančnej neschopnosti a tým pádom exekútor bude môcť siahnuť aj na váš súkromný majetok.

Paušálne výdavky

Od 1.1.2017 majú živnostníci paušálne výdavky vo výške 60 percent až do 20.000€ ročne, čiže ak zarobíte 33.000€, 20.000€ si môžete uplatniť ako paušálne výdavky a daň + odvody budete platiť len z 13.000€. Oplatí sa to hlavne pre podnikateľov, ktorí poskytujú výlučne služby a majú nízke náklady.

Odvody a dane

Odvody a celkovo platby štátu sú po ručení 2 najdôležitejším parametrom, ktoré je potrebné brať do úvahy.

Kým pri s.r.o. neplatíte mesačne nič, (resp. 61,81€ na zdravotné poistenie ak za Vás nikto iný neplatí), pri živnosti je potrebné platiť zdravotné aj sociálne poistenie aj keď nič nezarobíte. Táto suma činí 208,16€/mes., takže za rok to je 2414€. Treba dodať, že ak ste doteraz nemali živnosť, sociálne poistenie nemusíte platiť do dátumu kým Vám ho budú mať z čoho vypočítať. Prepočet sa robí vždy k 30.6. a berie sa do úvahy celý predchádzajúci rok.

* živnostník nemusí platiť sociálne poistenie 6-18 mesiacov (v závislosti kedy si otvorí živnosť)
** ak za konateľa uhrádza zdravotné poistenie niekto iný (iný zamestnávateľ, štát a je súčasne aj SZČO) nemusí platiť do ZP ak nieje v s.r.o. zamestnaný

oplatí sa viac živnosť alebo sro?

Účtovníctvo

Kým živnostník si môže viesť jednoduché účtovníctvo, s.r.o. má povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Všetky dokumenty (za predpokladu že si neuplatňujete paušálne výdavky, kde sa nahadzujú len vydané faktúry a bločky) je potrebné v oboch variantách nahodiť do účtovníctva a sprárovať s bankou, hotovostou pokladňou. Takže objemom práce to nieje až taký rozdiel. Viesť jednoduché účtovníctvo je teoretický možné aj podnikateľom bez využitia účtovnej spoločnosti (z objektívnych dôvodov ale ani to neodporúčame). Podvojné účtovníctvo si už vyžaduje využitie externej účtovnej spoločnosti, nakoľko legislatíva sa neustále mení a pokuty za zle vedené účtovníctvo môžu byť aj likvidačné.

Počiatočné náklady

Náklady na založenie živnosti sa pohybujú na úrovni 25€ + ak potrebujete zapísať aj viazané/remeselné živnosti cena sa navýši o 10€/ks. Sro je možné založiť za 249€ + za každú viazanú/remeselnú živnosť sa cena navyšuje o 12€. Okrem toho zaplatíte už len za overenie podpisov u notára alebo na matrike (do 10€).

Kredibilita

S.r.o. je v očiach odberateľov určite braná ako serióznejšia forma podnikania. Výnimkou sú možno profesionáli/remeselníci, ktorí podnikajú sami. Ak plánujete rásť, prijímať zamestnancov, alebo nebodaj predávať do cudziny, založenie s.r.o. je pre vás určite lepšou voľbou.

Zrušenie

Môžnosť zrušenia s.r.o./živnosti málokto berie do úvahy pri zakladaní, ale je to veľmi rozdielne pri týchto 2 variantách. Kým na zrušenie/pozastavenie živnosti stačí žiadosť a vybavené to je za 1 deň (poplatok 0 – 2€). Zbaviť sa s.r.o. môže byť ale komplikovanejšie.

Najjednoduchšia cesta ako sa s.r.o. zbaviť je predať ju niekomu. Ak ste platca DPH a nemáte na s.r.o. dlhy môžete dostať aj 2500€, za neplatcu DPH s históriou si môžete pýtať okolo 500€. Dokumenty vieme pripraviť do jedného dňa a celý prevod zrealizovať za 139€ do dvoch týždňov.

Druhou možnosťou je zlúčiť s.r.o. s inou už existujúcou s.r.o.. Zlúčená s.r.o. zanikne a druhá spoločnosť bude jej právnym nasledovníkom. Zlúčenie je možné zrealizovať za cca 2 týždne a cena je 233€.

Poslednou možnosťou je likvidácia. Postup, cena aj dĺžka likvidácie závisí od stavu firmy a jej prípadných záväzkoch voči štátu. Túto službu neposkytujeme, odporúčame osloviť špecializované firmy na likvidácie.

Záver

Z nášho pohľadu je odporúčanie zobrať do úvahy hlavne ručnie, výšku odvodov a paušálne výdavky. Ostatné premenné sú viacmenej vyrovnané.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať!

Nezáväzná objednávka s.r.o.

Nezáväzná objednávka živnosť