Najčastejšie otázky od klientov

Ako prvé je potrebné sa zaregistrovať a vyplniť dotazník, ktorý obratom po registrácii obdržíte na vami zadanú e-mailovú adresu. Po zaslaní Vám pripravíme dokumenty, ktoré Vám spolu s inštrukciami pošleme e-mailom.

Novú s.r.o. môžete mať založenú za cca 8 – 10 pracovných dní. Dokumenty Vám pripravíme zvyčajne do hodiny a podania na úrady robíme v deň kedy ich dostaneme od klienta. Zvyšný čas tvoria zákonné a technické lehoty úradov. Na Slovensku sa s.r.o. rýchlejšie ako u nás založiť nedá!

Zálohovú faktúru zasielame spolu s pripravenými dokumentami. Splatná je najneskôr pred podaním na obchodný register, teda v čase keď je z našej strany vykonanej 90% práce.

Áno, od 1.1.2016 sa splatenie imania preukazuje čestným vyhlásením, takže nebudete musieť pred zápisom doložiť výpis z účtu o vklade 5000€ do banky. Chcem založiť s.r.o.!

Okrem poplatku za naše služby budete platiť už len za overenie podpisov u notára, alebo na matrike. Pri jednosobovej s.r.o. je potrebné overiť 3 podpisy, pri 2 osobovej s.r.o. je to 8 podpisov. U notára sa platí maximálne 2,87 € za podpis, na matrike to je 1,5 € za podpis.

Okrem vyplnenia nášho dotazníka, ktorý obdržíte po registrácii, je potrebné podpísať dokumenty (časť z nich u notára / na matrike).

Klientom garantujeme prípravu dokumentov do 3 hodín od zaslania dotazníka. Väčšinou od nás obdržíte hotové dokumenty aj s inštrukciami do 1 hodiny.

Okrem platného občianskeho preukazu nepotrebujete k založeniu s.r.o. nič. Všetky dokumenty Vám pripravíme my.

Do banky je potrebné zobrať zakladajúci dokument s.r.o. (zakladateľska listina / spoločeská zmluva) s osvedčeným podpisom. Účet otvára ustanovený správca vkladu.

Možné to teoreticky je, ale nemôžeme zaručiť, že to prejde cez súd. Niektorí sudcovia to môžu zamietnuť. Ideálny je preto novozaložený firemný účet.

Nie, papierový register trestov pre občanov SR odbory živnostenského podnikania ani nemôžu prijímať, preto je potrebné iba vyplniť v našom registračnom dotazníku údaje o rodičoch. Výpis z registra trestov si následne elektronicky vyžiadajú pracovníci na odbore živnostenského podnikania pri spracovávaní Vašej žiadosti.

Za voľné živnosti podávané elektronicky sa neplatí žiaden poplatok navyše. Za viazané a remeselné živnosti účtujeme 12 € / ks.

Zapísať si môžete neobmedzený počet živností,  resp. na obchodný register sa dá zapísať na jeden krát najviac 99 predmetov podnikania. Je však na zvážení ako seriózne pôsobí firma ak má predmetov veľmi veľa.

Nenašli ste odpoveď na otázku?

Napíšte nám!

Bright Ideas - otázky a odpovede

Áno, všetky žiadosti podávame elektronicky a je preto jedno či je sídlo spoločnosti v Bratislave , Svidníku, alebo na Orave. To isté platí aj pre zasielanie dokumentov od klientov k nám, ktoré sa v tomto prípade robí poštou.

Áno, celý proces máme nastavený tak, že všetko viete vybaviť cez internet, poprípade telefón.

Áno, je to možné. Vzhľadom na to, že naše ceny sú nastavené na online služby, za stretnutie si účtujeme sumu 40 €, ktorá Vám bude v prípade využitia služieb odpočítaná z konečnej ceny.

Áno, súčasťou našej služby založenia s.r.o. je aj registrácia na daňovom úrade na daň z príjmu právnických osôb.

IČO prideľuje živnostenský register a je pridelené o 1-5 pracovných dní od podania žiadosti na živnostenský register. DIČ prideľuje daňový úrad po zápise do obchodného registra. DÚ má 30 dňovú lehotu na vydanie DIČ, ktoré je následne zasielané poštou na adresu sídla s.r.o.

Všetky novozaložené s.r.o. sú registrované ako neplatca DPH. Ak sa chcete stať platcom DPH je potrebné podať registráciu.

Po pridelení DIČ je potrebné podať žiadosť o registráciu na platcu DPH. K žiadosti je vhodné priložiť akékoľvek doklady prečo žiadate o registráciu. Daňový úrad podľa priložených dokumentov vyrubí zábezpeku, ktorá je od 500 € do 500.000 €.

Na spoločníkov sa nevzťahuje žiadne obmedzenie. Je potrebné aby overil svoj podpis na zakladateľskom dokumente zákonným spôsobom.

Áno, za predpokladu že je občanom EÚ, v tom prípade je potrebné predložiť výpis z registra trestov z krajiny trvalého pobytu, preložený do slovenčiny. Ak sa jedná o cudzieho štátneho príslušníka s právom na pobyt v SR, je potrebné doložiť papierový výpis z registra trestov na Slovensku (vydáva generálna prokuratúra, alebo pobočky Slovenskej pošty)

Nie, vo vlastnej s.r.o. nemusíte byť zamestnaný. Môžete pracovať ako konateľ bez odmeny.

s.r.o. nemá žiadne povinné mesačné výdavky. Na základe podaného daňového priznania je potrebné uhradiť daň v prípade že základ dane je vyšší ako 0€. Od roku 2018 sa už neplatí minimálna ročná daň (daňová licencia) vo výške 480€, resp.960€ pre platcov DPH.

Nákladná doprava nad 3,5 tony, nie je živnosťou podľa živnostenského zákona a preto je najskôr potrebné založiť s.r.o. s akýmkoľvek predmetom podnikania a následne si ísť na krajský úrad dopravy požiadať o vydanie oprávnenia povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej prepravy, ktoré je následne potrebné do 90 dní dopísať do obchodného registra. Cena za založenie takejto s.r.o. je 308 € (249 € za založenie s.r.o. + 59 € za dopísanie predmetu podnikania)

Finančné poradenstvo/sprostredkovanie, nie je živnosťou podľa živnostenského zákona a preto je najskôr potrebné založiť s.r.o. s akýmkoľvek predmetom podnikania a následne požiadať NBS o vydanie oprávnenia na danú kategóriu (poistenie a zaistenie, úvery, atď…), ktoré je následne potrebné do 90 dní dopísať do obchodného registra. Cena za založenie takejto s.r.o. je 308 € (249 € založenie s.r.o. + 59 € dopísanie predmetu/ov podnikania)

Ambulancia ako aj lekáreň, nie je živnosťou podľa živnostenského zákona a preto je najskôr potrebné založiť s.r.o. s akýmkoľvek predmetom podnikania a následne požiadať VÚC o vydanie oprávnenia na poskytovanie prevádzky špecializovaného zariadenia, ktoré je následne potrebné do 90 dní dopísať do obchodného registra. Cena za založenie takejto s.r.o. je 308 € (249 € založenie s.r.o. + 59 € dopísanie predmetu/ov podnikania)

Všetky dokumenty podpísané mimo SR okrem dokumentov podpísaných v Českej republike je potrebné podpísať u notára a následne opatriť apostilou, resp. podpísať na ambasáde SR v zahraničí. Apostila sa musí následne nechať úradne preložiť do slovenčiny.

Teoreticky to možné je, ale ešte sme nemali prípad, kedy sme klientovi nezapísali s.r.o. do obchodného registra. Ak je čistý register trestov (pre ekonomické a hospodárske trestné činy) a všetky dokumenty sú právoplatné, údaje klienta sedia s registrom obyvateľstva, nieje dôvod na nezapísanie s.r.o. do obchodného registra.