Najčastejšie otázky k založeniu s. r. o.

1) Postup a účet v banke

Ako prvé je potrebné sa zaregistrovať a vyplniť dotazník, ktorý obratom po registrácii obdržíte na Vami zadaný e-mail. Po zaslaní Vám pripravíme dokumenty s garanciou do 3 hodín, ktoré Vám spolu s inštrukciami pošleme mailom. Následne bude z Vašej strany potrebné podpísanie dokumentov (časť z nich u notára/na matrike) a poslať nám ich poštou.

Novú s. r. o. môžete mať založenú za cca 8 – 10 pracovných dní. Dokumenty Vám pripravíme zvyčajne do hodiny a podania na úrady robíme v deň kedy ich dostaneme od klienta. Zvyšný čas tvoria zákonné a technické lehoty úradov. Na Slovensku tak ponúkame najrýchlejšie možné založenie spoločnosti.

Okrem platného občianskeho preukazu nepotrebujete k založeniu s. r. o. nič. Všetky dokumenty Vám pripravíme my.

Nie, papierový register trestov pre občanov SR odbory živnostenského podnikania nemôžu prijímať. Jediné čo musíte urobiť je vyplnenie údajov o rodičoch v našom registračnom dotazníku. Na základe týchto údajov si vedia pracovníci na odbore živnostenského podnikania Váš výpis z registra trestov vyžiadať z databázy elektronicky.

Klientom garantujeme prípravu dokumentov do 3 hodín od zaslania dotazníka. Väčšinou od nás obdržíte hotové dokumenty aj s inštrukciami do 1 hodiny.

Áno, všetky žiadosti podávame elektronicky a je preto jedno či je sídlo spoločnosti v Bratislave, na východnom Slovensku, alebo na Orave. To isté platí aj pre zasielanie dokumentov od klientov k nám, ktoré sa v tomto prípade robí poštou.

Celý proces založenia s. r. o. prebieha elektronicky. Takže nie je potrebné sa osobne stretnúť. Tak ako aj pri ostatných našich službách, všetko viete vybaviť cez internet, poprípade telefón.

Splátenie zakladného imania sa od 1.1.2016 preukazuje čestným vyhlásením, takže pred zápisom s. r. o. sa vyhnete doloženiu výpisu z účtu o vklade 5000€ do banky.

Možné to teoreticky je, ale nemôžeme zaručiť, že to prejde cez súd. Niektorí sudcovia to môžu zamietnuť. Ideálny je preto novozaložený firemný účet.

Teoreticky to možné je, ale ešte sme nemali prípad, kedy sme klientovi nezapísali s. r. o. do obchodného registra. Ak je čistý register trestov (pre ekonomické a hospodárske trestné činy) a všetky dokumenty sú právoplatné, údaje klienta sedia s registrom obyvateľstva, nieje dôvod na nezapísanie s. r. o. do obchodného registra.

časté otázky - FAQ
kancelária Bright Ideas Bratislava

2) Poplatky, DÚ, IČO, DIČ, DPH, Zahraničie

Zálohovú faktúru zasielame spolu s pripravenými dokumentami. Splatná je najneskôr pred podaním na obchodný register, teda v čase keď je z našej strany vykonanej 90% práce.

Okrem poplatku za naše služby budete platiť už len za overenie podpisov u notára, alebo na matrike. Pri jednosobovej s.r.o. je potrebné overiť 3 podpisy, pri 2 osobovej s.r.o. je to 8 podpisov. U notára sa platí maximálne 2,87 € za podpis, na matrike to je 1,5 € za podpis.

Áno, súčasťou našej služby založenia s.r.o. je aj registrácia na daňovom úrade na daň z príjmu právnických osôb.

Identifikačné číslo organizácie

IČO prideľuje živnostenský register a je pridelené o 1-5 pracovných dní od podania žiadosti na živn. register.

Daňové identifikačné číslo

DIČ prideľuje daňový úrad po zápise do obchodného registra. Daňový úrad má 30 dňovú lehotu na vydanie DIČ, ktoré je zasielané poštou na adresu sídla s.r.o.

Všetky novozaložené s.r.o. sú registrované ako neplatca DPH. Ak sa chcete stať platcom DPH je potrebné podať registráciu.

Po pridelení DIČ je potrebné podať žiadosť o registráciu na platcu DPH. K žiadosti je vhodné priložiť akékoľvek doklady prečo žiadate o registráciu. Daňový úrad podľa priložených dokumentov vyrubí zábezpeku, ktorá je od 500 € do 500.000 €.

Všetky dokumenty podpísané mimo Slovenska, okrem dokumentov podpísaných v Českej republike je potrebné podpísať u notára. Následne opatriť apostilou, resp. podpísať na Slovenskej alebo Českej ambasáde v zahraničí. Apostila sa musí následne nechať úradne preložiť do slovenčiny.

Spoločník zo zahraničia:

Na spoločníkov sa nevzťahuje žiadne obmedzenie. Potrebné je iba overenie svojho podpisu na zakladateľskom dokumente zákonným spôsobom.

Konateľ zo zahraničia:

  • Ak je budúcim konateľom s.r.o. občan EÚ,  je potrebné predložiť výpis z registra trestov z krajiny trvalého pobytu, preložený do slovenčiny.
  • Ak sa jedná o cudzieho štátneho príslušníka s právom na pobyt v SR, je potrebné doložiť papierový výpis z registra trestov na Slovensku (vydáva generálna prokuratúra, alebo pobočky Slovenskej pošty).

3) Otázky k Živnostiam, Po založení s.r.o.

Zapísať si môžete neobmedzený počet živností,  resp. na obchodný register sa dá zapísať na jeden krát najviac 99 živností (predmetov podnikania). Je však na zvážení ako seriózne pôsobí firma ak má predmetov veľmi veľa.
Za voľné živnosti podávané elektronicky sa neplatí žiaden poplatok navyše. Za viazané a remeselné živnosti účtujeme 12€/ks.

Počet živností v roku 2020:

  • 120 voľných živností
  • 94 viazaných živností
  • 34 remeselných živností
Všetky živnosti nájdete detailne popísané v našom formulári po vyplnení objednávky.

Nákladná doprava nad 3,5 tony, nie je živnosťou podľa živnostenského zákona a preto je najskôr potrebné založiť s. r. o. s akýmkoľvek predmetom podnikania a následne si ísť na krajský úrad dopravy požiadať o vydanie oprávnenia povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej prepravy, ktoré je následne potrebné do 90 dní dopísať do obchodného registra. Cena za založenie takejto s.r.o. je 308 € (249 € za založenie s.r.o. + 59 € za dopísanie predmetu podnikania)

Finančné poradenstvo/sprostredkovanie, nie je živnosťou podľa živnostenského zákona a preto je najskôr potrebné založiť s.r.o. s akýmkoľvek predmetom podnikania a následne požiadať NBS o vydanie oprávnenia na danú kategóriu (poistenie a zaistenie, úvery, atď…), ktoré je následne potrebné do 90 dní dopísať do obchodného registra. Cena za založenie takejto s.r.o. je 308 € (249 € založenie s.r.o. + 59 € dopísanie predmetu/ov podnikania)

Ambulancia ako aj lekáreň, nie je živnosťou podľa živnostenského zákona a preto je najskôr potrebné založiť s.r.o. s akýmkoľvek predmetom podnikania a následne požiadať VÚC o vydanie oprávnenia na poskytovanie prevádzky špecializovaného zariadenia, ktoré je následne potrebné do 90 dní dopísať do obchodného registra. Cena za založenie takejto s.r.o. je 308 € (249 € založenie s.r.o. + 59 € dopísanie predmetu/ov podnikania)

Do banky je potrebné zobrať zakladajúci dokument s. r. o. s osvedčeným podpisom. Čiže zakladateľsku listinu  (pri jednoosobovej s. r. o.) resp. spoločeskú zmluvu (pri viac ako dvoch spoločníkoch). Účet otvára ustanovený správca vkladu.

Nie, vo vlastnej s.r.o. nemusíte byť zamestnaný. Môžete pracovať ako konateľ bez odmeny.

s.r.o. nemá žiadne povinné mesačné výdavky. Na základe podaného daňového priznania je potrebné uhradiť daň v prípade že základ dane je vyšší ako 0€. Od roku 2018 sa už neplatí minimálna ročná daň (daňová licencia) vo výške 480€, resp.960€ pre platcov DPH.

Nenašli ste odpoveď? Napíšte nám!