zoznam živností

Zoznam živností (predmetov podnikania) pre rok 2018

Predmety podnikania sa priebežne približne raz ročne menia. Stiahnite si od nás prehľadný zoznam aktuálnych predmetov podnikania (voľných, viazaných aj remeselných) vo formáte excel, nemusíte nikde hľadať a kopírovať, prípadne ručne prepisovať.

Zoznam živností obsahuje

  • 120 voľných živnosti (vrátane podkategórií a poznámok)
  • 94 viazané živnosti (vrátane požadovaného preukázania odbornej spôsobilosti)
  • 34 remeselných živnosti (vrátane požadovaného vzdelania/kódu odboru)

Zoznam živností 2018

Predmety podnikania - zoznam voľných živností