Zoznam živností - predmety podnikania 2020

Druhy živností

  • voľné živnosti
  • viazané živnosti
  • remeselné živnosti

Zoznam živností sa približne raz ročne mení. Chcete si byť istý, že dané predmety činnosti sú aktuálne? Stiahnite si od nás zoznam najnovších predmetov podnikania 2019 vo formáte excel. Nebudete musieť nikde hľadať, kopírovať, či ručne prepisovať!

Zoznam živností obsahuje

  • 120 voľných živností (vrátane podkategórií a poznámok)
  • 94 viazaných živností (vrátane požadovaného preukázania odbornej spôsobilosti)
  • 34 remeselných živností (vrátane požadovaného vzdelania/kódu odboru)
Predmety podnikania - zoznam voľných živností

Zoznam živností 2020