SEO vs. PPC

SEO vs PPC

Pre začínajúcich podnikateľov, ktorí plánujú svoje služby či produkty predávať online, je zvolenie vhodnej stratégie obvykle dôležitým prvým krokom. Najčastejšie sa stretnete s dvomi trojpísmenkovými skratkami, za ktorými sa ukrývajú stratégie, s ktorými ste sa už pravdepodobne stretli – SEO a PPC. Neviete sa rozhodnúť, ktorá z týchto stratégií bude vhodnejšia pre Vaše podnikanie? V tomto článku si rozoberieme práve tieto dva pojmy a pomôžeme Vám zorientovať sa v nich.

Čo je SEO a čo je PPC?

Na úvod si objasnime, čo tieto pojmy vlastne znamenajú. SEO je skratkou z anglického “Search Engine Optimization”, čiže optimalizácia pre vyhľadávače. Pod skratkou PPC sa zase skrývajú slová “Pay Per Click”, čo znamená platba za klik. Ako už názvy napovedajú, SEO je súbor aktivít, pomocou ktorých je Váš web “optimálny” z pohľadu vyhľadávačov a bude zobrazený v organických výsledkoch vyhľadávania. PPC je platená reklama, ktorá preskočí výsledky zo SEO a za poplatok sa Váš web dostane na prvé miesta vo vyhľadávaní.

Na moment si predstavte, že Vaša webová stránka je kamenný obchod. Ak je tento obchod situovaný na rušnej ulici, kadiaľ denne prejde množstvo ľudí, bude Vaša ponuka ľahko viditeľná a pravdepodobne Vás navštívi pomerne veľké množstvo návštevníkov. To je ako umiestnenie na prvej stránke vo vyhľadávaní. Ak je Váš obchod niekde na bočnej ulici, počet návštevníkov bude určite nižší, ako na tej hlavnej. To je ako umiestnenie na druhej, prípadne tretej stránke vo vyhľadávaní. Ak je však Váš obchod niekde na okraji mesta, kam nikto bežne nechodí, to je ako umiestnenie na štvrtej stránke a viac vo vyhľadávaní. Ak Vás nevedia potenciálni zákazníci nájsť, nenakúpia u Vás. Pomocou SEO a PPC teda zlepšujete Vašu polohu aby Vás vedeli ľahšie nájsť.

Čo majú SEO a PPC spoločné?

Vo svojej podstate by Vám SEO a PPC mali pomôcť dosiahnuť rovnaký efekt – priviesť na Vašu webovú stránku návštevníkov, ktorí vykonajú konverziu (napríklad nakúpia tovar alebo služby).

Pri použití oboch týchto stratégií budete na začiatok taktiež potrebovať rovnakú vec s názvom analýza kľúčových slov (v angličtine Keyword Analysis). Pod týmto pojmom rozumieme súbor relevantných slov a slovných spojení, pomocou ktorých by sa ľudia mohli dostať cez vyhľadávač k Vašim produktom alebo službám. Kvalitne pripravená analýza kľúčových slov je veľmi dôležitou súčasťou oboch týchto stratégií a bez nej je SEO aj PPC v podstate strieľanie naslepo. 

Aký je medzi SEO vs. PPC rozdiel?

Ako už bolo naznačené vyššie, SEO je spôsob, ako zvyšovať organickú návštevnosť na Vašom webe za pomoci optimalizácie webových stránok a konzistentným pridávaním kvalitného obsahu. PPC je forma reklamy, za ktorú platíte a Váš web alebo produkty sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania.

SEO je maratón

Pomocou SEO sa najčastejšie dlhodobo buduje umiestnenie webu nielen v rámci výsledkov vyhľadávačov, ale taktiež pomáha zlepšovať povedomie medzi zákazníkmi o Vašej značke a zvyšuje Vašu dôveryhodnosť. Výsledky zo SEO aktivít obvykle prichádzajú až po dlhšom čase, no mávajú dlhotrvajúci efekt.

Pre lepšiu predstavu sa poďme pozrieť na to, čo vlastne SEO obnáša. Na SEO nastavenia Vášho webu je nutné pozrieť sa z dvoch strán, ktoré nazývame on-page a off-page:

On-page SEO

On-page je to, čo sa nachádza a nastavuje priamo na webe a to hlavne po obsahovej a technickej stránke. Po obsahovej stránke je to tvorba kvalitného a prínosného obsahu, ktorý ľudí upúta a vďaka ktorému sa opakovane na Váš web vracajú, najčastejšie vo forme blogových článkov a videí. Na technické on-page SEO nastavenia vplýva niekoľko desiatok rôznych parametrov ako napríklad správny kód stránky a rýchlosť jej načítania. Práve preto sú dôležité skúsenosti SEO špecialistu, ktorý sa SEO nastaveniam na webe venuje.

Rýchlosť načítania stránky Bright Ideas vrátane detailných technických parametrov:

Rýchlosť načítania webu má vplyv na SEO

Off-page SEO

Off-page sú činnosti, ktoré sa dejú mimo webovú stránku. Klasickým príkladom off-page SEO sú aktivity na sociálnych sieťach, ktoré privádzajú návštevníkov na Váš web. Možno ste sa tiež už stretli s pojmom budovanie spätných odkazov, alebo takzvaný linkbuilding, ktorý spočíva v umiestnení linkov odkazujúcich na Váš web na kvalitných a tematicky podobných weboch, ako je ten Váš. Medzi off-page sa však zaraďuje prakticky všetko externé, čo dokáže ovplyvniť pozíciu Vášho webu.

Pri SEO nastaveniach sa využíva analýza kľúčových slov, na základe ktorej sa v textoch na webe používajú tie najviac vyhľadávané slová v rámci danej problematiky, aby sa zvýšilo jeho umiestnenie.

PPC je šprint

PPC je spôsob zobrazovania reklamy na internete, kedy zadávateľ reklamy platí iba v prípade kliknutia zákazníkom na danú reklamu a nie za samotné zobrazenie. Výhodou je fakt, že reklama sa zobrazuje len tým, ktorí danú službu alebo produkt naozaj prostredníctvom vyhľadávacích nástrojov hľadajú a taktiež okamžité výsledky, ktoré z PPC vyplývajú. Výsledky z PP aktivít obvykle prichádzajú prakticky okamžite po ich spustení.

Samotné PPC v praxi znamená, že na zvolené kľúčové slová alebo frázy (ktoré zodpovedajú Vašim produktom alebo službám z analýzy kľúčových slov) je vytvorená kampaň, prostredníctvom ktorej je vo výsledkoch zobrazený odkaz na Váš web. Nastaví sa rozpočet (budget), ktorý chcete do kampane investovať a platíte za každý zrealizovaný preklik na zobrazené výsledky. Každé slovo a slovné spojenie má v závislosti od jeho náročnosti inú hodnotu – čím viac je konkurencie, tým je spravidla cena za preklik vyššia. Kampaň sa končí po istom období alebo po minutí rozpočtu. 

PPC však neznamená zisk garantovaného nakupujúceho zákazníka, ale návštevníka na webe. Je to následne o Vašej stratégii a šikovnosti, ako z takto získaného návštevníka vytvoríte platiaceho zákazníka.

Vybrať radšej SEO alebo PPC?

Pri výbere medzi SEO a PPC by ste sa mali zamerať na kľúčové rozdiely medzi nimi.

SEO vo všeobecnosti pomáha zlepšovať povedomie o Vašej značke a môže sa Vám podariť v očiach zákazníkov prepojiť Vašu značku s daným produktom alebo službou. Z dlhodobého hľadiska napomáha k zvyšovaniu dôveryhodnosti, čo zvyšuje predaje. SEO taktiež zvyšuje organickú návštevnosť webu a pomáha k dlhodobej udržateľnosti bez potreby neustále platiť za kampane, ktoré na Váš web privedú návštevníkov. Výhodou je, že za návštevníkov cez organické vyhľadávanie vďaka SEO už nie je nutné platiť. SEO aktivity sú vhodné pre šírenie obsahu, ktorých cieľom je návštevníkom webu niečo vysvetliť alebo naučiť ich.

PPC má výhodu vo veľmi presnom cielení na konkrétnu skupinu, ako aj rýchlosť, ktorou viete spustiť kampane a vidieť výsledky. Možnosť testovania rôznych typov kampaní a celková flexibilita, ktorú PPC prináša pomáha lepšie reagovať na zmeny na trhu. Pod kontrolou máte taktiež presný rozpočet, ktorý do kampaní investujete, takže viete lepšie analyzovať náklady a zisky, ktoré z PPC kampaní vyplývajú. PPC je vhodné použiť na priamy predaj Vašich služieb a produktov.

Ak teda chcete vidieť výsledky okamžite, vhodnejšie je PPC. Ak však chcete budovať značku a Vaše plány sú dlhodobé, vhodnejšie je SEO. Jedna ani druhá stratégia sa však nedá považovať za lepšiu alebo horšiu. Obe majú svoje špecifiká, výhody aj nevýhody. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že pre úspešné podnikanie sa treba orientovať na krátkodobé aj na dlhodobé ciele. Najvýhodnejšie sa preto javí využiť vo svoj prospech kombináciu oboch týchto stratégií a priebežne sa venovať obom.

Kvalitné SEO si vyžaduje časovú investíciu a PPC zase financie. Ak sa však v týchto stratégiách nevyznáte, môže sa Vám ľahko stať, že prídete o čas aj peniaze. V takýchto prípadoch Vám môže pomôcť digitálna agentúra, ktorá sa obom stratégiám dlhodobo venuje a má s nimi dostatok skúseností. Vy sa potom môžete venovať hlavne rozvoju svojho podnikania.

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Branislav Šimášek
Autor článku
Dá sa povedať, že sa celý život zaujímam o sales, marketing a komunikáciu. Taktiež obdivujem inovácie v technológiách, medicíne a IT. V digitálnej agentúre Stella Digit pomáhame klientom expandovať naprieč digitálnym vesmírom. Mohli ste ma vidieť a počuť na konferenciách a výstavách ako napríklad: Noc predaja, #B2BOOST, Profesia Days a Upterdam.