Založenie s. r. o. platiteľ DPH

Potrebujete založiť s.r.o. s DPH? Bez problémov za Vás vybavíme aj žiadosť o registráciu na platiteľa DPH (platiteľa dane z pridanej hodnoty). Konečná suma za registráciu k DPH je 549€.

Cena 499€ + 50€*

(*50€ sa Vám vráti pri prvom daňovom priznaní k DPH.)

Google recenzia
Google Recenzie

Úspešne sme spracovali viac ako 700 žiadostí o registráciu k DPH. V prípade ak klient doloží nami navrhnuté dokumenty garantujeme úspešné vybavenie žiadosti. Garancia neplatí ak daňový úrad vyhodnotí žiadateľa ako rizikový subjekt podľa zákona o DPH a prípadne mu udelí zábezpeku.

Nezáväzná objednávka na založenie s. r. o. - platiteľ DPH

  Registrácia s. r. o. k DPH zahŕňa

  • Konzultácie pred podaním žiadosti s konateľom spoločnosti. (Konzultácia zahŕňa dôkladné oboznámenie sa s plánovaným podnikaním žiadateľa a stavom príprav na podnikanie. Na základe týchto informácií navrhneme zoznam dokumentov, ktoré firma bude vedieť predložiť a zároveň bude postačovať ku kladnému vybaveniu žiadosti o registráciu k DPH na DÚ). Konzultáciu zabezpečuje spoločnosť TaxWise, ktorá je zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov.
  • Spracovanie potrebných podkladov a podanie žiadosti na daňový úrad
  • Osobné zastupovanie klienta v procese registrácie DPH
  • V rámci Bratislavského kraja všetky kontroly prebiehajú formou osobného zastupovania na daňovom úrade
  • Ostatné kraje vybavujeme elektronickou formou. V prevažnej väčšine prípadov sa nevyžaduje osobná prítomnosť. Po úspešnom zaregistrovaní spoločnosti za platiteľa DPH, si osvedčenie vyzdvihujeme osobne na daňovom úrade (firmy so sídlom v Bratislave), resp. nám príde poštou (firmy mimo Bratislavu), resp. si ju konateľ vyzdvihne osobne na daňovom úrade.
  založenie s. r. o. platca DPH

  Žiadna nami registrovaná spoločnosť po 1.1.2016 nedostala za povinnosť zložiť zábezpeku podľa zákona o DPH, okrem 2 spoločností, kde boli podlžnosti na DPH v iných spoločnostiach prepojených na žiadateľa.

  Služby registrácie k DPH poskytuje spoločnosť TaxWise s.r.o., ktorá vznikla odčlenením ponuky účtovných a poradenských služieb od spoločnosti Bright Ideas. Viac ako 13 rokov poskytuje komplexné služby v oblasti účtovníctva, daňového poradenstva vrátane registrácií spoločností za platiteľov DPH, spracovania miezd a súvisiacich služieb.

  accai logo square.svg

  Bezplatný online fakturačný nástroj k novej s.r.o.

  S podnikaním je neodmysliteľne spojené aj vystavovanie faktúr. Accai prináša jedinečné online riešenie, ktoré kombinuje bezplatný fakturačný nástroj, otvorené bankovníctvo, automatizované účtovníctvo v reálnom čase spojené s interaktívnym reportingom, a to všetko s využívaním najmodernejších technológií a umelej inteligencie.

  accai pasik panak

  Upozornenie

  Neregistrujeme spoločnosti k DPH pre ich následný predaj za účelom zisku. Spoločnosti k DPH registrujeme výlučne pre koncových podnikateľov (žiadne sprostredkovania registrácií atď). Pre vylúčenie pochybností, v zmluve o vykonaní služby máme stanované pod hrozbou zmluvnej pokuty, že spoločnosti nemôžu previesť majoritný podiel po dobu 9 mesiacov. Táto doba je podľa nás primeraná na to aby ste v prípade neúspechu v biznise mohli spoločnosť predať a ukončiť podnikanie, resp. znížiť si stratu a zároveň dostatočne dlhá doba aby sme odradili špekulantov, ktorý chcú spoločnosti ďalej len predať za účelom zisku.

  Našim klientom poskytujeme administratívne služby smerujúce k registrácii k DPH, nie samotné pridelenie IČ DPH. Pridelenie IČ DPH je výlučne v kompetencii správcu dane. Aj vzhľadom na naše skúsenosti a počet úspešne zaregistrovaných spoločností je takmer isté, že ak máte záujem reálne podnikať dokumenty k registrácii budete vedieť zabezpečiť bez toho aby ste potrebovali vyrábať fiktívne dokumenty.

  Čo si myslia naši klienti?

  Založiť obchodnú spoločnosť cez Bright Ideas bolo dobré rozhodnutie. Majú prepracovaný systém komunikácie a založenie s.r.o. prebehlo hladko a bez problémov (do 10 dní , ako bolo prisľúbené). Určite by som odporučila aj ďalším záujemcom, ktorí sa rozhodujú , či založia s.r.o. svojpomocne – využite služby Bright Ideas. Ďakujem za spoluprácu.

  Daša Š.

  Svan Trade, s.r.o.
  Sme naozaj radi, že sme narazili na Bright Ideas v procese zakladania našej s.r.o. a registrácie pre DPH. Ich služby boli nad naše očakávania: perfektná komunikácia, promptná spätná väzba a vybavenie a profesionálny prístup. Všetko, čo nám sľúbili aj dodržali a už sme ich aj odporučili ďalším našim známym, ktorí boli rovnako s ich službami spokojní.

  konatelia

  Abstract Ave s.r.o.