Čo vyžadovať od svojho účtovníka

Čo ma spĺňať kvalitný účtovník

Účtovník nie je to len osoba, ktorá za vás plní povinnosti voči štátu, je zároveň predĺženou rukou konateľa. Mala by to byť aj osoba, ktorá vás upozorní, ak niečo robíte zle, prípadne proaktívne sa snaží riešiť finančno-účtovnú stránku podnikania ako celku. Optimalizácia daní je benefitom, ale túto službu môže poskytovať podľa zákona len daňový poradca.

Aby ste dostali zo svojho účtovníctva maximum údajov a zároveň mali istotu, že tento dôležitý aspekt podnikania zverujete správnej osobe, požadujte od účtovníka nasledovné:

Odbornosť a vzdelávanie

Dobrý účtovník by mal podrobne ovládať legislatívu priamo ovplyvňujúcu účtovanie (zákon o účtovníctve, zákony o dani z príjmov a DPH, postupy účtovania pre podnikateľov, zákony o sociálnom a zdravotnom poistení), ako aj zákonov, ktoré úzko s podnikaním súvisia a môžu ho nepriamo ovplyvňovať. Zákony sa často menia, preto je sústavné vzdelávanie absolútnou nevyhnutnosťou.

Skúste sa opýtať, aké školenia a kde absolvoval váš účtovník za posledných 12 mesiacov. Väčšinou by nemal byť problém bez zaváhania tieto veci „vysypať“ z rukáva. Nikto nevyžaduje absolvovať 20 školení ročne, ale aspoň základné koncoročné zmeny v daniach a odvodoch sú nevyhnutné.

Spoľahlivosť

Dodržiavanie termínov a dochvíľnosť musí byť samozrejmosťou. Účtovné spoločnosti majú často desiatky aj stovky klientov a vypracovanie niektorých podkladov môže zabrať určitý čas v závislosti od zložitosti požiadavky. Ak sa však dohodnete na dodaní podkladov s konkrétnym termínom, mali by ste požadovať dodanie včas a v požadovanej kvalite. Len v tom prípade sa viete spoľahnúť na účtovné údaje a využívať ich pre rozvoj podnikania.  

Skúsenosti

Vyžiadajte si pracovné skúsenosti z oblasti účtovníctva, odvodov a daní od vášho účtovníka, prípadne aj jeho zamestnancov. Nemenej dôležité sú skúsenosti s účtovaním Vášho segmentu podnikania. Čím lepšie sa vo vašom podnikaní vyznáte tým detailnejšie môžu byť vaše otázky. Veľmi jednoducho tak viete zistiť aká je reálna skúsenosť účtovníka s účtovaním vami prevádzkovaného podnikania.

Referencie

Ak ste nedostali na konkrétneho účtovníka odporúčanie od známeho ale našli ste ho na základe reklamy, vypýtajte si referencie. Vzhľadom na to, že sa jedná o aktívnych klientov a v zmluvách sú odseky mlčanlivosti, môže sa stať, že nedostanete konkrétne názvy spoločností. Požadujte ale čo najpresnejšie informácie k firmám z vášho segmentu. Koľko takýchto klientov účtuje, aké veľké sú to firmy, kde pôsobia. Riziko pre vás predstavujú hlavne účtovné spoločnosti s 1-2 zamestnancami a živnostníci, kde jeden človek robí mzdy, účtovníctvo, dane, vie zaúčtovať každý podnikateľský obor a popri tom sa ešte stíha aj vzdelávať. Toto všetko nemôže kvalitne zastrešiť jedna osoba.

Inovatívne služby

Automatizácia šetrí čas a peniaze v každom podnikaní. Následne by sa tieto úspory mali premietať aj do nižších cien pre zákazníkov. Požadujte od účtovníka možnosť dodávať bankové účty a vydané faktúry elektronicky a súčasne za takto poskytnuté importy zľavy. Ak niekto nevyužíva možnosti, ktoré digitalizácia a automatizácia ponúka, šetriť čas, automaticky to znamená, že sú jeho služby pre vás drahšie ako by mohli byť.

Dostupnosť služieb

Zistite, akým spôsobom môžete účtovníka kontaktovať a ako sa odovzdávajú dokumenty. Zistite si, ako má účtovník vyriešené zastupovanie v prípade PN, dovolenky a iných nepredvídaných okolností. Problém môže nastať hlavne pri účtovných firmách s 1 zamestnancom – účtovníkom kedy budú služby nedostupné niekoľko dní, resp. v extrémnych prípadoch týždňov.

Poistenie služieb

Každý môže urobiť pri poskytovaní služieb chybu. V prípade poskytovania účtovných služieb je potrebné uvedomiť si to, že prípadné sankcie budete znášať vy a až následne si ich môžete vymáhať od svojho účtovníka. Ten by mal byť na výkon svojho povolania poistený aby Vám v prípade veľkého problému nehrozilo existenčné riziko.

Členstvo v komore

Nie je nevyhnutnosťou ale je príjemným benefitom. V prípade ak je váš účtovník audítor, alebo daňový poradca, odbornosť by mala byť samozrejmosťou. Účasť v komore je podmienená pravidelným školením a získavaním kreditov. Samozrejme to neznamená, že ak je niekto v komore musí byť automaticky lepší účtovník ako niekto kto v nej nie je, ale predpoklad tam určite je, nakoľko na vstup do komory sú prísne podmienky a extrémne ťažké skúšky.

Čo od účtovníka nežiadať

Častokrát sa stáva, že od účtovníka požadujeme právne služby, služby daňového poradcu, finančného poradcu a iné služby, ktoré bežne účtovníci nerobia a nie sú v nich odborníci. Mať všeobecný prehľad je určite výhodou. Ak však danú službu účtovník neposkytuje, nežiadajte ho o ňu. Typickým príkladom je vypracovanie rôznych právnych dokumentov, pracovných zmlúv, GDPR a podobne, ktoré s poskytovaním služieb účtovníctva nesúvisia.

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Viktória Šibová
Autor článku
Vždy ma fascinovali reklamné slogany a pútavé texty na billboardoch, v TV spotoch, časopisoch. Vtedy som ešte nevedela, že sa to nazýva content marketing. Dvere do sveta digitálneho marketingu mi otvorila Digitálna univerzita. Mojou srdcovkou sa stal copywriting – ukladanie slov do viet. Vytváram digitálny obsah pre weby, newslettre a sociálne siete.