Založenie s. r. o. platiteľ DPH

Potrebujete založiť s.r.o. s DPH? Bez problémov za Vás vybavíme aj žiadosť o registráciu na platiteľa DPH (platiteľa dane z pridanej hodnoty). Konečná suma za registráciu k DPH je 549€.

Google Recenzie 49.svg
Google Recenzie
Cena 499€ + 50€*

(*50€ sa Vám vráti pri prvom daňovom priznaní k DPH.)

Úspešne sme spracovali viac ako 450 žiadostí o registráciu k DPH. V prípade ak klient doloží nami navrhnuté dokumenty garantujeme úspešné vybavenie žiadosti. Garancia neplatí ak daňový úrad vyhodnotí žiadateľa ako rizikový subjekt podľa zákona o DPH a prípadne mu udelí zábezpeku.

Nezáväzná objednávka na založenie s. r. o. - platiteľ DPH

Registrácia s. r. o. k DPH zahŕňa

 • Konzultácie pred podaním žiadosti s konateľom spoločnosti. (Konzultácia zahŕňa dôkladné oboznámenie sa s plánovaným podnikaním žiadateľa a stavom príprav na podnikanie. Na základe týchto informácií navrhneme zoznam dokumentov, ktoré firma bude vedieť predložiť a zároveň bude postačovať ku kladnému vybaveniu žiadosti o registráciu k DPH na DÚ). Konzultáciu zabezpečuje spoločnosť TaxWise, ktorá je zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov.
 • Spracovanie potrebných podkladov a podanie žiadosti na daňový úrad
 • Osobné zastupovanie klienta v procese registrácie DPH
 • V rámci Bratislavského kraja všetky kontroly prebiehajú formou osobného zastupovania na daňovom úrade
 • Ostatné kraje vybavujeme elektronickou formou. V prevažnej väčšine prípadov sa nevyžaduje osobná prítomnosť. Po úspešnom zaregistrovaní spoločnosti za platiteľa DPH, si osvedčenie vyzdvihujeme osobne na daňovom úrade (firmy so sídlom v Bratislave), resp. nám príde poštou (firmy mimo Bratislavu), resp. si ju konateľ vyzdvihne osobne na daňovom úrade.
založenie s. r. o. platca DPH

Žiadna nami registrovaná spoločnosť po 1.1.2016 nedostala za povinnosť zložiť zábezpeku podľa zákona o DPH, okrem 2 spoločností, kde boli podlžnosti na DPH v iných spoločnostiach prepojených na žiadateľa.

Služby registrácie k DPH poskytuje spoločnosť TaxWise s.r.o., ktorá vznikla odčlenením ponuky účtovných a poradenských služieb od spoločnosti Bright Ideas. Viac ako 13 rokov poskytuje komplexné služby v oblasti účtovníctva, daňového poradenstva vrátane registrácií spoločností za platiteľov DPH, spracovania miezd a súvisiacich služieb.

Upozornenie

Neregistrujeme spoločnosti k DPH pre ich následný predaj za účelom zisku. Spoločnosti k DPH registrujeme výlučne pre koncových podnikateľov (žiadne sprostredkovania registrácií atď). Pre vylúčenie pochybností, v zmluve o vykonaní služby máme stanované pod hrozbou zmluvnej pokuty, že spoločnosti nemôžu previesť majoritný podiel po dobu 9 mesiacov. Táto doba je podľa nás primeraná na to aby ste v prípade neúspechu v biznise mohli spoločnosť predať a ukončiť podnikanie, resp. znížiť si stratu a zároveň dostatočne dlhá doba aby sme odradili špekulantov, ktorý chcú spoločnosti ďalej len predať za účelom zisku.

Našim klientom poskytujeme administratívne služby smerujúce k registrácii k DPH, nie samotné pridelenie IČ DPH. Pridelenie IČ DPH je výlučne v kompetencii správcu dane. Aj vzhľadom na naše skúsenosti a počet úspešne zaregistrovaných spoločností je takmer isté, že ak máte záujem reálne podnikať dokumenty k registrácii budete vedieť zabezpečiť bez toho aby ste potrebovali vyrábať fiktívne dokumenty.

Referencie: 5000 založených s. r. o.

Aktualizované 20.10.2020

3. kvartál 2020

 • BCL s. r. o.
 • TiO s. r. o.
 • Akram Karimov
 • FSCC s. r. o.
 • HNet s. r. o.
 • KETO s. r. o.
 • LAKS s. r. o.
 • Laoz s. r. o.
 • SMEL s. r. o.
 • SPAS s. r. o.
 • JAPOSK s.r.o.
 • lascar s.r.o.
 • VERMAL s.r.o.
 • EMBEN s. r. o.
 • Femod s. r. o.
 • GUPEX s. r. o.
 • JADEV s. r. o.
 • RoLau s. r. o.
 • SONIQ s. r. o.
 • ŠURAL s. r. o.
 • WOLTA s. r. o.
 • BER-MIS s.r.o.
 • Alonia s. r. o.
 • BFOCUS s. r. o.
 • BORMIL s. r. o.
 • CONCON s. r. o.
 • Daxxon s. r. o.
 • Digify s. r. o.
 • Duboma s. r. o.
 • LUPITA s. r. o.
 • MARHAS s. r. o.
 • Mensch s. r. o.
 • MIDAZO s. r. o.
 • PANOBE s. r. o.
 • PENSYS s. r. o.
 • pozvar s. r. o.
 • REMINI s. r. o.
 • Templa s. r. o.
 • DAV Plus s.r.o.
 • BAJAHUC s. r. o.
 • Closure s. r. o.
 • FRIDELA s. r. o.
 • KASOVIA s. r. o.
 • KM Data s. r. o.
 • KM-TECH s. r. o.
 • Lana VR s. r. o.
 • LuCyflp s. r. o.
 • Maronis s. r. o.
 • QR Tech s. r. o.
 • Softra, s. r. o.
 • TOPHUNT s. r. o.
 • ULPILOT s. r. o.
 • Yoinmar s. r. o.
 • SOKI-MONT s.r.o.
 • ŠŠ servis s.r.o.
 • AD clean s. r. o.
 • BAUWORKS s. r. o.
 • Belko SK s. r. o.
 • Datacop, s. r. o.
 • ELKOM SK s. r. o.
 • GeriMont s. r. o.
 • Neoptera s. r. o.
 • NikiSoft s. r. o.
 • PETERIKA s. r. o.
 • ANIMALITY s. r. o.
 • Cooltobe, s. r. o.
 • Dan & Dan s. r. o.
 • JMT Trans s. r. o.
 • MG Ttranz s. r. o.
 • MW Betón, s. r. o.
 • NV system s. r. o.
 • QuickFood s. r. o.
 • aj inštala s. r. o.
 • Autohandel s. r. o.
 • be.TaxWise s. r. o.
 • COOL BEANS s. r. o.
 • DX Machina s. r. o.
 • GLOBAL TIM s. r. o.
 • Intermezzo s. r. o.
 • Ján Tonka, s. r. o.
 • JOKOFOREST s. r. o.
 • MedicalFit s. r. o.
 • POF System s. r. o.
 • Star Rover s. r. o.
 • YARO TRADE s. r. o.
 • TOP ECONOMIC s.r.o.
 • AuroraMinna s. r. o.
 • Dawan Group s. r. o.
 • FORST TRADE s. r. o.
 • Good Advice s. r. o.
 • Grey Europe s. r. o.
 • Chillitours s. r. o.
 • My Delivery s. r. o.
 • Seven Lakes s. r. o.
 • Teplo Doma, s. r. o.
 • Auto na kľúč s. r. o.
 • ICEBERG SVK, s. r. o.
 • Aval Services s. r. o.
 • BS TEAM NITRA s. r. o.
 • Car Detailing s. r. o.
 • GaPo lighting s. r. o.
 • Green Climber s. r. o.
 • Green Gardens s. r. o.
 • Horeca služby s. r. o.
 • Loki Building s. r. o.
 • PV PROSPERITY s. r. o.
 • AUTOcentrum MJ s. r. o.
 • Dupi Dup Style s. r. o.
 • Inter-Bau 2020 s. r. o.
 • MB Elektrostav s. r. o.
 • NOVA TRANSPORT s. r. o.
 • P&M stav group s. r. o.
 • SIMER PROPERTY s. r. o.
 • TriNos Consult s. r. o.
 • PHL - ECON spol. s r. o.
 • Collagen Beauty s. r. o.
 • MARTILUXFASHION s. r. o.
 • RE ElektroGroup s. r. o.
 • Steel Wood Home s. r. o.
 • Ako sa mať lepšie s. r. o.
 • Cleanne Worldwide s. r. o.
 • GT Elektrotechnik s. r. o.
 • F&I Services, spol. s r. o.
 • Happy Fashion 2020 s. r. o.
 • Max Profi - P.R.J. s. r. o.
 • NEW ECO GENERATION s. r. o.
 • DESIGN HOUSE projekt s. r. o.
 • executive consulting s. r. o.
 • IMEX Company Limited s. r. o.
 • Bindas KOVO - ELEKTRO s. r. o.
 • Michalove Konzervárne s. r. o.
 • ProBau & Real Service s. r. o.
 • Športová agentúra DUKLA s. r. o.
 • Jana Bendová - PORTA REGNI s. r. o.