Faktúra a fakturačné nástroje

Za predpokladu, že neevidujete 100% tržieb prostredníctvom e-kasy/virtuálnej registračnej pokladnice (ORP/VRP) musíte vystavovať faktúry svojim zákazníkom. Aby ste vedeli aké sú povinné náležitosti faktúry, ako fungujú online fakturačné nástroje a či je možné faktúry robiť aj manuálne prečítajte si nasledujúci článok

Faktúra a online faktúračne nástroje

Povinnou náležitosťou faktúry sú

 • Identifikácia dodávateľa
  • meno a priezvisko alebo obchodné meno
  • adresa jej sídla, miesta podnikania, bydliska
  • identifikačné číslo pre daň
 • Identifikácia odberateľa
  • meno a priezvisko alebo obchodné meno
  • adresa jej sídla, miesta podnikania, bydliska
  • identifikačné číslo pre daň
 • poradové číslo faktúry
 • dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry
 • dátum vyhotovenia faktúry
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“
 • výška dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66

 

Faktúra nemá predpísaný formát, teoreticky je možné ju napísať aj rukou na papier za predpokladu splnenia povinných údajov uvedených na faktúre.

Online možnosti

Na Slovensku existujú spoločnosti, ktoré poskytujú fakturačné nástroje online. Po prihlásení viete jednoducho vytvoriť faktúru. Umožňujú taktiež prepojiť aj niektoré banky a získate tak aj prehľad o úhradách faktúr. Do aplikácie sa viete pripojiť kdekoľvek cez telefón, alebo počítač. Služby spolupracujú s hlavnými účtovnými softvérmi. Je tak veľmi jednoduché vygenerovať Vašej účtovníčke elektronický výstup, ktorý si ona následne celý naraz nahrá do účtovného softvéru a nemusí tak doklady manuálne prepisovať.

Služby sú spoplatnené, ale pri vystavovaní malého množstva dokladov ročne je možné, že sa zmestíte aj do bezplatných balíkov. Medzi najlepšie fakturačné nástroje môžeme zaradiť superfaktúru, minifaktúru, idoklad.

Manuálna fakturácia

Faktúry je možné vytvárať napríklad aj v programe Excel. Kliknutím na ikonu sa Vám zobrazí takáto vzorová faktúra, ktorú si môžete upraviť podľa Vašich predstáv.

Súvisiace články

Fakturácia v rámci EÚ

Najčastejšia chyba, ktorej sa novozaložené firmy (prevažne neplatitelia DPH) dopúšťajú, je nesplnenie registračnej povinnosti pred prijatím služby od Google/Facebooku, resp. iných webových služieb., resp. neuvedenie IČ DPH na prijatej faktúre. Fakturácia v rámci EÚ však neznamená len prijatie služieb. Môže to

prečítať

Registrácia na portál finančnej správy

K získaniu prístupu na fyzickú osobu, resp. na Vašu spoločnosť je potrebné najskôr sa zaregistrovať. Následne tak budete vedieť vybavovať podania, resp. kontrolovať svojho účtovníka. Prinášame Vám prehľadný návod ako sa za 5 minút zaregistrovať. Na to, aby ste vôbec vedeli

prečítať

Zápis do obchodného registra

Vaša obchodná spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra. Prinášame Vám niekoľko praktických rád a informácií, ktoré súvisia so zápisom obchodnej spoločnosti do obchodného registra. Výpis z obchodného registra (OR) Papierový výpis z OR je možné získať na ktorejkoľvek pošte ako službu. Cena je

prečítať

Autorizácia elektronických služieb finančnej správy

Na to, aby ste vedeli komunikovať s finančnou správou je potrebné vykonať autorizáciu elektronických služieb na subjekt, za ktorý žiadate komunikovať. Štandardne po vytvorení prístupu máte komunikáciu len pod svojím menom ako fyzická osoba. V nasledujúcom návode vám ukážeme ako si

prečítať