Založenie s.r.o. platca DPH

Cena 499€ + 50€*

(*50€ sa Vám vráti pri prvom daň. priznaní.)

Potrebujete založiť s.r.o. s DPH? Bez problémov za Vás vybavíme aj žiadosť o registráciu DPH (platcu dani z pridanej hodnoty).

Nezáväzná objednávka s.r.o. s DPH

Registrácia s.r.o. k DPH zahŕňa

  • Konzultácie pred podaním žiadosti s konateľom spoločnosti. (Konzultácia zahŕňa dôkladné oboznámenie sa s plánovaným podnikaním žiadateľa a stavom príprav na podnikania. Na základe týchto informácií navrhneme zoznam dokumentov, ktoré bude schopný predložiť a zároveň ktoré budú postačovať k schváleniu žiadosti o registráciu k DPH na DÚ)
  • Spracovanie potrebných podkladov a podanie žiadosti na daňový úrad
  • Osobné zastupovanie klienta v procese registrácie DPH
    • V rámci Bratislavského kraja všetky kontroly prebiehajú formou osobného zastupovania na daňovom úrade
    • Ostatné kraje riešime elektronickou formou. Vo prevažnej väčšine prípadov sa nevyžaduje osobná prítomnosť. Klient si na konci procesu len vyzdvihne IČ DPH kartičku osobne.
  • Úspešne sme spracovali viac ako 150 žiadostí o registráciu k DPH. V prípade ak klient doloží nami navrhnuté dokumenty garantujeme úspešné vybavenie žiadosti. Garancia neplatí ak daňový úrad vyhodnotí žiadateľa ako rizikový subjekt podľa zákona o DPH a prípadne mu udelí zábezpeku.
  • Žiadna nami registrovaná spoločnosť po 1.1.2016 nedostala za povinnosť zložiť zábezpeku podľa zákona o DPH, okrem 2 spoločností, kde boli podlžnosti na DPH v iných spoločnostiach prepojených na žiadateľa.

Konečná suma za registráciu k DPH je 549€

Založenie s.r.o. stojí 249€ a službu registrácie k DPH v hodnote 300€ zabezpečuje účtovná spoločnosť TaxWise s.r.o.

Spoločnosť TaxWise vznikla odčlenením ponuky účtovných služieb od spoločnosti Bright Ideas v roku 2016. Venuje sa komplexnej ponuke účtovných služieb pre mikro a malých klientov vrátane registrácií spoločností ako platcov DPH.

Konatelia spoločnosti majú dokopy viac ako 40 rokov skúseností v oblastí účtovníctva, miezd, odvodov a daní. Od roku 2017 spoločnosť úspešne zaregistrovala na DPH viac ako 150 novozaložených obchodných spoločností.

TaxWise logo

Naše referencie - založené s.r.o.

Aktualizované 12.7.2020

Jún 2020

EXPS s. r. o.
ZELT s. r. o.
FinRO s. r. o.
KUUTS s. r. o.
MACAP s. r. o.
RD MP s. r. o.
Nikub s. r. o.
Fotela s. r. o.
GoRide s. r. o.
La Mia s. r. o.
METSON s. r. o.
ŠEDOSTAV s.r.o.
AM-Bike s. r. o.

BERTUSH s. r. o.
BotTech s. r. o.
Clemont s. r. o.
Healtra s. r. o.
LangAir s. r. o.
Tajmles s. r. o.
All Clim s. r. o.
JaMirbau s. r. o.
Jasná 96 s. r. o.
JK Stone s. r. o.
KALIBEER s. r. o.
Mooneton s. r. o.
SKALA SK s. r. o.

Sofi Bau s. r. o.
SZ-klíma s. r. o.
T.L.S.P. s. r. o.
VOP stav s. r. o.
Herbivore s. r. o.
PepEnergy s. r. o.
VitaStore s. r. o.
Vodomonth s. r. o.
VSS TRADE s. r. o.
BMB Motion s. r. o.
Helgas Co, s. r. o.
Majoranova s. r. o.
Crazy Baits s. r. o.

Lumia Cargo s. r. o.
ahojlife.com s. r. o.
DamatepGlanc s. r. o.
ERCHAR TRANS s. r. o.
Ewident – SK s. r. o.
REGA COMPANY s. r. o.
Revers Films s. r. o.
Stav Comfort s. r. o.
BART Solution s. r. o.
DIAMOND HOMES s. r. o.
Hugo Services s. r. o.
Lekáreň TEKOV s. r. o.
benigma stores s. r. o.

DK Investments s. r. o.
Harmony Rezort s. r. o.
MAY 13 BotTech s. r. o.
OSM-consulere, s. r. o.
ROZA COLLEGIUM s. r. o.
VK Real Estate s. r. o.
Andy autoservis s. r. o.
DiskontSBservis s. r. o.
Intelligent farm s. r. o.
MAY 27 Herbivore s. r. o.
TOBAAUTO partner s. r. o.
IN-food-catering, s. r. o.
M&P Capital Group s. r. o.
Meditor Consulting s. r. o.

Júl 2020

HNet s. r. o.
SPAS s. r. o.
EMBEN s. r. o.
GUPEX s. r. o.

BORMIL s. r. o.
Duboma s. r. o.
pozvar s. r. o.
BAUWORKS s. r. o.

PETERIKA s. r. o.
Cooltobe, s. r. o.
be.TaxWise s. r. o.
COOL BEANS s. r. o.

GLOBAL TIM s. r. o.
Good Advice s. r. o.
Green Gardens s. r. o.
NOVA TRANSPORT s. r. o.
SIMER PROPERTY s. r. o.

Inter-Bau 2020 s. r. o.   
MB Elektrostav s. r. o.   
Ako sa mať lepšie s. r. o.
Happy Fashion 2020 s. r. o.
ProBau & Real Service s. r. o.