Založenie s.r.o. – platca DPH

Založenie s.r.o. platca DPH - cena 449€ + 50€*

*50€ sa Vám vráti pri prvom daňovom priznaní.
Potrebujete založiť s.r.o. s DPH? Bez problémov za Vás vybavíme aj žiadosť o registráciu DPH (platcu dani z pridanej hodnoty).

Registrácia s.r.o. k DPH zahŕňa

 • Konzultácie pred podaním žiadosti s konateľom spoločnosti. (Konzultácia zahŕňa dôkladné oboznámenie sa s plánovaným podnikaním žiadateľa a stavom príprav na podnikania. Na základe týchto informácií navrhneme zoznam dokumentov, ktoré bude schopný predložiť a zároveň ktoré budú postačovať k schváleniu žiadosti o registráciu k DPH na DÚ)
 • Spracovanie potrebných podkladov a podanie žiadosti na daňový úrad
 • Osobné zastupovanie klienta v procese registrácie DPH
  • V rámci Bratislavského kraja všetky kontroly prebiehajú formou osobného zastupovania na daňovom úrade
  • Ostatné kraje riešime elektronickou formou. Vo prevažnej väčšine prípadov sa nevyžaduje osobná prítomnosť. Klient si na konci procesu len vyzdvihne IČ DPH kartičku osobne.
 • Úspešne sme spracovali viac ako 150 žiadostí o registráciu k DPH. V prípade ak klient doloží nami navrhnuté dokumenty garantujeme úspešné vybavenie žiadosti. Garancia neplatí ak daňový úrad vyhodnotí žiadateľa ako rizikový subjekt podľa zákona o DPH a prípadne mu udelí zábezpeku.
 • Žiadna nami registrovaná spoločnosť po 1.1.2016 nedostala za povinnosť zložiť zábezpeku podľa zákona o DPH, okrem 2 spoločností, kde boli podlžnosti na DPH v iných spoločnostiach prepojených na žiadateľa.

Nezáväzná objednávka s.r.o. s DPH

Kúpa hotovej s.r.o. - platcu DPH?

Registrácia s.r.o. k DPH zahŕňa

 • Konzultácie pred podaním žiadosti s konateľom spoločnosti. (Konzultácia zahŕňa dôkladné oboznámenie sa s plánovaným podnikaním žiadateľa a stavom príprav na podnikania. Na základe týchto informácií navrhneme zoznam dokumentov, ktoré bude schopný predložiť a zároveň ktoré budú postačovať k schváleniu žiadosti o registráciu k DPH na DÚ)
 • Spracovanie potrebných podkladov a podanie žiadosti na daňový úrad
 • Osobné zastupovanie klienta v procese registrácie DPH
  • V rámci Bratislavského kraja všetky kontroly prebiehajú formou osobného zastupovania na daňovom úrade
  • Ostatné kraje riešime elektronickou formou. Vo prevažnej väčšine prípadov sa nevyžaduje osobná prítomnosť. Klient si na konci procesu len vyzdvihne IČ DPH kartičku osobne.
 • Úspešne sme spracovali viac ako 150 žiadostí o registráciu k DPH. V prípade ak klient doloží nami navrhnuté dokumenty garantujeme úspešné vybavenie žiadosti. Garancia neplatí ak daňový úrad vyhodnotí žiadateľa ako rizikový subjekt podľa zákona o DPH a prípadne mu udelí zábezpeku.
 • Žiadna nami registrovaná spoločnosť po 1.1.2016 nedostala za povinnosť zložiť zábezpeku podľa zákona o DPH, okrem 2 spoločností, kde boli podlžnosti na DPH v iných spoločnostiach prepojených na žiadateľa.

Nezáväzná objednávka s.r.o. s DPH

Kúpa hotovej s.r.o. - platcu DPH?

Službu registrácie k DPH v hodnote 300€ zabezpečuje účtovná spoločnosť TaxWise s.r.o.

TaxWise - účtovníctvo

Založenie s.r.o. stojí 249€. Dokopy zaplatíte 549€.

Spoločnosť TaxWise vznikla odčlenením ponuky účtovných služieb od spoločnosti Bright Ideas v roku 2016. Venuje sa komplexnej ponuke účtovných služieb pre mikro a malých klientov vrátane registrácií spoločností ako platcov DPH.

Konatelia spoločnosti majú dokopy viac ako 40 rokov skúseností v oblastí účtovníctva, miezd, odvodov a daní. Od roku 2017 spoločnosť úspešne zaregistrovala na DPH viac ako 150 novozaložených obchodných spoločností.

TaxWise - účtovníctvo

Službu registrácie k DPH v hodnote 300€ zabezpečuje účtovná spoločnosť TaxWise s.r.o.

Založenie s.r.o. stojí 249€. Dokopy zaplatíte 549€.

Spoločnosť TaxWise vznikla odčlenením ponuky účtovných služieb od spoločnosti Bright Ideas v roku 2016. Venuje sa komplexnej ponuke účtovných služieb pre mikro a malých klientov vrátane registrácií spoločností ako platcov DPH.

Konatelia spoločnosti majú dokopy viac ako 40 rokov skúseností v oblastí účtovníctva, miezd, odvodov a daní. Od roku 2017 spoločnosť úspešne zaregistrovala na DPH viac ako 150 novozaložených obchodných spoločností.

Naše referencie - založené s.r.o.

September 2018

Zemin s.r.o.
Zafra s.r.o.
Laxe s.r.o.
Estela s.r.o.
Cez&Co s.r.o.
Grado s.r.o.

AMR77 s. r. o.
Menos s. r. o.
Pro-Fo s. r. o.
szeles s. r. o.
AccoElSta s.r.o.
pisto-stav s.r.o.

TAMI – LGS s.r.o.
max create, s.r.o.
DIX TRADE s. r. o.
PDS Build s. r. o.
Triplereal s. r. o.
MIMAR SERVIS s.r.o.

ICEBERG LEVICE, s.r.o.
Pekné počasie s. r. o.
AVENUE PROJECT, s.r.o.
SANTÉ – EXPRO s. r. o.
Dokonala krivka s.r.o.
PeaCock production s. r. o.

August 2018

Galin s. r. o.
ERPB s.r.o.
MilFin s.r.o.
TELPRO s. r. o.
Inprov s.r.o.
Inducia s.r.o.
Ekoparts, s.r.o.
PALUBA s.r.o.
LEVIAL s. r. o.
PiúPiú s.r.o.
LeKri s.r.o.
BenTax s. r. o.
MAKATCHI s.r.o.
GG invest s.r.o.
Vizozo s. r. o.

Treckfit s.r.o.
AK konto s.r.o.
VisBerg s. r. o.
EVE group s.r.o.
JAPE Trans s.r.o.
RA-JA Stav s.r.o.
Tvan@gastro s.r.o.
AIO service s.r.o.
UP&Servis s.r.o.
Gardolor s. r. o.
Naša strecha s.r.o.
HSP Consult s. r. o.
Enigma group s. r. o.
TRIDENT AXIS s. r. o.
LPP Advisory, s. r. o.

NILTEX s. r. o.
creox s. r. o.
Chmelda s. r. o.
Rhodium 1 s.r.o.
RODWORKS s. r. o.
lovec company s.r.o.
GIOM AQUA s. r. o.
THR Machine s.r.o.
MobilEnergy s.r.o.
SKI Group s. r. o.
simple story s.r.o.
Magic Danube, s.r.o.
Puntičkárka s. r. o.
RELAXHOUSES s. r. o.

MOUNTAIN-ANT s. r. o.
DEF MONT, spol. s r.o. 
Authority Sites s. r. o.
MAXX Beauty Group s. r. o.
ÁGH okná dvere s. r. o.
Makyta plosina s. r. o.
Sirius Capital s.r.o.
Haus & Design s. r. o.
Garage Team Púchov s.r.o.
JM group Slovakia s. r. o.
Ďurčeková & Iľko, s. r. o.
WORK AND TRAVEL s.r.o.
SMART – FUTURE – ECONOMY s. r. o.
Internationál JK Rescue Systém Slovakia s.r.o.