Založenie s.r.o. platca DPH

Cena 499€ + 50€*

(*50€ sa Vám vráti pri prvom daň. priznaní.)

Potrebujete založiť s.r.o. s DPH? Bez problémov za Vás vybavíme aj žiadosť o registráciu DPH (platcu dani z pridanej hodnoty).

Registrácia s.r.o. k DPH zahŕňa

  • Konzultácie pred podaním žiadosti s konateľom spoločnosti. (Konzultácia zahŕňa dôkladné oboznámenie sa s plánovaným podnikaním žiadateľa a stavom príprav na podnikania. Na základe týchto informácií navrhneme zoznam dokumentov, ktoré bude schopný predložiť a zároveň ktoré budú postačovať k schváleniu žiadosti o registráciu k DPH na DÚ)
  • Spracovanie potrebných podkladov a podanie žiadosti na daňový úrad
  • Osobné zastupovanie klienta v procese registrácie DPH
    • V rámci Bratislavského kraja všetky kontroly prebiehajú formou osobného zastupovania na daňovom úrade
    • Ostatné kraje riešime elektronickou formou. Vo prevažnej väčšine prípadov sa nevyžaduje osobná prítomnosť. Klient si na konci procesu len vyzdvihne IČ DPH kartičku osobne.
  • Úspešne sme spracovali viac ako 150 žiadostí o registráciu k DPH. V prípade ak klient doloží nami navrhnuté dokumenty garantujeme úspešné vybavenie žiadosti. Garancia neplatí ak daňový úrad vyhodnotí žiadateľa ako rizikový subjekt podľa zákona o DPH a prípadne mu udelí zábezpeku.
  • Žiadna nami registrovaná spoločnosť po 1.1.2016 nedostala za povinnosť zložiť zábezpeku podľa zákona o DPH, okrem 2 spoločností, kde boli podlžnosti na DPH v iných spoločnostiach prepojených na žiadateľa.

Nezáväzná objednávka s.r.o. s DPH

Službu registrácie k DPH v hodnote 300€ zabezpečuje účtovná spoločnosť TaxWise s.r.o.

Založenie s.r.o. stojí 249€. Dokopy zaplatíte 549€.

Spoločnosť TaxWise vznikla odčlenením ponuky účtovných služieb od spoločnosti Bright Ideas v roku 2016. Venuje sa komplexnej ponuke účtovných služieb pre mikro a malých klientov vrátane registrácií spoločností ako platcov DPH.

Konatelia spoločnosti majú dokopy viac ako 40 rokov skúseností v oblastí účtovníctva, miezd, odvodov a daní. Od roku 2017 spoločnosť úspešne zaregistrovala na DPH viac ako 150 novozaložených obchodných spoločností.

TaxWise logo

Naše referencie - založené s.r.o.

Júl 2019

Toger s. r. o.
Rotela s. r. o.
Tibati s. r. o.
Kaduna s. r. o.
Ronare s. r. o.
Makudi s. r. o.
Sanamo s. r. o.

Soloto s. r. o.
LIKANI s. r. o.
Bertoga s. r. o.
SALASH s. r. o.
RYGenta s. r. o.
Ener EU s. r. o.
space-man s. r. o.

EnEfekt s. r. o.
BOZ spol s. r. o.
URESPKA s. r. o.
Levidensis s. r. o.
DOLEMONT s. r. o.
Biely domček s. r. o.
RICHWORKS s. r. o.
Botanical Grow s. r. o.

Creative Ink s. r. o.
Mepi – bemam s. r. o.
Boris Kneževič s. r. o.
SALEM Property s. r. o.
Lavender services s. r. o.
Igor Vereš L.E.V.I. s. r. o.
Italian Distribution s. r. o.
MUVIN SLOVAKIA, s. r. o.

Jún 2019

MB+ s. r. o.
Lyne s. r. o.
NoFun s. r. o.
Klare s. r. o.
MIZET s. r. o.
Tarma s. r. o.
diBosco s.r.o.
Cavan s. r. o.
Elami s. r. o.
Waves s. r. o.
Anbru s. r. o.
ANSAT s. r. o.
LacKor s. r. o.

Ardene s. r. o.
DUBAMI s. r. o.
Amadie s. r. o.
Elento s. r. o.
Elissa s. r. o.
makada s. r. o.
BaLuTo s. r. o.
NEMEZIS s. r. o.
T&R s. r. o.
Lundamo s. r. o.
LiviDan s. r. o.
OPUS SK s. r. o.
BrinVin s. r. o.

Loverna s. r. o.
ELEC MK s. r. o.
Supplify s. r. o.
RALUMINI s. r. o.
BAGOSPOL s. r. o.
GT stav, s. r. o.
DV Servis s. r. o.
Garage412 s. r. o.
BeeForest s. r. o.
Premena50 s. r. o.
Glücksklee s. r. o.
eMKa GROUP s. r. o.
PRO.BE ASI s. r. o.

PV WIN spol. s r. o.
B&C Societa s. r. o.
SAD company s. r. o.
EK – servis, s. r. o.
ConstruTrans s. r. o.
Upway events s. r. o.
VOR interiér s. r. o.
S&A services s. r. o.
mediamedia sk s. r. o.
Bobak Transport s. r. o.
firstyachting.eu s. r. o.
Luxury constructions s. r. o.
Plánovský Profi Forest s. r. o.