Ready-made s.r.o. platca DPH na predaj - cena 2499€

Potrebujete začať podnikať ihneď? Ponúkame novozaložené firmy na predaj zaregistrované na dani z pridanej hodnoty. Súčasťou kúpy s.r.o. platcu DPH je aj registrovaná webová doména.

Zoznam s.r.o. - platcov DPH na predaj

Názov firmy IČO Založená Cena
Lyne s. r. o. 52 326 365 21.06.2019 2499€

Každá nami predávaná spoločnosť má riadne splatené základné imanie vo výške 5000€ v hotovosti. Spoločnosti sú čisté, bez akýchkoľvek pohybov. Zakladané výhradne za účelom ďalšieho predaja.

Nezáväzná objednávka
s.r.o. platca DPH

Chcete ušetriť?

 cena 499€ +50€*

*50€ sa Vám vráti späť pri prvom daňovom priznaní

Kúpa s.r.o. + registrácia na DPH?

cena 699€ +50€*

*50€ sa Vám vráti späť pri prvom daňovom priznaní