Bright Ideas, s.r.o. cenník

Založenie a predaj s.r.o. - cena

Založenie s.r.o.

(klasická s.r.o.)
249
 • Vrátane súdneho poplatku 150 €
 • Bez potreby splatenia 5000€ na účet
 • Garantujeme založenie do 10 pracovných dní

Ready-Made s.r.o.

(už založená s.r.o.)
399
 • Riadne splatené základné imanie
 • Podnikáte hneď po podpise dokumentov
 • Nové, čisté s.r.o. bez záväzkov

s.r.o. - platca DPH

(založenie s.r.o. + registrácia dph)
549
 • Založenie novej s.r.o.
 • Vypracovanie a podanie žiadosti k registrácii
 • Pridelenie IČ DPH

Zmeny v s.r.o. - cena

Mini zmena

79
 • Zmena osobných údajov

Malá zmena

89
 • Zmena obchodného mena
 • Zmena konateľa / Zmena sídla spoločnosti
 • 20€ za pridanie predmetov podnikania

Veľká zmena

139
 • Prevod obchodného podielu (zmena spoločníkov)
 • Zvýšenie základného imania
 • 20€ za pridanie predmetov podnikania

Pri zmene viacerých údajov sa platí vždy len vyššia suma. V prípade veľkého množstva zmien si poskytovateľ vyhradzuje právo upraviť ceny podľa náročnosti.  Zápis zmeny do obchodného registra v spoločnostiach zabezpečuje BI Corporate management s.r.o.

Vedenie učtovníctva - cena

do 40 účt.

položiek
34 mesačne
 •  

do 70 účt.

položiek
58 mesačne
 •  

do 100 účt.

položiek
80 mesačne
 •  

pri vyše 100 účt.

položkách pripočítavame
0,70 za každú ďalšiu položku
 •  
Zákonnou povinnosťou každej s.r.o. je vedenie podvojného účtovníctva. V roku 2016 sa účtovná divízia Bright Ideas spojila s účtovnou firmou A&M Finance a vznikla nová spoločnosť TaxWise. Spoločnosti úzko spolupracujú a sedia v jednej kancelárii. Ceny balíkov sú prispôsobené novozakladaným s.r.o. Zaplatíte iba to čo v skutočnosti zaúčtujeme.