Ready-made s.r.o.​

Potrebujete začať podnikať ihneď? Je jedno či sa nachádzate v Bratislave, Banskej Bystrici alebo Košiciach. Predaj ready-made s.r.o. prebehne online! Firmy sú zakladané výhradne za účelom predaja, to znamená, že ponúkané s.r.o. sú čisté, bez akýchkoľvek záväzkov a pohybov. Jediným ich konateľom od založenia je konateľ Bright Ideas, s.r.o. Ján Svočák a jedným spoločníkom je Ján Svočák, resp. jemu patriace spoločnosti. Každá zo spoločností ma riadne splatené základné imanie vo výške 5000€ v hotovosti.

Nezáväzná objednávka na ready-made s. r. o.


  Vrátane vytvorenia bankového účtu (+80€)

  Ready-made s.r.o. za cenu 399€

  Ready-made spoločnosti majú sídla v Nitrianskom kraji, o zápise zmien rozhoduje Okresný súd Nitra, kde sú momentálne najkratšie lehoty na zápisy. Zmeny v OR sú tak viditeľné do 5-8 pracovných dní od podpisu dokumentov.

  *Objednané ready-made spoločnosti sú pre klientov rezervované po dobu 3 dní.

  Ku kúpe ready-made je možné si objednať aj otvorenie účtu v ktorejkoľvek banke v SR. Okrem okamžitého konania za spoločnosť po podpise dokumentov tak získate aj číslo účtu a možnosť okamžite fakturovať a narábať s firemnými prostriedkami. Cena za vybavenie je 80€.

  Zoznam nových ready-made s.r.o.

  Aktualizované 23.12.2020

  Firma IČO Založená Cena
  Otrkov s. r. o. 53 302 354 25.9.2020 399€
  Roclav s. r. o. 53 316 118 29.09.2020 399€
  Ilap s. r. o. 53 322 711 30.09.2020 399€
  Leskap s. r. o. 53 326 202 30.09.2020 399€
  Cotbus s. r. o. 53 328 299 30.09.2020 399€
  Lokavek s. r. o. 53 321 294 30.09.2020 399€
  Lomza s. r. o. 53 322 860 30.09.2020 399€
  Burgham s. r. o. 53 326 598 1.10.2020 399€
  Sopot s. r. o. 53 326 229 1.10.2020 399€
  Rimber s. r. o. 53 328 337 1.10.2020 399€
  Kolob s. r. o. 53 321 197 1.10.2020 399€
  Remib s. r. o. 53 328 001 1.10.2020 399€

  Cena ready-made
  s. r. o. zahŕňa

  • zmena sídla (povinná)
  • zmena obchodného mena
  • neobmedzený počet konateľov
  • neobmedzený počet spoločníkov

  Cena ready-made
  s. r. o. nezahŕňa

  • poplatky u notára (hradí kupujúci)
  • pridanie/odobratie predmetov podnikania (+20€)
  • navýšenie základného imania (+50€)

  Postup predaja ready-made s. r. o.

  1. Vyberte si spoločnosť o ktorú máte záujem a vyplňte nezáväznú objednávku
  2. Skontaktujeme sa s Vami a zodpovieme prípadné otázky ohľadne prevodu.
  3. Vyberiete si nové sídlo, prípadne nové obchodné meno, predmety podnikania
  4. Zašleme Vám faktúru, ktorá je splatná pred podpisom dokumentov.
  5. Podpíšeme všetky prevodné dokumenty
  6. Konať za spoločnosť môžete hneď po podpise dokumentov
  7. V prípade ak sa budú pridávať/odoberať predmety podnikania podáme žiadosť na živnostenský register.
  8. Po zápise predmetov podnikania podáme návrh na zápis do obchodného registra.
  9. Spoločníkom v novej s.r.o. sa stávate po zápise do OR.
  Ready Made 3.jpg