Ready-made s.r.o. - cena 399€

Potrebujete začať podnikať ihneď? Je jedno či sa nachádzate v Bratislave, Banskej Bystrici alebo Košiciach. Predaj ready-made s.r.o. prebehne online! Firmy sú zakladané výhradne za účelom predaja, to znamená, že ponúkané s.r.o. sú čisté, bez akýchkoľvek záväzkov a pohybov. Jediným ich konateľom od založenia je konateľ Bright Ideas, s.r.o. Ján Svočák a jedným spoločníkom je Ján Svočák, resp. jemu patriace spoločnosti. Každá zo spoločností ma riadne splatené základné imanie vo výške 5000€ v hotovosti.

Ready-made spoločnosti majú sídla v Nitrianskom kraji, o zápise zmien rozhoduje Okresný súd Nitra, kde sú momentálne najkratšie lehoty na zápisy. Zmeny v OR sú tak viditeľné do 5-8 pracovných dní od podpisu dokumentov. 

Objednané ready-made spoločnosti sú pre klientov rezervované po dobu 3 dní.

Otvorenie bankového účtu

Ku kúpe ready-made je možné si objednať aj otvorenie účtu v ktorejkoľvek banke v SR. Okrem okamžitého konania za spoločnosť po podpise dokumentov tak získate aj číslo účtu a možnosť okamžite fakturovať a narábať s firemnými prostriedkami. Cena za vybavenie je 80€.

Nezáväzná objednávka

Vrátane vytvorenia bankového účtu (+80€)

Zoznam nových ready-made s.r.o.

FirmaIČOZaloženáCena
Vočur s. r. o.52 902 51030.1.2020399€
Chulkov s. r. o.52 941 05115.2.2020rezervovaná
Rajag s. r. o.52 977 60929.2.2020rezervovaná
Skakút s. r. o.52 977 5613.3.2020399€
Rohaz s. r. o.52 978 4274.3.2020399€
Sivaro s. r. o.52 981 7975.3.2020399€
Boskari s. r. o.52 999 46711.3.2020399€
Vomur s. r. o.52 999 92112.3.2020rezervovaná
Šagrah s. r. o.52 999 23812.3.2020399€
Dimado s. r. o.53 022 26218.3.2020399€
Cikra s. r. o.53 022 03319.3.2020399€
Kakrat s. r. o.53 020 83919.3.2020399€
Chodár s. r. o.53 029 63127.3.2020399€
Ready-Made s.r.o. - podpis

Postup predaja ready-made s.r.o.

 1. Vyberte si spoločnosť o ktorú máte záujem a vyplňte nezáväznú objednávku
 2. Skontaktujeme sa s Vami a zodpovieme prípadné otázky ohľadne prevodu.
 3. Vyberiete si nové sídlo, prípadne nové obchodné meno, predmety podnikania
 4. Zašleme Vám faktúru, ktorá je splatná pred podpisom dokumentov.
 5. Podpíšeme všetky prevodné dokumenty
 6. Konať za spoločnosť môžete hneď po podpise dokumentov
 7. V prípade ak sa budú pridávať/odoberať predmety podnikania podáme žiadosť na živnostenský register.
 8. Po zápise predmetov podnikania podáme návrh na zápis do obchodného registra.
 9. Spoločníkom v novej s.r.o. sa stávate po zápise do OR.

V cene predaja ready-made s.r.o.

 • zmena sídla (povinná)
 • zmena obchodného mena
 • neobmedzený počet konateľov
 • neobmedzený počet spoločníkov
 • poplatky u notára (hradí kupujúci)
 • pridanie/odobratie predmetov podnikania (+20€)
 • navýšenie základného imania (+50€)