Fakturácia v rámci EÚ

Najčastejšia chyba, ktorej sa novozaložené firmy (prevažne neplatitelia DPH) dopúšťajú, je nesplnenie registračnej povinnosti pred prijatím služby od Google/Facebooku, resp. iných webových služieb., resp. neuvedenie IČ DPH na prijatej faktúre. Fakturácia v rámci EÚ však neznamená len prijatie služieb. Môže to byť aj dodanie tovaru a služieb do EÚ a nadobudnutie tovaru z EÚ.

Všeobecné informácie

Pri dodávaní tovarov a služieb v rámci Európskej únie je z pohľadu jednotlivých štátov dôležité určiť ktorá krajina bude príjemcom DPH. Každý štát chce samozrejme čo najviac z DPH do vlastného rozpočtu. Preto sa v rámci obchodovania v EÚ uplatňuje jednotná legislatíva ktorá určuje miesto dodania tovaru a služieb v rámci EÚ a teda štát ktorý bude inkasovať DPH.

Registračná povinnosť

V prípade ak prijímate služby z krajín EÚ, alebo dodávate služby do krajín EÚ, resp. nadobúdate tovar z iného členského štátu EÚ v hodnote viac ako 14.000€ v rámci jedného roka, ste povinný sa registrovať k DPH podľa §7/§7a zákona o DPH. V prípade ak už ste registrovaný ako platiteľ DPH podľa §4, špeciálnu registráciu (podľa §7/§7a) už robiť nemusíte.

Nákup služieb z EÚ

Pri službách dodaných zahraničnou osobou z EÚ alebo tretej krajiny, pri ktorých je daňová povinnosť platiť DPH na Slovensku, sa povinnosť prenesie na prijímateľa služieb, v našom prípade slovenského odberateľa. Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby, to znamená, keď je služba poskytnutá alebo je poskytovanie služby ukončené.

Dodávateľ služby z EÚ nám musí vystaviť faktúru bez DPH s poznámkou „prenesenie daňovej povinnosti“, „reverse charge“ alebo aj v inom cudzom jazyku. Slovenský platiteľ DPH vymeria DPH z prijatej služby a odvedie 20% DPH. Ak je registrovaný za platiteľa DPH podľa §4 (ružová kartička) môže požiadať o odpočítanie takto zaplatenej dane a vo finále tak nezaplatí žiadnu DPH. V prípade ak je registrovaný podľa § 7a (biela kartička) nemá právo na odpočet DPH. Príkladom takejto služby z EÚ môže byť napríklad faktúra od Facebooku za reklamné služby.

Dodanie služieb do EÚ

V prípade poskytovania základných služieb do EÚ podľa §15 dodávame zdaniteľnej osobe služby bez DPH s poznámkou „prenesenie daňovej povinnosti“, resp. „reverse charge“. V prípade ak sme platiteľmi DPH dodávame službu nezdaniteľnej osobe na faktúre uvádzame 20% DPH, ak platiteľmi DPH nie sme, DPH na faktúre neuvádzame. Rovnako postupujeme aj pri dodávaní tovaru do EÚ.

Nadobudnutie tovaru

V prípade ak nakupujete tovar zo zahraničia od platiteľa DPH a my sme platiteľom DPH na Slovensku a uvedieme dodávateľovi naše IČ DPH číslo, vystaví nám faktúru bez DPH a následne slovenský platiteľ DPH pri vymeraní a prípadnom odpočte postupuje tak ako v prípade prijatia služby z EÚ. V prípade ak IČ DPH neuvedieme, dodávateľ nám vystaví faktúru s DPH danej krajiny a nebudeme mať nárok vrátenie DPH.

Dodanie služby z tretej krajiny

Ak je služba dodávaná z tretieho štátu (USA, Austrália, Ukrajina, Rusko a iné),  faktúra neobsahuje DPH a na faktúre môže byť IČ DPH Európskej únie (nemusí). Slovenský platiteľ DPH pri vymeraní DPH a následne aj prípadnom odpočte postupuje tak ako v prípade prijatia služby z EÚ.

Podanie daňového priznania a kontrolného výkazu k DPH

Platiteľ DPH je povinný podávať mesačne/štvrťročne daňové priznanie, resp. súhrnný a kontrolný výkaz do 25. dňa po skončení obdobia (mesiaca/štvrťroka) ktorého sa daná transakcia týka a zaplatiť DPH (ak mu vznikla daňová povinnosť)

V rámci účtovnej spoločnosti TaxWise prichádzame na dennej báze do kontaktu s faktúrami v rámci EÚ. Naši klienti sa vždy môžu o správnosti fakturácie poradiť kedykoľvek telefonicky prípadne mailom. Pravidelným účtovaním dokladov platiteľov aj neplatiteľov DPH vieme prípadné chyby včas odhaliť a opraviť. V prípade, ak máte záujem o naše služby, neváhajte vyplniť nezáväznú objednávku na poskytovanie účtovných, prípadne poradenských služieb.

Súvisiace články

Zápis do obchodného registra

Vaša obchodná spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra. Prinášame Vám niekoľko praktických rád a informácií, ktoré súvisia so zápisom obchodnej spoločnosti do obchodného registra. Výpis z obchodného registra (OR) Papierový výpis z OR je možné získať na ktorejkoľvek pošte ako službu. Cena je

prečítať

Autorizácia elektronických služieb finančnej správy

Na to, aby ste vedeli komunikovať s finančnou správou je potrebné vykonať autorizáciu elektronických služieb na subjekt, za ktorý žiadate komunikovať. Štandardne po vytvorení prístupu máte komunikáciu len pod svojím menom ako fyzická osoba. V nasledujúcom návode vám ukážeme ako si

prečítať

Registrácia na portál finančnej správy

K získaniu prístupu na fyzickú osobu, resp. na Vašu spoločnosť je potrebné najskôr sa zaregistrovať. Následne tak budete vedieť vybavovať podania, resp. kontrolovať svojho účtovníka. Prinášame Vám prehľadný návod ako sa za 5 minút zaregistrovať. Na to, aby ste vôbec vedeli

prečítať

Faktúra a fakturačné nástroje

Faktúra a fakturačné nástroje Za predpokladu, že neevidujete 100% tržieb prostredníctvom e-kasy/virtuálnej registračnej pokladnice (ORP/VRP) musíte vystavovať faktúry svojim zákazníkom. Aby ste vedeli aké sú povinné náležitosti faktúry, ako fungujú online fakturačné nástroje a či je možné faktúry robiť aj

prečítať