Založenie s.r.o. aj bez 5000€ vložených na účet - cena 249€

Cena založenia s. r. o. bez vkladu do banky je konečná a neobsahuje žiadny skyté poplatky!

Od 1.1.2016 nieje potrebné skladať základné imanie do banky. Bude stačiť čestné vyhlásenie správcu vkladu, tak ako tomu bolo do 1.12.2013.

Postup založenia s. r. o bez nutnosti splatiť základné imanie s.r.o. na účet:

  1. Odoslanie nezáväznej objednávky
  2. Vyplnenie formulára
  3. Pripravíme Vám dokumenty k založeniu s.r.o.
  4. Dokumenty podpíšete a zašlete nám ich (súčasťou dokumentov je aj čestné vyhlásenie o splatení základného imania)
  5. Podáme žiadosť na živnostenský register, kde Vám pridelia IČO
  6. Potrebné uhradiť faktúru za naše služby
  7. Podáme žiadosť na obchodný register.
  8. Zápis spoločnosti do obchodného registra.

Nezáväzná objednávka s.r.o.