Založenie s.r.o. bez 5000€

Založenie sro aj bez 5000€ vložených na účet len za 249€

Od 1.1.2016 nieje potrebné skladať základné imanie do banky. Bude stačiť čestné vyhlásenie správcu vkladu, tak ako tomu bolo do 1.12.2013.

Založenie sro bez 5000 eur - cena 249€

Postup založenia s.r.o. bez nutnosti splatiť imanie na účet

  1. Odoslanie nezáväznej objednávky
  2. Vyplnenie formulára
  3. Pripravíme Vám dokumenty k založeniu sro
  4. Dokumenty podpíšete a zašlete nám ich (súčasťou dokumentov je aj čestné vyhlásenie o splatení základného imania)
  5. Podáme žiadosť na živnostenský register, kde Vám pridelia IČO
  6. Potrebné uhradiť faktúru za naše služby
  7. Podáme žiadosť na obchodný register.
  8. Zápis spoločnosti do obchodného registra.

Nezáväzná objednávka