Založenie s.r.o. – platca DPH

Založenie spoločnosti s.r.o. platca DPH len za 499€

Potrebujete založiť s.r.o. a zároveň byť platcom DPH? Už nemusíte platiť viac ako 2500€ za kúpu hotovej s.r.o. platcu DPH.
Ponúkame Vám založenie s.r.o. ktorú následne zaregistrujeme aj na platcu k dani z pridanej hodnoty.

Registrácia s.r.o. k DPH zahŕňa

  • Konzultácie pred podaním žiadosti s konateľom spoločnosti
  • Vypracovanie potrebných podkladov a podanie žiadosti na daňový úrad
  • Osobné zastupovanie klienta v procese registrácie DPH
    • V rámci Bratislavského kraja všetky kontroly prebiehajú formou osobného zastupovania na daňovom úrade
    • Ostatné kraje riešime elektronickou formou. V 95% prípadov sa nevyžaduje osobná prítomnosť. Klient si na konci procesu len vyzdvihne IČ DPH kartičku osobne.
  • Garantujeme úspešné vybavenie žiadosti. V prípade, ak by sa tak z nejakých príčin nestalo, vraciame klientom 3/5 uhradeného poplatku naspäť. Garancia neplatí ak daňový úrad vyhodnotí žiadateľa ako rizikový subjekt podľa zákona o DPH a udelí mu zábezpeku.
  • Žiadna nami registrovaná spoločnosť po 1.1.2016 nedostala za povinnosť zložiť zábezpeku podľa zákona o DPH.

Nezáväzná objednávka

Službu registrácie k DPH v hodnote 250€ zabezpečuje účtovná spoločnosť TaxWise s.r.o.

TaxWise s.r.o.

Založenie s.r.o. stojí 249€. Dokopy zaplatíte 499€.

Spoločnosť TaxWise vznikla odčlenením ponuky účtovných služieb od spoločnosti Bright Ideas v roku 2016. Venuje sa komplexnej ponuke účtovných služieb pre mikro a malých klientov vrátane registrácií spoločností ako platcov DPH.

Konatelia spoločnosti majú dokopy viac ako 40 rokov skúseností v oblastí účtovníctva, miezd, odvodov a daní. Len v roku 2017 spoločnosť úspešne zaregistrovala na DPH viac ako 40 novozaložených obchodných spoločností.

TaxWise s.r.o.

Založenie s.r.o. stojí 249€. Dokopy zaplatíte 499€.

Spoločnosť TaxWise vznikla odčlenením ponuky účtovných služieb od spoločnosti Bright Ideas v roku 2016. Venuje sa komplexnej ponuke účtovných služieb pre mikro a malých klientov vrátane registrácií spoločností ako platcov DPH.

Konatelia spoločnosti majú dokopy viac ako 40 rokov skúseností v oblastí účtovníctva, miezd, odvodov a daní. Len v roku 2017 spoločnosť úspešne zaregistrovala na DPH viac ako 40 novozaložených obchodných spoločností.

Naše referencie - založené s.r.o. a zmeny

November 2017

Bright Co. s.r.o.
MBA uni s.r.o.
M&H structure s.r.o.
Green1 s.r.o.
Herrenwald s.r.o.
ResellCompany s. r. o.
CARTIZZE s.r.o.
AD style s.r.o.
Wakeworks s.r.o.

TMProjekt s. r. o.
SIMER PROPERTY s. r. o.
M2Z s.r.o.
Soos s. r. o.
Edemse s. r. o.
KOMENCO s.r.o.
Makky-Project, s.r.o.
BIMETAL CNC s. r. o.
mini.TaxWise s.r.o.

Berg BV s. r. o.
BXB s.r.o.
LMS Stav Slovakia s.r.o.
Kiara Group s.r.o.
Smart & fair s. r. o.
Iridum sk s. r. o.
marianna plus s.r.o.
Krypto s.r.o.

Jozef Farský
Rogue one s. r. o.
One.T s.r.o.
1529 s.r.o.
VisionT s.r.o.
IPJ s.r.o.
PAFIT s.r.o.
stepperiX s.r.o.