Založenie s.r.o. – platca DPH

Založenie s.r.o. platca DPH len za 499€ + 50€*

*50€ sa Vám vráti pri prvom daňovom priznaní.

Potrebujete založiť s.r.o. a zároveň byť platcom DPH? Založíme Vám spoločnosť, ktorú následne zaregistrujeme aj na platcu dani z pridanej hodnoty.

Registrácia s.r.o. k DPH zahŕňa

  • Konzultácie pred podaním žiadosti s konateľom spoločnosti. (Konzultácia zahŕňa dôkladné oboznámenie sa s plánovaným podnikaním žiadateľa a stavom príprav na podnikania. Na Základe týchto informácií navrhneme zoznam dokumentov ktoré bude schopný predložiť a zároveň ktoré budú postačovať k schváleniu žiadosti o registráciu k DPH na DÚ)
  • Spracovanie potrebných podkladov a podanie žiadosti na daňový úrad
  • Osobné zastupovanie klienta v procese registrácie DPH
    • V rámci Bratislavského kraja všetky kontroly prebiehajú formou osobného zastupovania na daňovom úrade
    • Ostatné kraje riešime elektronickou formou. Vo prevažnej väčšine prípadov sa nevyžaduje osobná prítomnosť. Klient si na konci procesu len vyzdvihne IČ DPH kartičku osobne.
  • Úspešne sme spracovali viac ako 150 žiadostí o registráciu k DPH. V prípade ak klient doloží nami navrhnuté dokumenty garantujeme úspešné vybavenie žiadosti. Garancia neplatí ak daňový úrad vyhodnotí žiadateľa ako rizikový subjekt podľa zákona o DPH a prípadne mu udelí zábezpeku.
  • Žiadna nami registrovaná spoločnosť po 1.1.2016 nedostala za povinnosť zložiť zábezpeku podľa zákona o DPH, okrem 2 spoločností, kde boli podlžnosti na DPH v iných spoločnostiach prepojených na žiadateľa.

Nezáväzná objednávka

Kúpa hotovej s.r.o. - platcu DPH?

Službu registrácie k DPH v hodnote 300€ zabezpečuje účtovná spoločnosť TaxWise s.r.o.

TaxWise s.r.o.

Založenie s.r.o. stojí 249€. Dokopy zaplatíte 549€.

Spoločnosť TaxWise vznikla odčlenením ponuky účtovných služieb od spoločnosti Bright Ideas v roku 2016. Venuje sa komplexnej ponuke účtovných služieb pre mikro a malých klientov vrátane registrácií spoločností ako platcov DPH.

Konatelia spoločnosti majú dokopy viac ako 40 rokov skúseností v oblastí účtovníctva, miezd, odvodov a daní. Od roku 2017 spoločnosť úspešne zaregistrovala na DPH viac ako 150 novozaložených obchodných spoločností.

TaxWise s.r.o. - podvojné, jednoduché, mzdové účtovníctvo

Založenie s.r.o. stojí 249€. Dokopy zaplatíte 549€.

Spoločnosť TaxWise vznikla odčlenením ponuky účtovných služieb od spoločnosti Bright Ideas v roku 2016. Venuje sa komplexnej ponuke účtovných služieb pre mikro a malých klientov vrátane registrácií spoločností ako platcov DPH.

Konatelia spoločnosti majú dokopy viac ako 40 rokov skúseností v oblastí účtovníctva, miezd, odvodov a daní. Od roku 2017 spoločnosť úspešne zaregistrovala na DPH viac ako 150 novozaložených obchodných spoločností.

Naše referencie - založené s.r.o. a zmeny v spoločnostiach

Máj 2018

GOmatiGO s. r. o.
PK ORAVASTAV, s. r. o.
BIGING s.r.o.
J & I Construct s.r.o.
Tatraprofit s. r. o.
ESO facility services s. r. o.
MVMT group s.r.o.

AccPro Slovakia s. r. o.
AMAD SLOVAKIA s.r.o.
Dynamis Slovensko s. r. o.
FIRE – MONT s. r. o.
S&K PROJECT s. r. o.
Element Style s. r. o.
Aribe s.r.o.

ProvensReal s.r.o.
M&S Production s.r.o.
DANTINA s. r. o.
JEDAY s. r. o.
Tule s.r.o.
ŽERIAVY-LG s. r. o.

KAY s.r.o.
IWAN s. r. o.
Vilada s.r.o.
Velička plus, spol. s r.o.
PP floor s. r. o.
GOOD MOOD SK s. r. o.

Apríl 2018

Care 24 s. r. o.
pluma s.r.o.
K3AM s.r.o.-
Záhumnie, s.r.o.
Vzdelávajsa s. r. o.
SVK industry s.r.o.
LV consult s.r.o.
Leroto s.r.o.
GDPRE s.r.o.
RIZURI s.r.o.
Limex s.r.o.
Black Swan DP9, s.r.o.
Maury s.r.o.
SOFIA BABY s.r.o.

CAB-el s.r.o.
Latin s. r. o.
Teplý domov s. r. o.
Emono s.r.o.
Noviter s.r.o.
SmartQ Solutions s.r.o.
M-CASA s.r.o.
V Cars, spol. s r.o.
Agro ZEM s. r. o.
BUILD-CRAFTER s. r. o.
Jamete s.r.o.
PHARMONY plus s. r. o.
REVIT HOUSE s. r. o.
BL-Service s. r. o.

NOE plus s.r.o.
inteliqo s. r. o.
Flexmont, s.r.o.
Topeka s.r.o.
MAKSTel s. r. o.
MG servis SK s.r.o.
Uni trans logistics s.r.o.
ALBIDUS s. r. o.
GeoCorp s. r. o.
KM PROGRESS s. r. o.
KSV-Group s.r.o.
Farmers Market s. r. o.
LuGrin s.r.o.
Dkenergy s. r. o.

Hanati s.r.o.
Lujza‘ s Coffee s.r.o.
Engex s.r.o.
G&G sports management s.r.o.
Fotografia momentu s.r.o.
dasato s.r.o.
Šadlák Vendelín s.r.o.-
Yolen s.r.o.
Jazda s. r. o.
PAVOL KYSELA s.r.o.
Fernata spol. s r.o.
MSLN s.r.o.
GreZa Group s. r. o.
Wallioil s.r.o.