Založenie s. r. o. platiteľ DPH

Potrebujete založiť s.r.o. s DPH? Bez problémov za Vás vybavíme aj žiadosť o registráciu na platiteľa DPH (platiteľa dane z pridanej hodnoty). Konečná suma za registráciu k DPH je 619€.

Cena 569€ + 50€*

(*50€ sa Vám vráti pri prvom daňovom priznaní k DPH.)

Google recenzia
Google Recenzie

Úspešne sme spracovali viac ako 800 žiadostí o registráciu k DPH. V prípade ak klient doloží nami navrhnuté dokumenty garantujeme úspešné vybavenie žiadosti. Garancia neplatí ak daňový úrad vyhodnotí žiadateľa ako rizikový subjekt podľa zákona o DPH a prípadne mu udelí zábezpeku.

Nezáväzná objednávka na založenie s. r. o. - platiteľ DPH

  Žiadna nami registrovaná spoločnosť po 1.1.2016 nedostala za povinnosť zložiť zábezpeku podľa zákona o DPH, okrem 2 spoločností, kde boli podlžnosti na DPH v iných spoločnostiach prepojených na žiadateľa.

  Služby registrácie k DPH poskytuje spoločnosť TaxWise s.r.o., ktorá vznikla odčlenením ponuky účtovných a poradenských služieb od spoločnosti Bright Ideas. Viac ako 13 rokov poskytuje komplexné služby v oblasti účtovníctva, daňového poradenstva vrátane registrácií spoločností za platiteľov DPH, spracovania miezd a súvisiacich služieb.

  Registrácia s. r. o. k DPH zahŕňa

  • Konzultácie pred podaním žiadosti s konateľom spoločnosti. (Konzultácia zahŕňa dôkladné oboznámenie sa s plánovaným podnikaním žiadateľa a stavom príprav na podnikanie. Na základe týchto informácií navrhneme zoznam dokumentov, ktoré firma bude vedieť predložiť a zároveň bude postačovať ku kladnému vybaveniu žiadosti o registráciu k DPH na DÚ). Konzultáciu zabezpečuje spoločnosť TaxWise, ktorá je zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov.
  • Spracovanie potrebných podkladov a podanie žiadosti na daňový úrad
  • Osobné zastupovanie klienta v procese registrácie DPH
  • V rámci Bratislavského kraja všetky kontroly prebiehajú formou osobného zastupovania na daňovom úrade
  • Ostatné kraje vybavujeme elektronickou formou. V prevažnej väčšine prípadov sa nevyžaduje osobná prítomnosť. Po úspešnom zaregistrovaní spoločnosti za platiteľa DPH, si osvedčenie vyzdvihujeme osobne na daňovom úrade (firmy so sídlom v Bratislave), resp. nám príde poštou (firmy mimo Bratislavu), resp. si ju konateľ vyzdvihne osobne na daňovom úrade.
  accai logo square.svg

  Bezplatný online fakturačný nástroj k novej s.r.o.

  S podnikaním je neodmysliteľne spojené aj vystavovanie faktúr. Accai prináša jedinečné online riešenie, ktoré kombinuje bezplatný fakturačný nástroj, otvorené bankovníctvo, automatizované účtovníctvo v reálnom čase spojené s interaktívnym reportingom, a to všetko s využívaním najmodernejších technológií a umelej inteligencie.

  accai pasik panak

  Upozornenie

  Neregistrujeme spoločnosti k DPH pre ich následný predaj za účelom zisku. Spoločnosti k DPH registrujeme výlučne pre koncových podnikateľov (žiadne sprostredkovania registrácií atď). Pre vylúčenie pochybností, v zmluve o vykonaní služby máme stanované pod hrozbou zmluvnej pokuty, že spoločnosti nemôžu previesť majoritný podiel po dobu 9 mesiacov. Táto doba je podľa nás primeraná na to aby ste v prípade neúspechu v biznise mohli spoločnosť predať a ukončiť podnikanie, resp. znížiť si stratu a zároveň dostatočne dlhá doba aby sme odradili špekulantov, ktorý chcú spoločnosti ďalej len predať za účelom zisku.

  Našim klientom poskytujeme administratívne služby smerujúce k registrácii k DPH, nie samotné pridelenie IČ DPH. Pridelenie IČ DPH je výlučne v kompetencii správcu dane. Aj vzhľadom na naše skúsenosti a počet úspešne zaregistrovaných spoločností je takmer isté, že ak máte záujem reálne podnikať dokumenty k registrácii budete vedieť zabezpečiť bez toho aby ste potrebovali vyrábať fiktívne dokumenty.

  Čo si myslia naši klienti?

  Založiť obchodnú spoločnosť cez Bright Ideas bolo dobré rozhodnutie. Majú prepracovaný systém komunikácie a založenie s.r.o. prebehlo hladko a bez problémov (do 10 dní , ako bolo prisľúbené). Určite by som odporučila aj ďalším záujemcom, ktorí sa rozhodujú , či založia s.r.o. svojpomocne – využite služby Bright Ideas. Ďakujem za spoluprácu.

  Daša Š.

  Svan Trade, s.r.o.
  Sme naozaj radi, že sme narazili na Bright Ideas v procese zakladania našej s.r.o. a registrácie pre DPH. Ich služby boli nad naše očakávania: perfektná komunikácia, promptná spätná väzba a vybavenie a profesionálny prístup. Všetko, čo nám sľúbili aj dodržali a už sme ich aj odporučili ďalším našim známym, ktorí boli rovnako s ich službami spokojní.

  konatelia

  Abstract Ave s.r.o.