3 možnosti ako sa stať platcom DPH

Takmer pravidelne nám klienti kladú otázku ako sa môžu stať platcami DPH. Niekto potrebuje rýchle služby, niekomu záleží na cene a niekto hľadá kompromis. V nasledujúcej tabuľke sú graficky znázornené možnosti ktoré Vám naša spoločnosť ponúka.

Konkrétne informácie k jednotlivým variantom:

1) Založenie s.r.o. + registrácia k DPH

Variant vhodný pre klientov, ktorým na čase až tak veľmi nezáleží, ale potrebujú byť platcami DPH.

 • Doba vybavenia: 6-7 týždňov (2 týždne založenie sro, 1-2 týždne vybavenie DIČ, elektronických služieb a zabezpečenie dokladov k registrácii, 3 týždne registrácia k DPH)
 • Cena: 549€ (249€ + 300€)
 • Poznámka: Registráciu k DPH zabezpečuje účtovná spoločnosť TaxWise s.r.o.
 • Postup:
  • vyplnenie objednávky a dotazníka
  • podpísanie dokumentov
  • založenie s.r.o.
  • podpísanie dokumentov + úhrada faktúry
  • telefonická konzultácia (zhodnotíme pripravenosť žiadateľa a navrhneme stratégiu a dokumenty k žiadosti)
  • registrácia k DPH
  • pridelenie osvedčenia o registrácii IČ DPH

2) Kúpa ready-made s.r.o. + registrácia k DPH

Variant vhodný pre klientov, ktorým na čase záleží, a nemôžu si dovoliť čakať 7 týždňov na registráciu DPH.

 • Doba vybavenia: 4 týždne (1-2 týždne vybavenie DIČ, elektronických služieb a zabezpečenie dokladov k registrácii, 3 týždne registrácia k DPH)
 • Cena: 699€ (399€ + 300€)
 • Registráciu k DPH zabezpečuje účtovná spoločnosť TaxWise s.r.o. Predávané spoločnosti sú čisté, bez záväzkov, bez obratu, založené max. 2 mesiace výlučne za účelom ďalšieho predaja.
 • Postup:
  • vyplnenie objednávky a dotazníka
  • podpísanie dokumentov
  • konateľom sa stávate ihneď po podpise dokumentov
  • podpísanie dokumentov k registrácii k DPH + úhrada faktúry
  • telefonická konzultácia (zhodnotíme pripravenosť žiadateľa a navrhneme stratégiu a dokumenty k žiadosti)
  • registrácia k DPH
  • pridelenie osvedčenia o registrácii IČ DPH

3) Kúpa ready-made s.r.o. platcu DPH

Pre klientov, ktorý potrebujú byť platcami DPH ihneď. Podpisovať zmluvy, fakturovať, zamestnávať zamestnancov hneď po prepise firmy u notára.

 • Doba vybavenia: v ten istý deň ako sa podpíšu dokumenty u notára
 • Cena: 2499€
 • Poznámka: Predávané spoločnosti sú čisté, bez záväzkov, obrat cca 500€, založené max. 2 mesiace
 • Postup
  • vyplnenie objednávky a dotazníka
  • podpísanie dokumentov
  • odovzdanie osvedčenia o registrácii IČ DPH
  • konateľom sa stávate ihneď po podpise