30 článkov k založeniu s.r.o.

Našim cieľom je pomôcť klientom rozbehnúť úspešný biznis, nielen založiť spoločnosť. Základným predpokladom na úspešný štart podnikania je mať dostatok kvalitných, aktuálnych a hlavne spoľahlivých informácií. Len v tom prípade sa vyhnete častým chybám a zároveň budete vedieť prijímať lepšie rozhodnutia, ktoré majú na budúcnosť Vašej spoločnosti veľký dopad.

Keďže sa v rámci skupiny BizWise venujeme viacerým oblastiam, ktoré úzko súvisia so založením a spravovaním spoločnosti, pripravili sme pre Vás 30 článkov z oblasti účtovníctva, odvodov, daní, marketingu, webdizajnu a podnikania všeobecne. Jednotlivé články sú písané odborníkmi v danej oblasti s dôrazom na kvalitu a aktuálnosť, ale zároveň ľudskou rečou.

Témy článkov
1

Podnikateľské poradenstvo

Toto slovné spojenie je považované vo verejnosti za veľmi neurčitý a všeobecný pojem. Z pohľadu plánovania biznisu je však podnikateľské poradenstvo kľúčový faktor. Okrem iného zahŕňa výber správnej formy podnikania, prípadne kombinácie viacerých foriem podnikania, pokračuje všeobecnými informáciami k začiatku podnikania, špecifickými informáciami ku konkrétnemu segmentu podnikania, zvolením správnej formy prezentácie spoločnosti, hľadania zákazníkov všeobecne, prípadne nastavenie konkrétnej formy reklamnej stratégie pre daný segment podnikania, nastavovania procesov v rámci firmy aj smerom k zákazníkom a iných informácií. V rámci tejto témy počas založenia spoločnosti len u nás nájdete nasledovné články:

2

Účtovníctvo, odvody a mzdy

Z pohľadu podnikateľov často podceňovaná a prehliadaná oblasť. Pre plánovanie a prehľad v podnikaní ale veľmi dôležitá súčasť podnikania. Pripravili sme pre Vás praktické rady súvisiace s najčastejšími otázkami a záležitosťami, s ktorými sa v rámci účtovnej spoločnosti TaxWise často stretávame.

3

Dane a optimalizácia

S úspešným rozbehnutím podnikania prichádza aj jeden problém, t.j. ako zaplatiť legálne čo najmenej daní. Daňová optimalizácia je veľmi obšírny pojem a zahŕňa posudzovanie daňových dopadov rôznych transakcií, navrhovanie modelov podnikania, zmeny, resp. doplnenie dodatočnej formy podnikania a iné poradenstvo, ktoré vychádza z účtovníctva spoločnosti, oblasti podnikania, pochopenia biznisu klienta a lokálnej legislatívy kde transakcie prebiehajú, prípadne iných súvislostí. Daňové poradenstvo a daňovú optimalizáciu môžu v Slovenskej republike poskytovať len daňový poradcovia zapísaný v SKDP. TaxWise je daňovým poradcom zapísaná pod číslom 206/2019.

4

Reklama

Bez zákazníkov môžeme mať najlepší produkt alebo službu na svete ale neuspejeme. Ako si hľadať zákazníkov, ktoré kanály sú pre jednotlivý segment vhodné a ktoré nie. Ako vylepšovať reklamné kampane a iné tipy nájdete v našich článkoch k téme reklamy. Dozviete sa aj to ako v rámci našich spoločností pristupujeme k reklame a ako sme vylepšovali jej výsledky.

5

Po založení spoločnosti

Praktické rady po založení spoločnosti k zaúčtovaniu dokladov súvisiacich so založením spoločnosti, fakturácii a jej špecifikám v EÚ, otváraniu účtov v banke, evidencii tržieb.

6

Elektronické služby (nielen štátu)

Digitalizácia štátnej správy postupuje pomaly, ale evidujeme niektoré celkom slušne fungujúce služby. Niektoré z nich, ktoré môžete využiť pri podnikaní nájdete v našich článkoch.

7

Online fakturácia a digitalizované účtovníctvo

Ako veľmi si dokážete zjednodušiť svoje podnikanie pomocou používania online fakturačného systému a digitalizovaného účtovníctva Accai sme pre Vás rozpísali v niekoľkých článkoch.