Obchodný zákonník 1.9.2018

Novela Obchodného zákonníka - september 2018

Dve zmeny platné od 1.9.2018, o ktorých by ste mali vedieť, ak si chcete založiť s. r. o.

Dlžníci v Sociálnej poisťovni si už s. r. o. nezaložia

Doteraz pri procese založenia spoločnosti s ručením obmedzeným nikto nekontroloval či zakladateľ dlží na odvodoch v Sociálnej poisťovni. Od 1. septembra dochádza však ku zmene v zákone a štát Vám už nedovolí založiť s.r.o. ak dlhujete akúkoľvek sumu na odvodoch v Sociálnej poisťovni. A to ani v prípade, že dlžnú sumu už splácate, ale ešte nie je kompletne splatená.

Novela sa týka zakladateľov (spoločníkov) spoločnosti, nevzťahuje sa na konateľov. Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a zbytočnému naťahovaniu procesu založenia s.r.o., radíme Vám, aby ste si najprv skontrolovali či náhodou nefigurujete v zozname dlžníkov SP, prípadný dlh splatili a až následne začali proces zakladania s.r.o.

Niekedy ani nemusíte vedieť o tom, že sa nachádzate v registri dlžníkov Sociálnej poisťovne, môže sa jednať aj o veľmi malé sumy napr. penále za omeškanie. V praxi môže nastať aj situácia, že neplatič aj po úhrade svojho záväzku voči Sociálnej poisťovni bude ešte nejaký čas v zozname dlžníkov figurovať. V takomto prípade môže Sociálna poisťovňa vystaviť osobitný písomný súhlas, ktorým potvrdí, že nedoplatok voči tejto osobe už neeviduje a súhlasí so založením spoločnosti.

Ak sa ponáhľate a už teraz ste si vedomý svojich podlžností voči „sociálke“, tak odporúčame založiť s.r.o. čím skôr, ideálne do 31. augusta 2018, kedy ešte tento zákon nebude v platnosti. Alebo, ak predsa len máte dlhy voči Sociálnej poisťovni alebo Daňovému úradu a nestíhate ju založiť do 31.8.2018 je tu ešte možnosť že si založíte spoločnosť kde budete figurovať iba ako konateľ a spoločník bude vám blízka osoba (manžel/manželka, deti…) a po vyplatení dlhov sa zapíšete do Obchodného registra aj ako spoločník.

Novela Obchodneho Zakonnika 2018.jpg

Zrušenie žiadosti o súhlas správcu dane pri založení s. r. o.

Táto novela Obchodného zákonníka Vám značne zjednoduší a urýchli proces založenia spoločnosti. Podľa Obchodného zákonníka s.r.o. nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Do 31.8.2018  na preukázanie tejto bezdlžnosti bolo potrebné, aby zakladatelia s.r.o. od daňového úradu získali súhlas so zápisom v obchodnom registri. O vydanie tohto potvrdenia daňového úradu bolo potrebné požiadať daňový úrad v mieste trvalého bydliska. Ten Vám bol do 5 pracovných dní povinný bezplatne vydať tento súhlas, v prípade ak výška vášho daňového nedoplatku a nedoplatku na cle v úhrne nepresahovala 170 eur.

Od 1. septembra 2018 si bude vaše dlhy preverovať sám registrový súd, pričom nebude preverovať len daňové dlhy, ale aj dlhy na sociálnom poistení. Ak bude zakladateľ s.r.o. vedený v zozname daňových dlžníkov alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, nebude sa môcť stať spoločníkom s.r.o.

Po tejto zmene už v zásade nebude nutné neexistenciu nedoplatkov preukazovať Obchodnému registru súhlasom správcu dane. Keďže si to súdy budú overovať online, vy ušetríte 5 pracovných dní pri zakladaní s.r.o. a odpadne Vám aj „behanie po daňových úradoch“ a zbytočná byrokracia.

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Zakladateľ Bright Ideas, spoluzakladateľ účtovnej spoločnosti TaxWise a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Dlhoročné skúsenosti s rozvíjaním podnikania a svoje vízie o využívaní automatizácie a umelej inteligencie v účtovníctve pretavil do online fakturačného nástroja Accai, ktorým chce zmeniť budúcnosť účtovníctva malých firiem.