Účtovanie dokladov

Účtovanie dokladov

Často dostávame otázku prečo nevystavujeme faktúry za založenie spoločnosti na samotnú  spoločnosť, ale vystavujeme ich na konateľa spoločnosti. Keďže spoločnosť v čase úhrady zálohovej faktúry ešte neexistovala je možné vystaviť faktúru len na konateľa spoločnosti, resp. inú spoločnosť ak o to klient požiada.

Daňovo-účtovné hľadisko

Z pohľadu účtovníctva sa jedná o výdavok vynaložený pred zápisom obchodnej spoločnosti do obchodného registra. Povinnou súčasťou každej zakladateľskej listiny, resp. spoločenskej zmluvy spoločnosti je aj uvedenie predpokladaných nákladov súvisiacich so založením spoločnosti a jej zápisom do obchodného registra. My máme túto sumu stanovenú na 400 €, čo bohato pokrýva náklady na nami založené spoločnosti.

Na to, aby sa stal akýkoľvek výdavok aj daňovým výdavkom, je potrebné aby spoločnosť po zápise do obchodného registra uznala tento záväzok voči konateľovi.

Aké doklady je možné uznať?

Medzi doklady, ktoré je možné týmto spôsobom zaúčtovať do nákladov spoločnosti patrí faktúra za založenie spoločnosti, notárske poplatky za overenie podpisov, právne a daňové poradenstvo, služby za tlač dokumentov, ako aj ďalšie služby, ktorých vynaloženie je potrebné k založeniu spoločnosti (cestovné, parkovné, prípadne iné)

Zaúčtovanie dokladov / predkontácie

Samotnému účtovaniu predchádza otvorenie účtovných kníh spoločnosti k dátumu vzniku spoločnosti. Otváracia súvaha bude pozostávať z nasledovných účtovných prípadov: 

  • 5 000 €- Základné imanie – 701 / 411 
  • 5 000 €- Splatené základné imanie – 211 (resp. 221) / 701 
  • 269€ – Zriaďovacie náklady (uhradené spoločníkom) – 701 / 365 
  • 269€ – Zriaďovacie náklady   381 / 701

(ako náklad budúcich období spoločnosti) 

V ďalšom kroku bude potrebné náklady na účte 381 interným dokladom preniesť na príslušné nákladové účty spoločnosti: 

  • 150 €- Súdne poplatky (kolky) –  538 / 381 
  • 20 € – Notárske poplatky  –   518 / 381
  • 99€ – Služba založenia spoločnosti  – 518 / 381


Posledným krokom bude úhrada dlhu voči spoločníkovi, ktorý tieto náklady uhradil (prevod z bankového účtu alebo výdaj z pokladne) : 

  • 269€ – Úhrada záväzku voči spoločníkovi    –    365 / 211 (resp. 221)

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Viktória Šibová
Autor článku
Vždy ma fascinovali reklamné slogany a pútavé texty na billboardoch, v TV spotoch, časopisoch. Vtedy som ešte nevedela, že sa to nazýva content marketing. Dvere do sveta digitálneho marketingu mi otvorila Digitálna univerzita. Mojou srdcovkou sa stal copywriting – ukladanie slov do viet. Vytváram digitálny obsah pre weby, newslettre a sociálne siete.