danove poradenstvo

Daňové poradenstvo

Domnievať sa v dnešnej dobe, že klientovi pri vedení účtovníctva postačí jednoduché zaúčtovanie dokladov je mylné. Dôležitou súčasťou účtovníctva je daňové poradenstvo a optimalizácia daňového zaťaženia.

Preto v účtovnej spoločnosti TaxWise nielen posudzujeme správnosť jednotlivých podnikateľských transakcií z hľadiska slovenskej a medzinárodnej daňovej legislatívy, ale navrhujeme aj riešenia, ako si klienti dokážu svoje príjmy čo najlepšie zoptimalizovať a tak si legálnym spôsobom znížiť svoju daňovú povinnosť.

Služby, ktoré poskytujeme:

Daňové kontroly a zastupovanie

Zastupovať klienta pred daňovou kontrolou dokáže profesionálne len skúsený odborník. My vás plne zastúpime v prípade daňových kontrol a miestnych zisťovaní, aby vám neboli upreté vaše práva zo strany daňových úradov a uplatnili ste si všetky možnosti, ktoré Vám daňová legislatíva ponúka.

Zostavenie daňových priznaní a kalkulácií dane

Našim klientom nezostavujeme len daňové priznania a kalkulácie dane, ale prinášame aj návrhy a riešenia, ako v súlade s legislatívou ušetriť čo najviac na daniach a prípadne sociálnych a zdravotných odvodoch.

Vypracovanie daňových stanovísk

Na požiadanie klienta vypracujeme stanoviská z oblasti dane z príjmov, DPH a iných daňových oblastí. Na základe našich dlhoročných skúseností a znalostí daňového práva vieme zaujať postoj a vypracovať stanovisko ku každému daňovému problému.

Posudzovanie rizík

K našim klientom pristupujeme proaktívne. Účtovné doklady nielen zaúčtujeme, ale snažíme sa vždy aj identifikovať a následne aj vyriešiť prípadné účtovné a daňové problémy, čím eliminujeme riziko prípadných finančných strát našich klientov.

Odborná starostlivosť o klientov

Daňová oblasť je jednou z najčastejšie sa meniacich legislatívnych oblastí. Naše služby nekončia iba pri daňovom a účtovnom poradenstve. Dbáme o to, aby naši klienti boli neustále informovaní, a preto pre nich pripravujeme užitočné informačné materiály. Pravidelne dostávajú newsletter-e o aktuálnych legislatívnych zmenách, na ktoré je dobré byť pripravený. Dôležité informácie oznamujeme aj prostredníctvom sociálnej siete.

Fakturovanie daňového poradenstva

Poskytovanie daňového poradenstva fakturujeme na základe reálneho času stráveného poskytovaním poradenstva. Odmena za poskytovanie poradenstva sa okrem času odvíja aj od osoby, ktorá poskytuje poradenstvo, pričom môže ísť o daňového poradcu, partnera, junior alebo senior účtovníka.

Čo zahŕňa platené daňové poradenstvo

Klienti sa často pýtajú čo je a čo nie je platené daňové poradenstvo. Pod platené daňové poradenstvo patrí napríklad.

  • príprava stanoviska daňovým poradcom na žiadosť klienta
  • odpovede klientom na rôzne otázky z daňovej, účtovnej, prípadne inej oblasti, ktoré zodpovedá daňový poradca
  • zložitý účtovný prípad, pri ktorom sa účtovník musí poradiť s daňovým poradcom
  • poradenstvo klientom ak pri kontrole účtovníctva, kontrole DPH priznania alebo pri zostavovaní účtovnej závierky a daňového priznania narazíme na problém alebo na možné daňové riziká
  • poradenstvo ak rámci komunikácie s klientom nám klient poskytne takú informáciu, na základe ktorej my identifikujeme u klienta možné daňové riziká

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Zakladateľ Bright Ideas, spoluzakladateľ účtovnej spoločnosti TaxWise a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Dlhoročné skúsenosti s rozvíjaním podnikania a svoje vízie o využívaní automatizácie a umelej inteligencie v účtovníctve pretavil do online fakturačného nástroja Accai, ktorým chce zmeniť budúcnosť účtovníctva malých firiem.