Fakturácia v rámci EÚ

Fakturácia v rámci EÚ

Najčastejšia chyba, ktorej sa novozaložené firmy (prevažne neplatitelia DPH) dopúšťajú, je nesplnenie registračnej povinnosti pred prijatím služby od Google/Facebooku, resp. iných webových služieb., resp. neuvedenie IČ DPH na prijatej faktúre. Fakturácia v rámci EÚ však neznamená len prijatie služieb. Môže to byť aj dodanie tovaru a služieb do EÚ a nadobudnutie tovaru z EÚ.

Všeobecné informácie

Pri dodávaní tovarov a služieb v rámci Európskej únie je z pohľadu jednotlivých štátov dôležité určiť ktorá krajina bude príjemcom DPH. Každý štát chce samozrejme čo najviac z DPH do vlastného rozpočtu. Preto sa v rámci obchodovania v EÚ uplatňuje jednotná legislatíva ktorá určuje miesto dodania tovaru a služieb v rámci EÚ a teda štát ktorý bude inkasovať DPH.

Registračná povinnosť

V prípade ak prijímate služby z krajín EÚ, alebo dodávate služby do krajín EÚ, resp. nadobúdate tovar z iného členského štátu EÚ v hodnote viac ako 14.000€ v rámci jedného roka, ste povinný sa registrovať k DPH podľa §7/§7a zákona o DPH. V prípade ak už ste registrovaný ako platiteľ DPH podľa §4, špeciálnu registráciu (podľa §7/§7a) už robiť nemusíte.

Nákup služieb z EÚ

Pri službách dodaných zahraničnou osobou z EÚ alebo tretej krajiny, pri ktorých je daňová povinnosť platiť DPH na Slovensku, sa povinnosť prenesie na prijímateľa služieb, v našom prípade slovenského odberateľa. Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby, to znamená, keď je služba poskytnutá alebo je poskytovanie služby ukončené.

Dodávateľ služby z EÚ nám musí vystaviť faktúru bez DPH s poznámkou „prenesenie daňovej povinnosti“, „reverse charge“ alebo aj v inom cudzom jazyku. Slovenský platiteľ DPH vymeria DPH z prijatej služby a odvedie 20% DPH. Ak je registrovaný za platiteľa DPH podľa §4 (ružová kartička) môže požiadať o odpočítanie takto zaplatenej dane a vo finále tak nezaplatí žiadnu DPH. V prípade ak je registrovaný podľa § 7a (biela kartička) nemá právo na odpočet DPH. Príkladom takejto služby z EÚ môže byť napríklad faktúra od Facebooku za reklamné služby.

Dodanie služieb do EÚ

V prípade poskytovania základných služieb do EÚ podľa §15 dodávame zdaniteľnej osobe služby bez DPH s poznámkou „prenesenie daňovej povinnosti“, resp. „reverse charge“. V prípade ak sme platiteľmi DPH dodávame službu nezdaniteľnej osobe na faktúre uvádzame 20% DPH, ak platiteľmi DPH nie sme, DPH na faktúre neuvádzame. Rovnako postupujeme aj pri dodávaní tovaru do EÚ.

Nadobudnutie tovaru

V prípade ak nakupujete tovar zo zahraničia od platiteľa DPH a my sme platiteľom DPH na Slovensku a uvedieme dodávateľovi naše IČ DPH číslo, vystaví nám faktúru bez DPH a následne slovenský platiteľ DPH pri vymeraní a prípadnom odpočte postupuje tak ako v prípade prijatia služby z EÚ. V prípade ak IČ DPH neuvedieme, dodávateľ nám vystaví faktúru s DPH danej krajiny a nebudeme mať nárok vrátenie DPH.

Dodanie služby z tretej krajiny

Ak je služba dodávaná z tretieho štátu (USA, Austrália, Ukrajina, Rusko a iné),  faktúra neobsahuje DPH a na faktúre môže byť IČ DPH Európskej únie (nemusí). Slovenský platiteľ DPH pri vymeraní DPH a následne aj prípadnom odpočte postupuje tak ako v prípade prijatia služby z EÚ.

Podanie daňového priznania a kontrolného výkazu k DPH

Platiteľ DPH je povinný podávať mesačne/štvrťročne daňové priznanie, resp. súhrnný a kontrolný výkaz do 25. dňa po skončení obdobia (mesiaca/štvrťroka) ktorého sa daná transakcia týka a zaplatiť DPH (ak mu vznikla daňová povinnosť)

V rámci účtovnej spoločnosti TaxWise prichádzame na dennej báze do kontaktu s faktúrami v rámci EÚ. Naši klienti sa vždy môžu o správnosti fakturácie poradiť kedykoľvek telefonicky prípadne mailom. Pravidelným účtovaním dokladov platiteľov aj neplatiteľov DPH vieme prípadné chyby včas odhaliť a opraviť. V prípade, ak máte záujem o naše služby, neváhajte vyplniť nezáväznú objednávku na poskytovanie účtovných, prípadne poradenských služieb.

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Viktória Šibová
Autor článku
Vždy ma fascinovali reklamné slogany a pútavé texty na billboardoch, v TV spotoch, časopisoch. Vtedy som ešte nevedela, že sa to nazýva content marketing. Dvere do sveta digitálneho marketingu mi otvorila Digitálna univerzita. Mojou srdcovkou sa stal copywriting – ukladanie slov do viet. Vytváram digitálny obsah pre weby, newslettre a sociálne siete.