registracia k dph

Registrácia k DPH

Správne sa rozhodnúť či byť alebo nebyť platiteľ DPH je pre klienta kľúčové. Nesprávne zvolený režim DPH (platiteľ vs. neplatiteľ) môže znamenať finančné straty v tisícoch eur.

Našim klientom poskytujeme okrem administratívnej služby smerujúcej k registrácii spoločnosti k DPH aj poradenstvo, prípadne aj detailné kalkulácie, aby sa vedeli správne rozhodnúť.

Poradíme, aké dokumenty potrebujete predložiť na daňový úrad, aby správca dane vašej žiadosti v plnom rozsahu vyhovel. Zároveň vás pred daňovým úradom plne zastúpime a vy si len preberiete osvedčenie o DPH.

Platiteľ vs. neplatiteľ DPH

Tak ako výber právnej formy (s.r.o. vs. szčo) aj výber platiteľa vs. neplatiteľa DPH je pre začiatok podnikania zásadný. Rozdiel medzi oboma variantami podľa typu odberateľa môže byť až 40% na zisku v závislosti od toho či ste, alebo nie ste platiteľom DPH a komu predávate tovary alebo služby.

Platiteľom DPH sa Vám určite oplatí byť keď:

  • Nakupujete tovar alebo služby od platiteľa a predávate platiteľom DPH.
  • Predávate služby len, alebo takmer výhradne platiteľom DPH.
  • Veľká časť vstupov obsahuje DPH a predávate aj platiteľom DPH.

Platiteľom DPH sa vám určite neoplatí byť keď

  • Predávate služby neplatiteľom DPH
  • Predávate tovar a služby neplatiteľom DPH s veľkou maržou

Na zváženie

Ak je pomer vašich odberateľov približne vyrovnaný (platitelia vs. neplatitelia)

Služba registrácie s.r.o. k DPH zahŕňa

  • Konzultácie pred podaním žiadosti s konateľom spoločnosti. Konzultácia zahŕňa dôkladné oboznámenie sa s plánovaným podnikaním žiadateľa a stavom príprav na podnikanie. Na základe týchto informácií navrhneme zoznam dokumentov, ktoré firma bude vedieť predložiť a zároveň bude postačovať ku kladnému vybaveniu žiadosti o registráciu k DPH na daňovom úrade.
  • Spracovanie potrebných podkladov a podanie žiadosti na daňový úrad.
  • Osobné zastupovanie klienta v procese registrácie DPH.

Garancia

Našim klientom poskytujeme administratívne služby smerujúce k registrácii k DPH, nie samotné pridelenie IČ DPH. Pridelenie IČ DPH je výlučne v kompetencii správcu dane. Aj vzhľadom na naše skúsenosti a počet úspešne zaregistrovaných spoločností je takmer isté, že ak máte záujem reálne podnikať dokumenty k registrácii budete vedieť zabezpečiť bez toho aby ste potrebovali vyrábať fiktívne dokumenty.

Naše skúsenosti

Úspešne sme spracovali viac ako 700 žiadostí o registráciu k DPH. V prípade ak klient doloží nami navrhnuté dokumenty garantujeme úspešné vybavenie žiadosti.

Máme 99% úspešnosť podaní.

Neúspešné registrácie boli výhradne len také, kde neexistoval dôvod na registráciu (klient nepredložil doklady preukazujúce oprávnenosť registrácie). Všetky žiadosti sa snažíme pripraviť a následne podať na daňový úrad tak, aby v prípade doloženia požadovaných dokumentov vyplývajúcich z konzultácie boli registrácie schválené bez dodatočného dopĺňania a zdržania.

Zábezpeky

Zábezpeky pri registrácii k DPH už niekoľko rokov neexistujú nakoľko šlo o diskriminačné ustanovenie. V praxi ju teda už daňový subjekt žiadajúci o registráciu k DPH dostať nemôže. Správca dane môže dobrovoľnú registráciu odmietnuť iba z dôvodu, že žiadateľ nie je zdaniteľnou osobou t.j. nevykonáva ekonomickú činnosť v zmysle § 3 zákona DPH.

3 najčastejšie otázky našich klientov

1. Dá sa zaregistrovať k DPH aj novozaložená spoločnosť?

Samozrejme, 90% našich klientov sú novozaložené spoločnosti.

2. Ako dlho trvá registrácia k DPH?

Zákonná lehota registrácie spoločnosti k DPH je 21 dní od podania žiadosti. Z praxe ale vieme že štandardná doba je okolo 14 dní, pri menších spoločnostiach to býva aj menej.

3. Kedy môžem fakturovať s DPH?

Toto je častý omyl našich klientov, keď z nevedomosti fakturujú s DPH ešte pred tým ako dostanú IČ DPH. Fakturovať s DPH môže klient iba ak už má IČ DPH.

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Zakladateľ Bright Ideas, spoluzakladateľ účtovnej spoločnosti TaxWise a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Dlhoročné skúsenosti s rozvíjaním podnikania a svoje vízie o využívaní automatizácie a umelej inteligencie v účtovníctve pretavil do online fakturačného nástroja Accai, ktorým chce zmeniť budúcnosť účtovníctva malých firiem.