vedenie účtovníctva

Účtovníctvo a mzdy

Účtovníctvo nie je len plnenie si zákonnej povinnosti, ale predstavuje aj výborný nástroj, ako si udržať prehľad o vlastnej firme. Vďaka účtovníctvu dokážete lepšie posúdiť a zhodnotiť, kde sa momentálne vaša spoločnosť nachádza. Na základe účtovných výstupov a reportov si viete lepšie určiť správny smer a orientáciu do budúcna.

V rámci účtovnej spoločnosti TaxWise poskytujeme kompletné účtovné a daňové poradenské služby.

Okrem účtovných a daňových služieb ponúkame svojim klientom aj službu dobrovoľnej registrácie k DPH, podnikateľské poradenstvo či likvidácie spoločností.

Rozsah najvyužívanejších účtovných služieb:

  • priebežné vedenie účtovníctva
  • kontrola účtovných dokladov
  • zostavenie daňových priznaní       
  • účtovné poradenstvo
  • účtovné závierky 
  • účtovné reporty         

Odbornosť a zastupiteľnosť

TaxWise je zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov. V rámci spoločnosti pôsobia dvaja daňoví poradcovia s dlhoročnou praxou v oblasti daní. Každý náš klient má prideleného svojho účtovníka, ktorý je v prípade krátkodobého výpadku zastúpený iným účtovníkom, čo zabezpečí plynulosť vedenia účtovníctva. Neustále sa vzdelávame a pracujeme na našom odbornom a profesionálnom raste.

Ako prebieha spolupráca

PRIPOMIENKA

Každý mesiac pripomenieme doručenie dokladov.

PREVZATIE

Doklady doručíte osobne, poštou alebo elektronicky.

KONTROLA

Skontrolujeme formálnu správnosť dokladov.

ÚČTOVANIE

Vaše doklady čo najskôr zaúčtujeme.

KOMUNIKÁCIA

Nejasnosti ohľadne dokladov si s Vami odkomunikujeme.

RIZIKÁ

Upozorníme na prípadné účtovné a daňové riziká.

PORADENSTVO

Zodpovieme Vaše účtovné, daňové a mzdové otázky.

VYKAZOVANIE

Zostavíme, skontrolujeme, podáme priznania a výkazy.

REPORTING

Pravidelne zašleme výstupy z Vášho účtovníctva.

Flexibilné balíky

Poskytované zľavy

Čas našich zamestnancov si ceníme a našich klientov motivujeme aj finančne pokiaľ nám pomáhajú šetriť čas našich zamestnancov.

Import banky a faktúr výrazne šetrí čas našim účtovníkom a túto časovú úsporu následne radi premietneme klientom do zliav.

Klientom ponúkame 3 typy zliav:

  • Bonus za skoré doručenie účtovných dokladov (do 7. dňa v mesiaci) vo výške 10% z odmeny za vedenie účtovníctva
  • Zľavy za import banky
  • Zľavy za import faktúr

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Zakladateľ Bright Ideas, spoluzakladateľ účtovnej spoločnosti TaxWise a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Dlhoročné skúsenosti s rozvíjaním podnikania a svoje vízie o využívaní automatizácie a umelej inteligencie v účtovníctve pretavil do online fakturačného nástroja Accai, ktorým chce zmeniť budúcnosť účtovníctva malých firiem.