Zamestnanec vs. Konateľ

Zamestnanec vs. Konateľ v s.r.o.

Ak konateľ po založení spoločnosti neurobí žiaden úkon t.j. nezamestná sa, nepodpíše dohodu o výkone funkcie konateľa, resp. nevypláca si inú formu odmeny, má status konateľa bez odmeny.

V rámci spoločnosti môže konateľ figurovať nasledovnými spôsobmi:

Konateľ – pracovný pomer

Konateľ môže ako fyzická osoba uzavrieť so spoločnosťou pracovnoprávnu zmluvu ak jej obsahom sú iné činnosti ako mu vyplývajú z funkcie konateľa. Pri takejto zmluve má odvody totožné s bežným zamestnancom, okrem platby do garančného fondu (0,25 % z vymeriavacieho základu), ktoré konateľ neplatí.

V prípade ak si zvolíte pracovný pomer, je potrebné postupovať podľa zákonníka práce. Minimálna mzda je v súčasnosti vo výške 580 €. Minimálna mzda sa navyšuje podľa stupňa náročnosti práce v rozmedzí 0 % – 100 % (existuje 6 stupňov náročnosti práce). Ak je pracovná pozícia stanovená ako riaditeľ minimálna mzda by mala byť 1160 €.

Pri odmene 580 € mesačne budete platiť 81,2 € na zdravotné poistenie, 199,23 € na sociálne poistenie a 25,54 € daň zo závislej činnosti. Daňovo-odvodové zaťaženie sa hýbe od 36 % pri hrubej mzde 365 €, až po 47 % pri odmene 5000 €.

Konateľ – zmluva o výkone funkcie

Druhou možnosťou je podpísať zmluvu o výkone funkcie konateľa. V prípade ak je stanovená pravidelná odmena, postupuje sa ako pri pracovnom pomere. Je potrebné sa registrovať do poisťovní a podávať mesačné výkazy a prehľady. V prípade nepravidelnej odmeny je postup na mesačnej báze mierne odlišný. Výhodou zmluvy o výkone funkcie konateľa je, že neexistuje minimálna výška odmeny za výkon funkcie konateľa. Takže Vám nič nebráni stanoviť si odmenu povedzme na 50 € mesačne. Pri takto stanovenej odmene sú zdravotné a sociálne odvody len 24,17 € (7 € na zdravotné poistenie a 17,17 € na sociálne poistenie). Daň zo závislej činnosti neplatíte, ak si uplatňujete nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Konateľ bez zmluvy

V prípade ak nie je podpísaná žiadna zmluva o výkone funkcie konateľa, konateľovi nie je vyplácaná ani žiadna odmena.

Ktorá možnosť je teda najlepšia?

Vzhľadom na aktuálne platnú legislatívu v zákone o sociálnom poistení z konca roka 2019 pri ktorej je irelevantné aká je výška odmeny vzhľadom na minimálny dôchodok odporúčame zvoliť si zmluvu o výkone funkcie konateľa so sumou odmeny 50 € – 100 €. Budete tak zdravotne poistený a zároveň sa Vám bude rátať „odpracovaný čas“ aj na roky potrebné k vyplateniu minimálneho dôchodku.

Ak ste dôchodca, študent, zamestnanec v inej firme, alebo živnostník, zdravotné poistenie za Vás platí niekto iný, teda už nemusíte byť „samoplatca“ na zdravotné poistenie. V tomto prípade je pre Vás najlepšia forma konateľa bez odmeny a celý dosiahnutý zisk si vyplácať formou dividend.

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Viktória Šibová
Autor článku
Vždy ma fascinovali reklamné slogany a pútavé texty na billboardoch, v TV spotoch, časopisoch. Vtedy som ešte nevedela, že sa to nazýva content marketing. Dvere do sveta digitálneho marketingu mi otvorila Digitálna univerzita. Mojou srdcovkou sa stal copywriting – ukladanie slov do viet. Vytváram digitálny obsah pre weby, newslettre a sociálne siete.