Zníženie byrokracie na Slovensku

Zníženie byrokracie medzi občanom a štátom od 1. septembra 2018

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) spúšťa k 1. septembru webový portál oversi.gov.sk, ktorý výrazne pomôže orgánom verejnej moci pri implementácii zákona proti byrokracii.

Je to dobrá správa pre všetkých občanov, ktorí doteraz museli s výpismi zo živnostenského a obchodného registra alebo s listami vlastníctva behať po úradoch pri vybavovaní svojej administratívy. Od 1. septembra si ich už úradníci nájdu sami cez portál OverSi, prostredníctvom ktorého je možné k týmto údajom pristupovať zo strany zamestnancov jednotlivých orgánov verejnej moci.

Vďaka OverSi bude možné od januára 2019 získať aj výpisy z registra trestov.

Znizenie Byrokracie.png

V ďalšom kole sa plánuje odbúrať administratívna záťaž občanov aj pri potvrdení o návšteve školy, potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení či daniach.

Hoci v obchodnom alebo súkromnom styku ešte výpisy zo živnostenské alebo obchodného registra alebo listy vlastníctva môžu byť vyžadované, štát a verejná správa ich už pýtať od občanov nebudú môcť. V prípade, že sa tak stane, organizáciám bude hroziť sankcia podľa zákona o e-Governmente.

Zdieľať článok

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Zakladateľ Bright Ideas, spoluzakladateľ účtovnej spoločnosti TaxWise a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Dlhoročné skúsenosti s rozvíjaním podnikania a svoje vízie o využívaní automatizácie a umelej inteligencie v účtovníctve pretavil do online fakturačného nástroja Accai, ktorým chce zmeniť budúcnosť účtovníctva malých firiem.